Svetilnik za pametno infrastrukturo

Svetilnik za pametno infrastrukturo 

Ko bo Expo 2020 v Dubaju odprl svoja vrata, bo stavbe in IoT tehnologije na celotnem razstavišču povezovala Siemensova tehnologija. Projekt postavlja nove standarde na področju inteligentne infrastrukture za mesta prihodnosti. 

Iz revije Hi!tech 2/19, januar 2020

Ko bodo obiskovalci razstave Expo 2020 v Dubaju (pričakujejo jih okoli 25 milijonov) izstopili na novi postaji podzemne železnice, jih čaka sprehod pod visokimi, dežnikom podobnimi mrežnimi konstrukcijami in kupolami iz stekla in kovine, med ribniki in palmami. Sprehajali se bodo po ulicah, ki jih bodo obrobljali bleščeči se paviljoni, ter hodili mimo svetlikajočih se futurističnih struktur v tematskih sektorjih Mobilnost, Priložnosti in Trajnost. "Expo 2020 predstavlja idejo o mestu prihodnosti, ki je pravzaprav živ organizem, v katerem bomo povezali elemente, kot so tehnološka oprema stavb, internet stvari, vodikove tehnologije in druge vidike Siemensovega prodajnega portfelja ter jih prikazali na resnično dinamičen in futurističen način", pravi Cedrik Neike, izvršni direktor področja Siemens Smart Infrastructure. 

Leta 1851 je bila prva svetovna razstava Expo – od takrat je Siemens prisoten na vsaki razstavi. 

Analize in omrežno povezovanje 

Ko bo Expo 2020 oktobra letos odprl svoja vrata, se bo v ozadju te vidne in bleščeče se infrastrukture dogajalo več, kot bo vidno na prvi pogled, saj bo razstava ena največjih instalacij Siemensove opreme za pametne stavbe na svetu. Tako bo na primer na celotnem prizorišču nameščen Siemensov sistem za upravljanje stavb Desigo CC, ki bo s pomočjo tipal in analiz v posameznih tematskih sektorjih nadzoroval in upravljal posamezne funkcije razstavišča, kot so prezračevanje, poraba energije, razsvetljava, dvigala, kakovost zraka ter požarne naprave. Poleg tega bodo stavbe na območju razstavišča preko izmenjave energije in podatkov tudi tesneje povezane z elektroenergetskim omrežjem.

Sistem bo zbiral podatke iz 200.000 tipal, ki bodo nato analizirani v Siemensovem oblačnem operacijskem sistemu za internet stvari MindSphere. Na ta način bodo upravitelji lahko sprejemali inteligentne odločitve, ki bodo prispevale k temu, da Expo 2020 doseže zastavljene cilje na področju udobja, zaščite, varnosti  in trajnosti. Expo 2020 v Dubaju bo največji, hkrati pa tudi najbolj omrežen dogodek v zgodovini arabskega sveta. Siemensova programska oprema Navigator bo povezovala, nadzorovala in upravljala več kot 130 stavb. Na novo razvita aplikacija Smart City bo tekom šestemesečne prireditve optimirala porabo energije in vode. Aplikacija že podpira teme na področju okoljskega monitoringa, kot so kakovost vode in zraka ter inteligentno namakanje. V času trajanja razstave Expo pa bo zajemala, nadzorovala, analizirala in vizualizirala  podatke iz infrastrukture na razstavnem prostoru ter tako demonstrirala povezanost urbane infrastrukture z internetom stvari.

Futuristična arhitektura razstave Expo 2020 vse bolj dobiva svojo podobo in se zliva z impresivno silhueto Dubaja. Ker pa naj bi po zaključku svetovne razstave veliko večino stavb ohranili, bodo Siemensove tehnologije še naprej prispevale k inteligentni, digitalni in omreženi prihodnosti Združenih Arabskih Emiratov. "Razstavišče Expo na jugu Dubaja se bo dolgoročno spremenilo v Območje 2020. Zato že razvijamo načrte za inteligentna mesta prihodnosti, ki bodo izpolnjevala vse zahteve glede udobja in varnosti", pravi Oliver Kraft, ki je pri Siemensu vodja projekta za Expo 2020. Tehnologije na področju elektrifikacije, mobilnosti in državne administracije so v Dubaju zelo razširjene že sedaj, kar je pokazal tudi atlas digitalizacije (Atlas of Digitalisation), ki sta ga skupaj izdelala Siemens in podjetje Signal Noise iz skupine Economist Group. S tem projektom sta družbi želeli raziskati vplive industrijske revolucije na urbano življenje po vsem svetu ter priložnosti, ki bi se zaradi tega lahko pokazale v prihodnosti. 

Trajnost pri vseh vidikih 

Tudi trajnost je ena od pomembnih tem na Expo 2020, saj je prisotna pri vseh vidikih dogodka, na primer proizvodnji čiste energije, uporabi trajnostnih gradbenih materialov ter zmanjšanju obsega odpadkov. Siemensove tehnologije bodo pri tem sodelovale tako, da bodo na celotnem prizorišču nadzorovale in zniževale porabo energije.