Coca Cola in več energetske učinkovitosti

Coca Cola in več energetske učinkovitosti

Manj odpadkov, zmanjšanje porabe vode, manj škodljivih izpustov. Sistem upravljanja z energijo bo obratu družbe Coca Cola v kraju Edelstal omogočil podrobno analizo porabe virov in energije ter prispeval k dodatnemu zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Iz revije Hi!tech 1/21, junij 2021

Primarno poslanstvo družbe Coca-Cola HBC Avstrija je visokokakovostno polnjenje svetovno znanih znamk pijač glede na povpraševanje na trgu. "Prav tako pa nam je pomembno, da odgovorno ravnamo z viri ter na ta način prispevamo k varovanju okolja ter zniževanju izpustov CO₂", pravi Theresa Fleischberger, ki je pri podjetju odgovorna za ravnanje z okoljem.

 

Da bi znižalo porabo virov, kot sta voda in energija, je podjetje v preteklih letih izvedlo številne investicije, med drugim v nove stroje in naprave. Med temi je tudi sodobna hitra polnilna linija, ki ima zmogljivost polnjenja 45.000 steklenic na uro, kar je več kot 12 steklenic na sekundo.

 

Vendar pa ta linija ni samo ena izmed najhitrejših linij na svetu, ampak je tudi izjemno energetsko učinkovita. Z njo ter s povečano uporabo zraka za čiščenje steklenic pred njihovim polnjenjem je podjetju uspelo občutno znižati količino porabljene vode v proizvodnem procesu.

 

Poleg tega so v podjetju obnovili tudi že prvi visokotlačni kompresor za stroje za oblikovanje s pihanjem na PET linijah. Novi kompresor glede na stanje obratovanja in obremenitev porabi med pet in osem odstotki manj energije, pove vzdrževalec Martin Surda.

 

Elektrika za napajanje naprav v celoti prihaja iz obnovljivih virov, zaradi česar, kot pravi Fleischbergerjeva, ti prihranki ne vplivajo dodatno na ogljični odtis podjetja. "Kljub temu pa je za podjetje pomembno, da stalno izboljšuje svojo energetsko učinkovitost."

 

Vzrok za te izboljšave so po eni strani stroški proizvodnje, saj se cena elektrike in drugih energentov neprestano zvišuje. Po drugi strani pa tovarna ne porablja samo elektrike, ampak tudi zemeljski plin, tako da se prihranki pri celokupni rabi energije odražajo tudi v nižjem ogljičnem odtisu podjetja.

Coca-Cola HBC Avstrija, obrat Edelstal

Coca-Cola HBC Avstrija v svojem obratu v Edelstalu na 355.000 kvadratnih metrih površin proizvaja večino pijač, ki jih Coca Cola prodaja v Avstriji. Tovarna na desetih proizvodnih linijah polni izdelke svetovno znanih blagovnih znamk, kot so Coca Cola, Fanta in Sprite, in sicer v različnih velikostih plastenk ali steklenic. V tovarni polnijo tudi mineralno vodo Römerquelle, prav tako v različnih velikostih in tipih embalaže.

Nadzor ukrepov za varčevanje z energijo

Coca-Cola HBC Avstrija že nekaj časa spremlja učinkovitost ukrepov za varčevanje z energijo, in sicer z lastnim sistemom za nadzor porabe energije. Sistem zajema podatke o proizvodnji in porabi in omogoča analizo in primerjavo porabe energije po posameznih linijah. Kljub temu pa je po mnenju Martina Surde ta sistem do sedaj omogočal zelo omejene funkcije.

 

Za vizualizacijo proizvodnih podatkov so tako v obratu Coca Cole v Edelstalu uvedli Siemensov sistem Simatic WinCC V7, za upravljanje energije pa so se odločili za orodje Simatic Energy Manager Pro. "Pri tem sta nas prepričali predvsem fleksibilnost in možnost nadgradenj te rešitve", pove Martin Surda.

 

Sistem upravljanja z energijo v Edelstalu so tako v le dveh mesecih preklopili na nov sistem, vključno s številnimi porabniki, katerih energetska poraba se meri preko merilnikov Sentron PAC.

