IoT za več inteligence v kopalnici

IoT za več inteligence v kopalnici

Kitajsko podjetje JOMOO ponuja po meri izdelano kopalniško opremo. S prehodom na inteligentno proizvodnjo so skrajšali svoje dobavne roke ter povečali učinkovitost in produktivnost.

Iz revije Hi!tech 1/20, maj 2020

Zahvaljujoč modernim digitalnim tehnologijam, lahko kupci pri JOMOO Kitchen & Bath Co., Ltd. najdejo široko ponudbo po meri narejene kopalniške opreme. V šestih obratih podjetja s sedežem v kitajskem mestu Nanan, v katerih nastajajo izdelki, kot so prhe, tuš kabine, kadi, inteligentni pokrovi za straniščno školjko in kopalniške omarice, je podjetju uspelo znatno povečati produktivnost in učinkovitost ter tako uresničiti vizijo digitalne proizvodnje.

Siemens je podjetju pomagal pri vpeljavi inteligentnih proizvodnih procesov s svetovanjem in drugimi integracijskimi storitvami na področju interneta stvari (IoT). Poleg tega je izdelal tudi načrte transformacije za operativno upravljanje ter v ta namen dobavil potrebno strojno in programsko opremo.

Več fleksibilnosti v proizvodnji

JOMOO si je že ustvaril ime kot proizvajalec kuhinjske in kopalniške opreme, znašel pa se je pred številnimi izzivi, kako utrditi svoj položaj v odnosu do konkurence. Zaradi vse večjega povpraševanja kupcev po individualnih rešitvah je bilo podjetje prisiljeno povečati fleksibilnost svojih proizvodnih procesov.

Siemens je pri JOMOO najprej izvedel poglobljeno analizo raziskav in razvoja, proizvodnje in poslovanja. Čeprav je bila proizvodnja v določenem obsegu že avtomatizirana, pa se je hitro pokazalo, da omreženost naprav in procesov ni zadovoljiva. Povrhu vsega je upravljanje dokumentov in kadrovskih zadev v večini potekalo ročno, kar je oteževalo iskanje vzroka napak ter povzročalo težave na področju upravljanja tveganj.

Da bi rešil te težave, je Siemens izdelal obsežne načrte, s pomočjo katerih so tovarniško opremo preklopili na inteligentno proizvodnjo ter vpeljali IoT rešitve po meri podjetja. Na področju proizvodnje so ti načrti med drugim vsebovali načrte postavitev naprav, rešitve za avtomatizacijo, industrijsko omrežje in zajem podatkov. Vključeno je bilo tudi celotno poslovanje s sistemom vodenja življenjskega cikla izdelkov, sistem za upravljanje proizvodnje, sistem za vodenje naročil ter sistem za odčitavanje črtnih kod.

Siemens je dobavil tudi portal TIA, simulacijsko programsko opremo NX, programirljive logične krmilnike, stikala in frekvenčne pretvornike, izvedel pa je tudi različna šolanja za optimizacijo podpiranja talentov.

Nov model poslovanja je prinesel občutne spremembe. Vsi procesi podjetja JOMOO, od sprejema naročila do proizvodnje, so sedaj povezani v enotno omrežje. Ko podjetje prejme naročilo, gre le-to takoj v posamezne obrate tovarne, ki nato izvedejo storitve raziskave in razvoja, proizvodnje in odpreme.

Delavnica za proizvodnjo prh v obratu Xihe.

200 - 400 % povečanje letne zmogljivosti je omogočil Siemensov koncept inteligentne proizvodnje v obratu Xihe

Same prednosti

Koncept vitke tovarne je v proizvodnih obratih pomembno prispeval k povišanju učinkovitosti proizvodnje in zmanjšanju obsega proizvodnih zalog ter omogočil učinkovitejšo obdelavo in izpolnjevanje naročil. Zahvaljujoč optimizaciji poslovanja, je podjetje lahko vpeljalo tudi popolnoma nove načine na področju upravljanja naročil in materiala.

Aprila 2019 so Siemensov koncept uvedli že v treh obratih, rezultat pa so bili krajši dobavni roki, učinkovitejše odvijanje procesov ter občutno povečanje produktivnosti. Obrat Xihe, na primer, je uspel svojo letno produktivnost povečati za od 200 do 400 %. V enem od obratov za komponente se je obseg proizvodnih zalog zmanjšal za več kot 30 %, produktivnost pa se je povečala za 15 %.

"Digitalizacije se ne da izvesti čez noč. Za to so potrebna neprekinjena vlaganja in stalna prizadevanja", pravi Wang Ginseng, podpredsednik in svetovalni partner pri oddelku IoT Services družbe Siemens Ltd. Kitajska. "Svoje poznavanje tržišča, tehnologij in poslovanja smo združili v naših rešitvah ter tako oblikovali načrt za uresničenje digitalnih ciljev v tesnem sodelovanju z našimi kupci."

Lin Xiaofa, predsednik uprave podjetja JOMOO Kitchen & Bath Co., Ltd., je o projektu povedal naslednje: "Siemens je naš prednostni partner na poti v industrijo 4.0. S pomočjo sodelovanja s Siemensom smo na področju digitalizacije produktov in storitev lahko prehiteli našo konkurenco ter tako preoblikovali naše poslovne procese. Način, kako je Siemens našemu vodstvu predstavil priložnosti in izzive, ki jih prinaša digitalizacija, ter njene vplive na poslovne modele in vrednostno verigo, me je izjemno navdušil."