PRONETA, avtomatizacijska orodja,  SINEC PNI in TST

TIA Selection Tool, SIMATIC Automation Tool, PRONETA in SINEC PNI

20. april 2021

Hvala za udeležbo na webinarju TIA Selection Tool, SIMATIC Automation Tool, PRONETA in SINEC PNI!

Vsebina: 

 

Predstavljena bodo brezplačna inženirska orodja, s katerimi si je mogoče sam inženiring precej olajšati: sestavljanje optimalne konfiguracije brez napak, izmenjava AML datoteke (strojne konfiguracije) z orodjema TIA Portal in EPLAN, priporočila za migracijo, analiziranje in konfiguriranje PROFINET omrežja, testiranje ožičenja med distribuiranimi I/O moduli in nanje priklopljenimi senzorji/aktuatorji, dodeljevanje IP naslova in PROFINET imena napravam, nalaganje programa na CPU in HMI, ponastavitev na tovarniške nastavitve …