Originalno virtualno

Originalno virtualno

Digitalne storitve se niso razcvetele šele z epidemijo koronavirusa, saj so podjetja svojim kupcem že prej omogočala podporo pri odpravi napak na daljavo. Nove tehnologije oziroma inovativna kombinacija obstoječih tehnologij pa naj bi v prihodnje omogočale tudi izvedbo preizkusa ustreznosti v virtualnem okolju. Prvi poskus takega preizkusa pri Siemens Avstrija je bil zelo obetaven.

Iz revije Hi!tech 1/21, junij 2021

V zadnjem času je veliko govora o tem, da bo zaradi epidemije koronavirusa digitalizacija še močnejša, kot je bila doslej. A tudi v predkoronskih časih je bila to tema, ki je zavzemala visoko mesto na lestvici prioritet. To velja tudi za enoto Siemensa Avstrija, ki se ukvarja z avtomatizacijo v energetiki in kupcem po celem svetu dobavlja ustrezne stikalne omare ter sisteme vodenja in nadzora za uporabo v industrijskem okolju. Še posebej s tematiko digitalnih storitev pa se ekipa na lokaciji Siemensstraße na Dunaju intenzivno ukvarja že dve leti. Na začetku so razvijali ponudbo na področju tehnologije podprte resničnosti (ang. assisted reality). Tako so kupcem na področju elektroenergetskih omrežij omogočili uporabo podatkovnih očal, preko katerih so v primeru motenj Siemensovi tehniki skupaj z zaposlenimi pri kupcu lahko iskali in odpravljali napake. "Pri tem ni šlo samo za to, da si enostavno odprl video sejo, ampak je bilo potrebno upoštevati tudi druge zahteve, kot so ločljivost slike, varnost, zaščita pred prisluškovanjem, prostoročno delo, prikazovanje dokumentov ali videov, prikazovanje s kurzorjem v podatkovnih očalih, krmiljenje govora, filtriranje zvoka iz okolice ali pa fotodokumentacija", se spominja vodja enote za digitalna omrežja pri Siemens Smart Infrastructure Norbert Zehetner.

 

To pa še ni vse. "Potem ko nam je uspelo najti funkciji primerno programsko opremo in ustrezno robustno strojno opremo podatkovnih očal, smo morali najprej skozi Siemensov postopek interne odobritve teh očal kot delovnega sredstva. Pri tem smo bili eden od prvih oddelkov pri Siemensu, ki se je lotil take naloge, upoštevati pa smo morali številne vidike, kot so varnost pri delu, higiena in varnost podatkov", nadaljuje Zehetner. Tehnologijo so uspešno uporabili in preizkusili na terenu s pomočjo enega od avstrijskih elektroenergetskih podjetij. Izsledke tega preizkusa skupaj s povratnimi informacijami kupca so vključili v izboljšave celotnega sistema.

 

Vendar pa je za strukturo poslovanja poslovne enote Siemens Digital Grids v Avstriji značilno to, da se večina od njenih skoraj 400 kupcev ne nahaja na območju z Dunaja lahko dosegljive Spodnje Avstrije, ampak v zelo oddaljenih regijah sveta, kot so Pakistan, Etiopija, Azerbajdžan, Šrilanka ali Avstralija. "Pri takih projektih je še posebej smiselno, da kupcem ponudimo digitalne storitve ter jih opremimo z ustrezno opremo, tako da našim specialistom ni potrebno na dolgo pot, da bi bili osebno prisotni na mestu problema, kar je še posebej pomembno z vidika varovanja okolja in podnebja", pojasnjuje Robert Tesch, vodja enote za digitalna omrežja pri Siemens Smart Infrastructure za Avstrijo in Srednjo in Vzhodno Evropo, ter s tem že omeni nekatere prednosti ponudbe digitalnih storitev za kupce.

Tudi na področju stikalnih omar za naprave za zaščito in nadzor se je virtualno sodelovanje kupca že izkazalo za uporabno.

Zgodnejše odkrivanje napak

Postopek, ko se kupec v delo vključi na virtualen način, se je izkazal za uporabnega tudi na področju stikalnih omar za naprave za zaščito in vodenje. Omogoča namreč, da se prodajalec in kupec že v začetni fazi projekta dogovorita, dokumentirata in odobrita tehnično konstrukcijo in izvedbo elektronskih krmilnih in stikalnih elementov. "Takšna fokusirana virtualna seja s kupcem pomaga, da že na začetku vzpostavimo skupno razumevanje ter odpravimo morebitne nesporazume. Tako lahko nejasnosti, ki bi se sicer pojavile šele ob tovarniškem preizkusu ustreznosti, razčistimo že v zgodnji fazi, s čimer se izognemo tudi nenačrtovanim stroškom zaradi naknadno potrebnih sprememb", pojasni Zehetner dodatno prednost uporabe te vrste digitalne tehnologije. Takšne virtualne pogovore so na primer že uporabili pri projektu z avstrijskim operaterjem prenosnega sistema za električno energijo Austrian Power Grid (APG).