 

Podatki o porabi se zbirajo preko sistema Simatic ET 200SP, nato pa se posredujejo v orodje Simatic Energy Manager Pro. Pri tem so v sistem poleg merilnikov električne energije povezani tudi merilci pretoka, ki merijo porabo vode. Po opravljenem usposabljanju pri Siemensu lahko sodelavci Fleischbergerjeve in Surde sedaj sistem sami v celoti konfigurirajo in upravljajo. Trenutno sistem vsako minuto zajema podatke iz več kot 100 merilnih mest za porabo električne energije ter 17 merilnih mest za porabo vode. Ti podatki se nato povežejo s podatki o proizvodnji iz ERP sistema podjetja, kar omogoča podrobno analizo porabe energije ter energetske učinkovitosti za vsak proizvedeni izdelek posebej. 

 

Sistem tudi omogoča enostavno izdelavo novih analiz in preglednih prikazov, pravi Surda. "Novo poročilo lahko sedaj izdelamo v manj kot eni uri. Prej smo morali za to pooblastiti zunanjega programerja, trajalo pa je en teden ali pa še več, da so bile izvedene vse spremembe. Sedaj vse lahko opravimo sami."

 

Dodatna prednost orodja Simatic Energy Manager Pro je, da si uporabniki podatke lahko ogledujejo tudi preko spletnega odjemalca, kar s pridom izkorišča Theresa Fleischberger, ki večino delovnega tedna dela na Dunaju.

 

S podatki o porabi se sedaj lahko seznanijo tudi zaposleni v proizvodnji. "Na ta način se zaposleni še bolj zavedajo te problematike. Vsak zaposleni lahko prispeva k večji energetski učinkovitosti, pri čemer uspeh vidi v konkretnih številkah", pove Fleischbergerjeva. "Sedaj imamo na voljo veliko bolj natančne podatke in lahko odčitamo porabo in stroške za vsako posamezno linijo in vsak posamezni izdelek. Zame je ta preglednost pomembna prednost novega sistema."

 

Vsi ti ukrepi skupaj so pripomogli, da je Coca-Cola HBC Avstrija izpuste ogljikovega dioksida pri obratu v Edelstalu leta 2019 znižala na 17,5 g na liter proizvedene pijače, kar je 50 % manj kot leta 2010.

 

Martin Surda pa že načrtuje, kako bi informacije iz orodja Simatic Energy Manager Pro lahko uporabil za izboljšave pri vzdrževanju naprav ter za zmanjševanje energetskih izgub. "Med drugim bi radi na podlagi meritev pretoka ter porabe energije v pnevmatskem omrežju izdelali model predvidevanja, kdaj lahko pričakujemo puščanje omrežja ali druge težave. Tako bomo lahko sistem vzdrževali pravočasno ter na stroškovno učinkovit in virom prijazen način."

50% manj izpustov CO2 na liter proizvedene pijače se lahko doseže z ukrepi za energetsko učinkovitost

Vključitev dodatnih komponent

Sicer pa so v Edelstalu izvedli že prvo razširitev Energy Managerja. V sistem so povezali tudi šest visokotlačnih kompresorjev pnevmatskega omrežja. Ti kompresorji proizvajajo stisnjen zrak z močjo 36 barov, ki se uporablja za oblikovanje plastenk iz surovcev.

 

"S to razširitvijo smo procese optimizirali do te mere, da sedaj porabljamo manj energije, na primer tako, da skrajšamo čakalni čas v strojih ter kompresorje bolje prilagodimo potrebam. Ker teh šest agregatov porabi 20 % celotne porabljene energije, so možnosti za prihranke ogromne", pravi Surda.

 

"Z orodjem Simatic Energy Manager lahko določimo cilje na področju varčevanja ter tako dokažemo ekonomsko upravičenost ukrepov za doseganje učinkovitosti na področju vode in energije", pove Fleischbergerjeva. Z novim sistemom za upravljanje energije bo torej obrat družbe Coca Cola v kraju Edelstal lahko še naprej uresničeval svoje cilje na področju učinkovite rabe virov.