Nasveti za izboljšanje korporativne energetske učinkovitosti

Nasveti za izboljšanje korporativne energetske učinkovitosti

O energetski učinkovitosti moramo razmišljati vsak dan, ne zgolj ob 6. marcu, ki je že vse od leta 1998 Svetovni dan energetske učinkovitosti. In če je takrat zlasti veliko povedanega o tem, kako lahko z energijo varčujejo potrošniki, je to pomembna tema tudi za podjetja. Energija namreč v povprečju predstavlja kar 10 % proizvodnih stroškov – v energetsko intenzivnih industrijah tudi 40 %. Zato je prav, da opozarjamo tudi na to, kako lahko podjetja zmanjšajo svojo rabo energije. 

 

 

Zbiranje in analiza podatkov

Merjenje energetske potrošnje – ki je obvezno za opremo z močjo nad 100 kW, kar se bo od leta 2022 znižalo na 50 kW – ni pomembno zgolj zavoljo vodenja evidence. Te meritve, ki jim je mogoče s pomočjo pravih aplikacij slediti celo na mobilnih telefonih, so vhodni podatki modernih IoT sistemov. Njihova analiza s pomočjo primerne programske opreme razkriva nove priložnosti za optimizacijo potrošnje. Energetski monitoring nas lahko posvari tudi glede strojev, ki za trenutne proizvodne načrte niso potrebni in jih lahko izklopimo. 

 

Varno in učinkovito delovanje 

Ko kupujemo nove, energetsko učinkovitejše stroje in opremo, je vredno izbrati produkte, ki so opremljeni z enotami, ki zbirajo in posredujejo podatke, potrebne za analizo, in omogočajo komunikacijo med stroji. Tudi v primeru starejše opreme ni potrebna velika naložba, da jo naredimo “pametno”: lahko jo opremimo s potrebnimi senzorji in priklopimo v omrežja. Nenazadnje, bolje, kot lahko nekaj izmerimo, enostavneje lahko načrtujemo – to je eno temeljnih spoznanj Industrije 4.0. Seveda pa lahko digitalizacija prinese pričakovane koristi le ob ustrezni stopnji kiber varnosti; to je osnovna značilnost sodobnih rešitev. 

 

Zaščita

Skrbno načrtovanje energetskih omrežij je ključno tudi za preprečevanje okvar in nesreč. Skoraj tretjino vseh požarov v Evropi povzročijo okvare na električnem omrežju, čeprav je te mogoče preprečiti s primerno in zanesljivo zaščitno opremo (kot so na primer odklopniki, detektorji napak, oprema za zaščito pred prenapetostjo in strelami). Sodobna zaščitena stikalna naprava lahko pomaga preprečevati tudi prenapetost, ki lahko v nekaterih primerih povzroči okvaro na opremi, in zmanjšuje število nesreč, ki jih povzroča napačna izolacija mrež, kablov in opreme.

 

Stavbe 

Stavbe predstavljajo 40 % svetovne porabe električne energije, zato je energetska učinkovitost tudi zanje ključnega pomena. Okolju prijazna gradnja je dolgoročna naloga, saj življenjski cikel stavb zaokrožujejo obratovalni stroški. Na voljo so številne tehnologije za avtomatizacijo, ki lahko med drugim prispevajo tudi k energetsko učinkovitim rešitvam za ogrevanje in prezračevanje, ki sta največja potrošna podsistema: v mnogih stavbah prezračevanje predstavlja kar polovico letne porabe električne energije. Pomembno je, da razvijalci, oblikovalci in izvajalci, ki delujejo v gradbeni industriji, pa tudi upravljalci, to upoštevajo, ko ustvarjajo in upravljajo trajnostne in energetsko učinkovite stavbe. 

 

Mikroomrežja

Energetsko učinkovitost lahko bistveno izboljšamo z oblikovanjem mikroomrežja v stavbi: lastnega sistema za oskrbo z energijo in nadzor, ki ne zagotavlja samo električne energije, ampak tudi ogrevanje. Tak sistem, ki ga uporabljajo v Siemensu na Dunaju, sestavljajo: fotovoltaična proizvodnja električne energije, e-polnilna infrastruktura, enota za shranjevanje energije in krmilnik mikroomrežja.  Slednji, ki predstavlja “možgane” sistema, upravlja z 2,5 MW moči, kar predstavlja povpraševanje po električni energiji približno 700-ih gospodinjstev. Krmilnik upošteva ne le podatke o porabi, ampak med drugim tudi vremensko napoved in “polnilne navade” lastnikov električnih vozil. Takšne rešitve lahko izboljšajo tudi energetsko varnost večjih poslovnih stavb in stanovanjskih skupnosti.

 

Naprave za shranjevanje energije

Naprave za shranjevanje energije so pomembni sestavni deli ne le za mikroomrežja. V primeru večje obremenitve je mogoče te enote priključiti na kateri koli sistem, s čimer se zmanjša proizvodnja električne konične energije in optimizira porabo, kar zniža stroške vzdrževanja. Prihodnost naprav za shranjevanje energije, ki naj bi igrale pomembno vlogo pri uravnoteženju trgov z električno energijo, je svetla.