Siemens v Sloveniji

Siemens v Sloveniji

Družba Siemens d.o.o. je v 100-odstotni lasti korporacije Siemens AG, naša osnovna dejavnost pa je prodaja, poprodajna podpora in servis za celoten portfelj Siemensovih izdelkov in rešitev. Slovenskemu gospodarstvu in javnemu sektorju omogočamo dostop do najnaprednejših, inovativnih tehnologij. 

Siemens v Sloveniji

Družba Siemens d.o.o. je v 100-odstotni lasti korporacije Siemens AG, naša osnovna dejavnost pa je prodaja, poprodajna podpora in servis za celoten portfelj Siemensovih izdelkov in rešitev. Slovenskemu gospodarstvu in javnemu sektorju omogočamo dostop do najnaprednejših, inovativnih tehnologij.

 

Ključni podatki o družbi Siemens d.o.o.

  • V Sloveniji delujemo že od leta 1992.
  • Imamo okoli 53 zaposlenih - večinoma v prodaji, poprodajni podpori in servisu.
  • Rešitve in izdelke ponujamo skoraj 300 kupcem v Sloveniji.
  • Svojim kupcem omogočamo podporo lokalnih strokovnjakov, ki razumejo specifike branže in lokalnega trga. 
  • Smo zanesljivo podjetje z dobro finančno boniteto in s stabilnim poslovanjem.
  • Naši kupci imajo takojšen dostop do najbolj inovativnih, sodobnih in okolju prijaznih tehnoloških rešitev. 

Vodstvo podjetja

Zgodovina

Siemens je že več kot 150 let partner slovenskega gospodarstva. Prve oblike sodelovanja, za katere obstajajo dokazi, segajo v leto 1869, ko je ustanovitelj korporacije Siemens Werner von Siemens s takratno Kranjsko industrijsko družbo podpisal sporazum o sodelovanju na področju proizvodnje železa v Zoisovih fužinah na Radovni. Od leta 1992 ima Siemens v Sloveniji regionalno družbo.

Podatki o podjetju

Siemens
Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Letališka cesta 29C, Ljubljana
T: + 386 (0)1 4746 100
F: + 386 (0)1 4746 135

info.si@siemens.com

www.siemens.si

 

Siemens,
Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno številko 11907700 z osnovnim kapitalom 1.961.277,00 EUR;
ID št. za DDV: SI73388297; matična številka 5622395000.
Transakcijski račun pri UniCredit Banka Slovenija d.d.: SI56 2900 0000 3056 133;
BIC:BACXSI22
Siemens d.o.o. je zavezanec za DDV.