Smart Infrastructure reference v Sloveniji

  • V Sloveniji je Siemensova oprema vgrajena v objekte vodilnih slovenskih bank: NLB, SKB banka – Societe Generale, Hypo Alpe Adria Bank, Gorenjska banka, Deželna banka Slovenije, Banka Slovenije. Gre za dejavnost, kjer so zahteve na področju tehničnega varovanja izrazito visoke, Siemens pa je razvil visoko stopnjo poznavanja branžnih specifik.
  • Siemens je tehnično opremil več objektov, ki jih uporablja državna uprava, med njimi stavbe Državnega zbora republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Urada predsednika republike, predstavništva Slovenije v Bruslju.
  • Siemensova tehnična oprema je vgrajena tudi v mnogih zdravstvenih objektih v Sloveniji; Univerzitetni klinični center v Ljubljani, nova pediatrična klinika, Splošna bolnišnica Maribor, bolnica Rakičan, bolnica Brežice, ... 
  • Siemensova tehnologija je vgrajena v objekte vodilnih slovenskih farmacevtskih družb, ki zaradi svoje dejavnosti zahtevajo posebne, najnaprednejše rešitve, tudi take, ki jih je možno integrirati z drugo tehnologijo na področju industrijske avtomatizacije. Primeri referenc so Krka, Lek Sandoz in Kemofarmacija.
  • Siemens je tehnično opremil več novih poslovno stanovanjskih objektov, kjer investitorji pričakujejo predvsem stroškovno učinkovitost upravljanja zgradb. Naša oprema pomaga uporabnikom stavb v Situli, Modrem kvadratu, Poljanskem nabrežju, v Trnovskih vratih in v Tehnološkem parku Ljubljana, da porabijo manj in imajo zato enako ali celo več udobja.
  • Siemensova tehnologija skrbi za varnost in signalizacijo v predorih Trojane, Kastelec, Dekani, Ljubelj in Šentvid.
  • Hotelska industrija ima posebne zahteve in Siemens je prav zanjo razvil prilagojene celovite rešitve, ki upoštevajo tako vsak dan višja pričakovanja gostov kot tudi poslovna pričakovanja upraviteljev hotelskih stavb. Siemensova oprema je praktično nevidna v hotelih Plaza Ljubljana, Life-Class hotelih v Portorožu, hotelih Bernardin, Austria Trend v Ljubljani, hotelih Term Krka in v trenutno najprestižnejšem hotelu v Sloveniji - Kempinski Palace v Portorožu.
  • Industrijski proizvajalci po vsem svetu in v Sloveniji že desetletja uporabljajo Siemensove rešitve za industrijsko avtomatizacijo, v Revozu, Akrapoviču, Adria Mobilu in Trimu pa so nameščene tudi naše rešitve za tehnično opremo objektov.
  • S Siemensovimi transformatorji, razdelilnimi transformatorskimi postajami, stikališči in opremo za zaščito in vodenje smo opremili sisteme slovenskih distributerjev električne energije: ELES, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska.
  • V prenosnem omrežju za učinkovit prenos energije skrbijo naslednje Siemensove rešitve: Prečni transformator 400 kV, 1200 MVA, za RTP Divača,  2010; Transformator 400 kV, 300 MVA za RTP Krško, 2012; Transformator 400 kV 300 MVA za RTP Okroglo; Sekundarna oprema za HE Blanca, HE Krško in RTP Beričevo.