O nas

Siemens je vodilna globalna družba na področju elektrifikacije, avtomatizacije in digitalizacije. Kot eden izmed največjih proizvajalcev energetsko učinkovitih in varčnih tehnologij je Siemens vodilni ponudnik sistemov za proizvajanje in distribucijo energije ter sistemov za zdravstveno diagnosticiranje. Družba velja za inovatorja na področju infrastrukturnih in industrijskih rešitev.

Siemens – vodilna globalna družba

V poslovnem letu 2018, ki se je končalo 30. 9. 2018, je Siemens ustvaril za 83,0 milijarde EUR prihodkov in neto dohodek v vrednosti 6,1 milijarde EUR. Dne 30. 9. 2018 je imel Siemens okoli 379.000 zaposlenih.

Naše poslovanje

Operativna podjetja

Siemens z enostavno in varčno strukturo podjetja tlakuje pot za dolgoročno ustvarjanje vrednosti na temelju postopne rasti in močne profitabilnosti. Siemens prihodnje generacije navdihuje njegovo poslanstvo in njegova kultura lastništva. Glavni namen Siemensove strategije Vision 2020+ je omogočiti posameznim Siemensovim poslovnim področjem bistveno več podjetniške svobode pod močno znamko Siemens z namenom, da okrepijo svojo osredotočenost na ključnih trgih. Na ravni skupine se Siemens deli na tri operativna podjetja in tri strateška podjetja. Reorganizacija Siemensu omogoča, da okrepi svojo osredotočenost na potrebe kupcev in usmeri svoje aktivnosti na potrebe panog, v katerih deluje.
Siemens worldwide

Worldwide Presence

For more than 170 years, the name Siemens has been synonymous with internationality and worldwide presence.   

 

Siemens is a global powerhouse positioned along the electrification value chain – from power generation, transmission and distribution to smart grid solutions and the efficient application of electrical energy – as well as in the areas of medical imaging and laboratory diagnostics. Today, Siemens has around 377,000 employees in more than 200 countries/regions. We operate in production and manufacturing plants worldwide. In addition, we have office buildings, warehouses, research and development facilities or sales offices in almost every country/region in the world.

Worldwide Presence

Our Businesses

Overview of our Business Companies and Strategic Companies

Siemens is setting the course for long-term value creation through accelerated growth and stronger profitability with a simplified and leaner company structure. The Siemens of the next generation will be inspired by its purpose and will be connected by its Ownership Culture. The main aim of the Vision 2020+ company strategy is to give Siemens’ individual businesses significantly more entrepreneurial freedom under the strong Siemens brand in order to sharpen their focus on their respective markets. Learn more about Our new company structure: