Siemensov sistem skladnosti poslovanja

Siemensov sistem skladnosti poslovanja

Naše osnovno poslanstvo je ravnati odgovorno. 

 

Skladnost in integriteta z roko v roki

Naše osnovno poslanstvo je ravnati odgovorno. Zato želimo s številnimi programi na področju skladnosti poslovanja pri vsakem posameznem sodelavcu doseči najvišje standarde ozaveščenosti in ravnanj skladno z načeli skladnega poslovanja. Spodbujati integriteto za Siemens pomeni ravnati v skladu z našimi vrednotami –odgovorno, odlično, inovativno- in to kjerkoli poslujemo. Ključni sestavni del integritete je skladnost poslovanja, to pomeni ravnati skladno z zakonodajo in lastnimi internimi pravili. Imamo ničelno toleranco do korupcije in kršitev pravil poštene konkurence. 

Kako sistem deluje

Siemensov sistem skladnosti poslovanja je osredotočen na tri ravni delovanja: preprečevati, odkrivati, ukrepati. Celovit spekter aktivnosti, ki se odvijajo na navedenih treh ravneh delovanja je namenjen zagotavljanju okoliščin, da se posel v največji možni meri opravlja v skladu z vsemi veljavnimi predpisi kot tudi notranjimi temeljnimi načeli in pravili.

Z integriteto in kompetentnostjo ustvarjamo uspešno prihodnost – zase in za naše stranke. Skupaj bodimo dober zgled!
Medeja Lončar, direktorica Siemens d.o.o.
Prenesite si pravila poslovnega obnašanja

Siemens Business Conduct Guidelines

Povejte nam/Tell us

Siemensovi sodelavci in vodstveni delavci, stranke, dobavitelji in drugi poslovni partnerji, kakor tudi vsa zunanja zainteresirana javnost lahko preko portala »Povejte nam/Tell us« prijavi kršitve Siemensovega kodeksa poslovnega ravnanja, in to kadarkoli, podnevi ali ponoči, kjerkoli na svetu, na varen, zaupen, na željo pa tudi anonimen način.

Povezava na »Povejte nam/Tell us«

»Povejte nam/Tell us«

 Varuh pravic/Ombudsman

Varuh pravic ali Ombudsman je neodvisen zunanji organ, kateremu lahko vsak sodelavec Siemensa ali katerikoli zunanji posameznik prijavi zaznavo nedovoljenih poslovnih praks, in sicer na zaupen na željo pa tudi anonimen način. Poročilo se lahko pošlje v angleškem ali nemškem jeziku

Povezava na varuha pravic/Ombudsmana

Varuh pravic/Ombudsman