Več varnosti na reli preizkušnjah

Več varnosti na reli preizkušnjah 

FIA in Siemens sta zagnala skupen projekt za izboljšanje varnosti obiskovalcev in voznikov na reli preiskušnjah. Na podlagi spoznanj iz tega sodelovanja naj bi se tudi povečala varnost pešcev v mestnem prometu. 

 

Iz revije Hi!tech 2/19, januar 2020

Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) in Siemens želita izboljšati varnost obiskovalcev in voznikov na reli preizkušnjah po celem svetu. Partnerstvo sta oznanila na Mednarodnem avtomobilskem salonu v Ženevi. Partnerja želita preveriti možnosti za pravočasno prepoznavanje nevarnosti za gledalce na nevarnih točkah dirkalne proge s pomočjo tehnologije Siemensovega področja Mobility ter programske opreme PLM. Organizatorji dirk in vozniki bodo tako imeli možnost sprejeti preventivne ukrepe ter s tem že vnaprej preprečiti morebitne nesreče. V ta namen bo FIA v prihodnje uporabljala Siemensovo znanje na področju programskih rešitev za inteligentne infrastrukture ter avtonomna in omrežena vozila. Rezultati projekta bodo uporabljeni kot osnova za izboljšanje varnosti pešcev v mestih.   

S tipali podprti sistemi omogočajo 2D- in 3D-simulacijo dirkalnega okolja. 

Avto-moto šport in cestnoprometni inženiring  

„FIA je vodilna organizacija na področju združevanja avto-moto športa in urbane mobilnosti, še posebej v smislu uvajanja sprememb s ciljem izboljšanja življenja ljudi", pravi predsednika FIA Jean Todt. "Sodelovanje med Siemensom in FIA obsega raziskave in razvoj na najvišji ravnina področju avto-moto športa in cestnoprometnega inženiringa, katerega cilj je izboljšanje varnosti na področju avto-motošporta ter pomembno prispevati k razvoju prometa v pametnih mestih."

"Glede na vedno večjo avtomatizacijo vozil je avto-moto šport za avtomobilsko industrijo pomembno testno polje. Če želimo še naprej razvijati avtonomne, omrežene ter električne avtomobilske tehnologije, potrebujemo širok razpon podatkov ter zahtevno testno okolje", pove Edward Barnardon iz oddelka Strategic Automotive Initiatives pri Siemens PLM Software.     

"Veselimo se sodelovanja z Mednarodno avtomobilistično zvezo ter skupnega iskanja načinov, kako uporabiti avtomatizirane in omrežene avtomobilske tehnologije za povečanje varnosti voznikov in gledalcev. Spoznanja iz tega projekta bomo nato uporabili pri nadaljnjem razvoju inteligentnih infrastruktur za izboljšanje varnosti pešcev v mestih", doda Marcus Welz, vodja Siemensovega področja inteligentnih prometnih sistemov za Severno Ameriko.  

V preteklem letu je več kot 4 milijone gledalcev obiskalo avtomobilistične dirke, ki so potekale na več kot 25-ih kilometrih prog. Pogosto je šlo za nepregledne proge z relativno ozkimi poljskimi potmi, stranskimi in makadamskimi cestami. To voznikom dirkalnih avtomobilov otežuje pregled nad progo, zaradi česar tudi ne morejo zagotoviti varnosti, saj lahko hitro spregledajo gledalce, ki stojijo na nevarnih mestih. Da bi omogočili večji pregled nad progo, se s pomočjo s tipali podprtih sistemov, ki so nameščeni tako v vozilih kot ob progi, izvaja 2D- in 3D-simulacija dirkalnega okolja. Ti sistemi preko nevronalnih mrež in umetne inteligence v realnem času obdelajo podatke, ki jih pošiljajo vozila, in tako ustvarijo virtualno varno cono okoli vozil, hkrati pa vsebujejo tudi inteligentno tehnologijo, vključno s komunikacijo X2X, ki ob dirkaških  prireditvah ustvari varno omrežje ter poveže voznike, vodje dirke in gledalce. Z združevanjem svojega znanja ter v povezavi z ekstremnimi testnimi in dirkalnimi pogoji bosta Siemens in FIA prispevala k izboljšanju varnosti v mestnem prometu.

V letu 2018 si je reli prireditve ogledalo več kot 4 milijone obiskovalcev.