Vse iz ene roke

Vse iz ene roke

Siemens orje ledino pri nudenju podpore svojim kupcem na področju digitalne transformacije. Podjetja lahko s pridom izkoristijo strokovno znanje na področju industrijske proizvodnje in procesov ter konkretne produkte in rešitve.

Iz revije Hi!tech 1/20, maj 2020

Vse poti vodijo h kupcu. S temi besedami bi lahko opisali nov pristop, s katerim Siemens Digital Industries svojim kupcem nudi celostno podporo pri njihovi digitalni transformaciji, vključno s svetovanjem ter konkretno implementacijo produktov in rešitev. Pri tem gre za tri načine približevanja izzivom kupcev pri digitalizaciji njihovih industrijskih procesov, ki naslavljajo vse možne skrbi kupca, od tistih na področju procesnega vodenja do tistih na področju diskretnega vodenja industrijskih procesov.

Poudarek na poslovnih procesih 

Način številka ena se osredotoča na poslovne procese kupca, temelji pa na Siemensovih storitvah na področju interneta stvari, s čimer je omogočen holističen in trajnosten prehod na digitalno poslovanje. S svojim globokim poznavanjem industrijskih procesov ter strokovnim znanjem s področja interneta stvari lahko Siemens svojim kupcem nudi odločilno prednost pri izvajanju njihove digitalne strategije. Storitve segajo od svetovanja do načrtovanja in prototipiranja rešitev na področju interneta stvari pa vse do njihove implementacije v obstoječe poslovne procese in sisteme informacijske tehnologije. Vse iz ene roke in narejeno po meri za vsak posamezni primer. V sodelovanju s Siemensom lahko kupci optimirajo svoje poslovne modele, jih razširijo in iz njih izpeljejo nove poslovne modele, kot je na primer pridobivanje podatkov na področju storitev ali upravljanje energije s pomočjo inteligentnih produktov, lahko pa tudi realizirajo disruptivne poslovne modele (glej prispevek IoT za več inteligence v kopalnici).

Raven inženiringa oziroma programske opreme 

Drugi način še posebej naslavlja raven inženiringa in pri tem stavi na strokovno znanje področja Siemens Digital Industries Software (prej Siemens PLM Software). S temi rešitvami Siemens podjetjem vseh velikosti pomaga pri razvoju in uporabi digitalnih dvojčkov, ki jim omogočajo nove vpoglede in možnosti za inovacije na področju izdelkov in storitev. Digitalni dvojček pomeni revolucijo pri vizualizaciji procesov vzdolž vrednostne verige, saj kot virtualni posnetek izdelka, proizvodnje ali učinkovitosti omogoča gladko povezovanje posameznih procesnih korakov. S tem se poveča učinkovitost celotnega procesa, zmanjša pogostost napak in skrajša čas razvoja, predvsem pa se odprejo nove poslovne priložnosti, kar pomeni trajnostno povečevanje konkurenčnosti. Za polno izkoriščanje potencialov digitalnih dvojčkov je potrebna medsebojna povezanost sistemov v realnem svetu (glej prispevek S simulacijo do večje konkurenčnosti).

Avtomatizacija 4.0

Na to omrežno povezovanje oziroma spoj digitalizacije in avtomatizacije pa stavi tretji način reševanja izzivov. Siemens pri tem najnovejše tehnologije, kot so umetna inteligenca, obogatena resničnost, računalništvo na robu, industrijski internet stvari in digitalni dvojčki, kombinira s poglobljenim strokovnim znanjem avtomatizacije na vseh področjih svoje dejavnosti. Na ta način želi digitalnim podjetjem ponuditi celostne odgovore, ki na novo opredeljujejo avtomatizacijo ter ponujajo dragocene aplikacije za industrijo. Te aplikacije spreminjajo način načrtovanja, proizvodnje in razvoja produktov. S pomočjo avtonomnih, kibernetsko fizikalnih sistemov se bo sklenil krog inženirskega modeliranja od načrtovanja produkta do proizvodnje, pri čemer se bodo povratne informacije pridobivale iz življenjske dobe samega izdelka. Potrebno inženirsko delo se bo tako zmanjšalo na minimum, kar je nenazadnje potrebno tudi zaradi vedno večje individualizacije produktov in industrijskih procesov (npr. avtomobili, velikost serije 1, personalizirana medicina itd.). Pri teh fleksibilnih procesih bi namreč za ročno preprogramiranje avtomatskih procesov oziroma proizvodnje porabili veliko preveč časa. Tu pridejo v poštev avtonomni, samoučeči sistemi, ki razbijajo in na novo definirajo dosedanje procese in proizvodne postavitve, kot so na primer linearne proizvodne linije.

 

Nove tehnologije kupcem omogočajo zbiranje podatkov, njihovo ovrednotenje in preoblikovanje v priporočila in smernice. Siemens si tako v sodelovanju s kupci zastavlja naslednja vprašanja: Katero pot ubirajo podatki? Katera orodja so potrebna za generiranje podatkov? Kateri produkti se izdelujejo oz. kateri procesi pri tem potekajo? Katera IT-tehnologija se uporablja? Končni rezultat je večja fleksibilnost in produktivnost kupca (glej prispevek Na štirih kolesih v digitalno prihodnost proizvodnje). 

 

S takim obsežnim svetovalnim pristopom Siemens svojim kupcem ponuja "venček najboljših" iz nabora svojega strokovnega znanja: od podrobnega poznavanja industrijskih procesov in poglobljenega poznavanja metod pa vse do konkretnih izdelkovv in rešitev. "V prihodnosti strojna oprema ne bo več toliko v ospredju, saj bo s to strojno opremo povezana inteligenca vedno bolj pridobivala na pomenu. Pri nas ponujamo oboje – tradicionalno zanesljivo strojno opremo v kombinaciji z inteligenco, ki kupcu prinaša produktivno dodano vrednost", je prepričan Werner Schöfberger, vodja oddelka Digital Enterprises pri Siemens Digital Industries CEE. S tako ponudbo lahko Siemens zadosti vsem potrebam na področju digitalizacije v industrijskih družbah - pri generiranju podatkov iz servisnih storitev, v želji po hitrejši proizvodnji ali pa pri simulaciji konstrukcij namesto zamudnih testiranj in prototipiranj. S preobrazbo v digitalno podjetje tako odpadejo praktično vse ovire na poti k ustvarjanju dodane vrednosti. Ali če se vrnemo na začetek tega prispevka: Vse poti vodijo k rešitvi.