 

Ne samo, da so pri Siemens Digital Grid že zelo zgodaj začeli razmišljati o uporabi digitalnih storitev, ampak so se tudi kmalu podali na pot nadgradnje in razširitve ponudbe na tem področju, in sicer v smeri virtualnega tovarniškega preizkusa ustreznosti. Pri tem celoten sistem za nadzor in vodenje (nadzorna postaja ter sistem vodenja v polju, vključno s pripadajočimi računalniškimi sistemi) postavijo v preizkusnem prostoru na lokaciji Siemens City na Dunaju, in sicer tako, kot bi ga postavili pri preizkusu ustreznosti na lokaciji dejanske postavitve. Testi, preizkušanje in dokumentiranje pred kupčevo odobritvijo dobave nato delno potekajo v virtualnem okolju. "Virtualni preizkus ustreznosti je veliko več kot pa zgolj uporaba podatkovnih očal za podprto resničnost. Pri tem ne gre samo za en videosignal, torej podatkovna očala, ki ga je potrebno predočiti kupcu, ampak za do devet različnih signalov. Poleg tega je potrebno vključiti še kamere, ki snemajo naprave, kot so zaščitne naprave in naprave za vodenje v polju, ter zaslonske slike računalniških sistemov", pojasni Zehetner.

 

Ekipi je na koncu z uporabo primerne strojne in programske opreme uspelo postaviti in uspešno preizkusiti ustrezen celostni koncept za virtualni preizkus ustreznosti. Prvi primer uporabe tega sistema za virtualni preizkus ustreznosti je nato slučajno sovpadel s prvim korona valom lansko pomlad. "Mnoge aktivnosti na področju digitalizacije in virtualizacije so sprožili šele ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa. Mi pa smo neodvisno od pandemije že dolgo prej razvijali tako ponudbo in prva njena uporaba se je nato zgodila v času omejitev. A za uspešno izvedbo preizkusa je nujno potrebno tudi vnaprejšnje intenzivno sodelovanje kupca, saj samo tako lahko dosežemo, da bodo kupci sprejeli novo tehnologijo", pove Zehetner.

Avtomatizacija v energetiki in Siemens Avstrija

Pri Siemens Avstrija letno projektirajo, izdelajo, ožičijo in s potrebnimi elektronskimi komponentami opremijo okoli 4000 stikalnih naprav (od najmanjših stikalnih omar do velikih stikalnih naprav za uporabo na prostem), ki jih dobavijo okoli 400 kupcem, od katerih jih okoli 80 prihaja iz tujine. V zadnjih 20-ih letih so izvajali projekte v številnih državah, na primer Etiopiji, Afganistanu, Alžiriji, Avstraliji, Braziliji, Indiji, Šrilanki, Maleziji, Indoneziji, Gruziji, Armeniji, Ukrajini, Azerbajdžanu in Rusiji.

Za uspešno izvedbo preizkusa je nujno potrebno tudi vnaprejšnje intenzivno sodelovanje kupca, saj samo tako lahko dosežemo, da bodo kupci sprejeli novo tehnologijo.
Norbert Zehetner, vodja avtomatizacije v energetiki pri Siemens Avstrija

Virtualni preizkus ustreznosti

Do prve pilotne uporabe je tako prišlo v okviru remonta naprav pri APG. Za enega od vodov visokonapetostne stikalne naprave družbe APG je Siemens izvedel virtualni preizkus ustreznosti v realnih pogojih, in sicer s postavitvijo ustrezne tehnologije na lokaciji Siemens City na Dunaju ter z vključitvijo kupca na daljavo. V središču izvedbe je bila Siemensova tako imenovana naprava za vodenje polja, ki, če poenostavimo, s pomočjo povezanih inteligentnih komponent krmili in nadzira stikala visokonapetostne naprave. "Cilj preizkusa je bil, da preverimo praktičnost in izvedljivost virtualnih preizkusov ustreznosti. Rezultat je bil v celoti pozitiven, težave s kakovostjo slike pa smo odpravili s pomočjo izboljšanih tehnologij", zaključi Zehetner prvo bilanco projekta.

 

"Pri nas smo s pomočjo tehnologije podprte resničnosti že prej izvajali usklajevanja glede ustrezne izvedbe stikalnih omar, in to z visoko stopnjo natančnosti. Pri preizkusu ustreznosti s Siemensom pa smo prišli do spoznanja, da je virtualni preizkus ustreznosti posameznih komponent ne samo smiseln, ampak ga je tudi možno izvajati na daljavo. Sicer je trenutno čas, ki ga porabimo za popolnoma virtualni preizkus ustreznosti, daljši, kot pa če bi tak preizkus izvajali v tovarni. Pokazalo se je namreč, da morajo biti postopki na daljavo bolj strukturirani in zahtevajo bolj koncentriran potek dela z dodatnimi vmesnimi premori", pove koordinator za tehnologijo nadzora naprav pri APG Eric Gottlieb. "Preden pa se bomo lotili nadaljnjih preizkusov ustreznosti na daljavo, morajo naši računalniški tehniki rešiti pomisleke glede kibernetske varnosti", še doda Gottlieb.

 

Ta prvi preizkus se je izvajal v zahtevnem okolju kritične infrastrukture. Krmilne omare, ki jih je oblikoval APG, proizvaja in opremlja pa jih Siemens, ter pripadajoča tehnologija nadzora in vodenja so osrednji elementi varne oskrbe z električno energijo za celotno zvezno deželo. Preizkus ustreznosti mora torej potekati v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi, tudi na področju kibernetske varnosti.

 

"Nekateri kupci so zelo skeptični glede virtualnih preizkusov, drugi pa jih z veseljem sprejmejo. Osebna srečanja se bodo sicer še vedno dogajala, kajti to enostavno spada k odnosom s kupci. Vendar pa je dobro, da smo razvili uporabno virtualno ponudbo, ki jo stalno nadgrajujemo, saj bodo te tehnologije v prihodnosti postale še pomembnejše", zaključi Tesch.

Erich Gottlieb (d.) iz elektrooperaterja APG in Norbert Zehetner iz Siemensa v pogovoru pred postavitvijo elektronskih krmilnih naprav za namene preizkusa ustreznosti.