Hvala za udeležbo na OPC UA - Open Platform Communications Unified Architecture na S7-1500 in S7-1200 webinarju!

Vsebina:

  • Kaj je OPC UA in prednosti, ki jih prinaša
  • OPC UA  komunikacija s S7-1200 in S7-1500 krmilniki, kako vzpostaviti Server/Client komunikacijo (praktični primeri)
  • OPC UA Companion Specification oz. izdelava komunikacijskega OPC UA modela vmesnika stroja (praktični primeri)
  • Modeliranje Companion Specification s SiOME
  • Konfiguracija OPC UA serverja, nameščenega za NAT routerjem
  • Varnost OPC UA
  • Diagnostika OPC UA v TIA Portal V16