Trajnost v nakupovalnem centru

Trajnost v nakupovalnem centru 

Nakupovalni center Sello, ki obsega več kot 170 trgovin in kompleks kinodvoran ter ga letno obišče več kot 23 milijonov ljudi, so potrošniki na širšem območju Helsinkov že večkrat zaporedoma razglasili za enega najbolj naprednih trajnostnih nakupovalnih centrov. Sello pri inovativnih projektih na področju avtomatizacije stavb in energije sodeluje s Siemensom. 

Iz revije Hi!tech 2/19, januar 2020

Nakupovalni center Sello v drugem največjem finskem mestu Espoo zahodno od Helsinkov v svoji marketinški kampanji poudarja, da ponuja "veliko več kot pa zgolj nakupovanje". Pod svojo streho namreč skriva tudi kavarne, knjižnico, koncertno dvorano, kinodvorane, dvorano za bowling in številne druge prostore za srečanja. S takim razponom ponudbe so zahteve glede nadzora osvetljave, ogrevanja in prezračevanja seveda zelo visoke. Vse te sisteme je potrebno nadzorovati in krmiliti, vse z namenom, da Sello doseže dva zastavljena cilja: energetsko učinkovitost in popolne ambientalne pogoje za 23 milijonov kupcev, ki vsako leto obiščejo ta nakupovalni center.

Naloga je zahtevna, vendar ne nemogoča. Sello za nadzor in analizo delovanja prezračevalnih sistemov, tipal in svetil v številnih prostorih in trgovinah nakupovalnega centra uporablja Siemensovo energetsko in trajnostno platformo Navigator. Kot pravi upravnik stavbe Olli Paunola, so se z uvedbo Navigatorja njihove možnosti za upravljanje stavbe in prilagajanje sistema na vsakokratne pogoje občutno izboljšale. V prvi fazi programa učinkovitosti so tako dosegli več kot 110.000 EUR prihranka na leto, njihova poraba toplotne energije pa se je zmanjšala za polovico. 

Stroji in naprave se učijo 

Paunola upa, da bodo digitalizacija, podatkovna analiza in nadaljnji razvoj programov, kot sta Navigator in Desigo, ki ga nakupovalni center uporablja za avtomatizacijo in krmiljenje delovanja, v prihodnosti omogočili, da se bodo stroji in naprave sami učili iz ročnih nastavitev vzdrževalnega osebja. "Ko se bodo stroji naučili, kako smo reagirali v določenih preteklih situacijah ter katere prilagoditve smo na njih pri tem opravili, bomo verjetno kmalu lahko do popolnosti optimizirali delovanje sistema." Paunola tudi upa, da se bodo v prihodnje s hitrimi ali celo samodejnimi prilagoditvami lahko bolj fleksibilno odzvali na nihanje števila obiskovalcev v trgovinah in drugih javnih prostorih centra ali na spremembo dnevne svetlobe tekom odpiralnega časa. "Naš cilj je doseči sistem osvetlitve, ki ga lahko upravljamo glede na potrebe, ne pa zgolj vključimo ali izključimo."

Navigator posreduje natančne in specifične podatke o porabi energije na povezanih napravah. Ti podatki se nato analizirajo in se lahko uporabijo za ugotavljanje neučinkovitosti delovanja ali potrebe po vzdrževanju, kot je na primer takojšnja lokalizacija pokvarjenega ventila, namesto dolgotrajnega iskanja vzroka težave s prezračevanjem. Tudi najemniki prostorov v nakupovalnem centru lahko preko orodij za nadzor izboljšajo svojo energetsko učinkovitost in tako prispevajo k še večji trajnosti in donosnosti svojega poslovanja.

Tudi direktor nakupovalnega centra Matti Karlsson je prepričan, da bo sistem nadzora, krmiljenja in optimizacije razsvetljave, ogrevanja in prezračevanja prinesel finančne prednosti tako za sam nakupovalni cneter kot tudi za najemnike lokalov. Poudarja pa, da je cilj nakupovalnega centra predvsem povečanje števila obiskovalcev v trgovinah in prireditvenih prostorih. Da bi ta cilj tudi dosegli, je najpomembneje, da vsi obiskovalci uživajo v svojem obisku, ker se pri tem dobro in varno počutijo. "Zaradi tega je za nas sodelovanje s Siemensom zelo pomembno. Siemens nam je na primer pomagal, da smo leta 2015 kot prvi nakupovalni center v Evropi prejeli platinsti okoljski certifikat LEED-EB." Certifikat LEED meri energetsko učinkovitost in okoljsko prijaznost stavb. 

Sistem za nadzor, krmiljenje in optimizacijo razsvetljave, ogrevanja in prezračevanja prinaša finančne prednosti za nakupovalni center in najemnike lokalov v njem. 

Stavba kot dejavnik na trgu električne energije 

Tudi Minna Aalto, ki je pri Siemensu pristojna za nakupovalni center Sello, poudarja pomen sodelovanja ter zaupanja med Siemensom in nakupovalnim centrom za doseganje postavljenih ciljev. "Mislim, da zaupanje s časom samo  narašča. Siemens in Sello sodelujeta že več kot deset let in sta v tem času izvedla številne projekte. Podjetji si delita enake vrednote in si skupaj po najboljših močeh prizadevata za nadaljnjo optimizacijo obratovanja nakupovalnega centra." Tudi druga faza skupnega projekta doseganja učinkovitosti se je osredotočila na porabo električne energije ter na doseganje prihrankov s pomočjo digitalizacije. Tako so v sklopu projekta v nakupovalnem centru namestili fotovoltaične module in druge elemente mikro omrežja (shranjevalnike, krmilnike itd.), ki stavbi omogočajo, da sama proizvaja elektriko, presežno elektriko iz panelov pa prodaja na trgu električne energije. Nakupovalni center zdaj proizvede skupno 470 megavatnih ur energije ter dosega letni energetski prihranek v višini 480.000 EUR in okoljski prihranek v višini preko 280 ton CO2 letno.

"Siemens je za nas bolj partner kot izvajalec", pravi izvršni direktor Karlsson. "In Sello je več kot zgolj nakupovalni center. Je pomemben del življenja lokalne skupnosti kraja Espoo. Trudimo se zadržati visok standard na področju trajnosti ter še naprej privabljati kupce in najemnike v tako velikem številu. Za to seveda potrebujemo dobre partnerje in Siemens je eden izmed najboljših."