Kronološki pregled Siemensove prisotnosti v Sloveniji

 • 1847: Ustanovitev družbe Siemens
 • 1850: Siemens dobi prvo predstavništvo v Londonu in postane mednarodno podjetje
 • 1869: Siemens s Kranjsko industrijsko družbo podpiše sporazum na področju proizvodnje železa v Zoisovih fužinah na Radovni
 • 1883: Siemens dobavi majhno elektrarno, ki služi osvetljevanju Postojnske jame, to je tudi ena prvih električnih javnih razsvetljav v Sloveniji.
 • 1896: Siemens nasproti Narodnega doma (na območju današnje pravoslavne cerkve) v Ljubljani postavi majhno elektrarno v demonstracijske namene, elektrika omogoča razsvetljavo Narodnega doma.
 • 1898: Siemens dobavi opremo za prvo mestno elektrarno v Ljubljani, ta omogoči zamenjavo tedanje plinske ljubljanske javne razsvetljave z električno.
 • 1901: Siemens dobavi prvi ljubljanski tramvaj in ga leto kasneje prevzame v upravljanje.
 • 1927: v Ljubljani vključijo v obratovanje prvo avtomatsko telefonsko centralo z zmogljivostjo 1000 priključkov v tedanji Jugoslaviji. Opremo dobavi Siemens & Halske.  
 • 1943: V Brestanici začne delovati Termoelektrarna Brestanica, opremo za elektrarno dobavi Siemens, ta deluje še danes.
 • 1972: obratovati začne Blok 4 TEŠ, za katerega je opremo dobavil Siemens
 • 1989: Siemens AG in Iskrat ustanovita mešano podjetje za razvoj komunikacijske opreme Iskratel. 
 • 1992: Po osamosvojitvi Slovenije se je korporacija odločila za intenzivnejše povezovanje z lokalnim gospodarstvom. Leta 1992 je bila tako ustanovljena družba Siemens d.o.o., katere lastnika sta Siemens AG Avstrija in Siemens AG Nemčija. V obdobju po ustanovitvi je Siemens v Sloveniji beležil hitro rast in na lokalnem trgu ponujal vse produkte Siemensovega portfelja.
 • 2007: Siemens d.o.o. pripoji slovensko podjetje A koda, specializirano na področju tehnične opreme objektov. S tem razširi svojo dejavnost in okrepi kompetence na področju poprodajne podpore in servisa.
 • 2009: začne se integracija podjetij, ki so dotlej na slovenskem trgu zastopala produkte za laboratorijsko diagnostiko korporacij Bayer Diagnostics in Dade Behring.
 • 2013: Siemens dejavnost projektnega načrtovanja, izvedbe in vzdrževanja varnostnih in požarnih sistemov prenese na lokalne partnerje, hkrati pa pridobi prodajne pravice za izdelke Tehnične opreme objektov na trgih regije Adriatic (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija).
 • 2015: Siemens oddeli področje Healthcare. Nastane nova družba Siemens Healthcare d.o.o.
 • 2016: Siemens dobavi nadomestni plinski agregat za Termoelektrarno Brestanica. Dokončanje obeh projektov nadgradnje signalnovarnostnih naprav v okviru izvedbe elektrifikacije železniške proge Pragersko – Hodoš. Izdaja prvega poročila Monitor trendov energetske učinkovitosti v industriji regije Adriatic.
 • 2017: Siemens postavi mejnik s prvim 3D-natisnjenim nadomestnim delom, ki deluje v jedrski elektrarni (Nuklearna elektrarna Krško). Gre za kovinski rotor premera 108 mm za črpalko za požarno varnost. Vodna črpalka zagotavlja pritisk za sistem požarne varnosti v NEK-u. Izvirni rotor je deloval 36 let, njegov proizvajalec pa ne posluje več. Siemensova ekipa strokovnjakov v Sloveniji je z obratnim inženiringom ustvarila “digitalni dvojček” ter ga nato poslala v Siemensovo tovarno v Finspång na Švedsko, kjer so s procesom aditivne proizvodnje na 3D-tiskalniku del tudi proizvedli.
 • 2018: Izločitev področja Mobility v družbo Siemens Mobility d.o.o.
 • 2019: Siemens oddeli svojo operativno enoto Gas and Power. Nastane nova družba Siemens Energy d.o.o.