Dinamično rezkanje

Dinamično rezkanje

Tehnološka funkcija Top Speed Plus: zmogljivo orodje za krmilnike Sinumerik za CNC naprave. Obdelava s CNC je tako hitrejša, boljša in natančnejša

Iz revije Hi!tech 1/22, marec 2022

Nova tehnologija filtrov v Top Speed Plus poskrbi za večjo dinamiko pri CNC obdelavi materialov brez povzročanja lastnih mehanskih tresljajev. Pri tem se zanesljivo ohranja natančnost kontur. To še posebej pride v poštev pri triosnem ali petosnem simultanem rezkanju, na primer pri obdelavi prostih oblik, pri čemer je zelo pomembna visoka kakovost obdelovane površine. Za koristno se je izkazalo tudi čiščenje geometrijskih podatkov v CNC programih, ki so bili generirani s pomočjo CAD/CAM, in sicer na nadzorni strani s pomočjo inteligentnega algoritma v smislu homogene površine. Ta korak opravi tehnološka funkcija Top Surface, ki odstrani geometrijske ovire s toleranco, ki jo določi uporabnik, ter homogenizira potek obdelave. 

Tu nastopi Top Speed Plus  

Funkcija poskrbi za optimalni nadzor premikanja in tako doseže do sedaj še neuresničeno pospešitev CNC obdelave, kar omogoča občutno skrajšanje dobavnih rokov. Inovativna tehnologija filtrov poveča učinkovitost ter kljub večji dinamiki zanesljivo preprečuje, da bi v mehaniki stroja prišlo do motečih nihanj, ki bi lahko vplivala na natančnost kontur. Povečana dinamika glede na posamezni primer uporabe omogoča pospešitev obdelovalnih časov za do 30 %, ki so realni tako v serijski proizvodnji kot tudi pri 'velikosti serije 1'. 

 

Kako veliki so potencialni prihranki, lahko vidimo na primeru izdelave kalupov. Ti imajo sestavne dele, za katere se čisti čas izdelave meri v nekaj urah. Do 30 % prihranka pri času izdelave pomeni pravo proizvodno spodbudo, še posebej za izdelovalce kalupov in orodij.  

 

Top Speed Plus je ena od številnih funkcij tehnološkega paketa Sinumerik One Dynamics, ki je za Sinumerik One CNC na voljo v treh različicah. Programske rešitve teh paketov uporabnikom nudijo podporo pri opravilih, kot so programiranje strojne opreme, ter visoko učinkovito in natančno obdelavo v okolju CAD/CAM programiranih obdelovancev. Za uporabo funkcij paketa Sinumerik One Dynamics, razen nekaj izjem, ni potreben poseben zagon naprave s strani proizvajalca, saj se lahko uporabljajo takoj po aktivaciji. Ker gre za čisto programsko funkcijo, tudi ni potreben poseg v napravo oziroma njen mehanski del. Opcija Sinumerik One Dynamics takoj po aktivaciji zagotavlja visoko dinamiko, natančnost in produktivnost ter optimalno izkoriščenost naprave.