Podjetniška inovacija na robu omrežja

Podjetniška inovacija na robu omrežja

Rob omrežja (Grid Edge) je vmesnik novih tehnologij. Tu nastajajo tudi novi poslovni in finančni modeli. Za podjetja so ti modeli ključ do financiranja lastne preobrazbe. 

Iz revije Hi!tech 1/22, marec 2022

Na stičišču porabnikov, prosumerjev in inteligentnih električnih omrežij ima rob omrežja vlogo vmesnika med reguliranim omrežjem in dokaj decentraliziranim, manj strogo reguliranim ekosistemom tradicionalnih in novih igralcev.

 

Distribucija in poraba energije na robu omrežja ne potekata več v skladu s starimi modeli. Pravzaprav je rob omrežja pomembno gonilo tehnoloških preskokov v prihodnosti. Tudi pri investicijah so potrebni novi načini razmišljanja, še toliko bolj, če želimo v čim krajšem možnem času doseči trajnostno razogljičenje, ne da bi pri tem ovirali rast poslovanja.  

 

Pa si poglejmo najprej področja, ki si lahko s pomočjo tehnologij roba omrežja obetajo revolucijo: to so trgovanje z energijo, shranjevanje energije, omrežno interaktivne stavbe, sektorsko povezovanje ter polnjenje električnih vozil, če naštejemo samo nekatere. Te rešitve igrajo pomembno vlogo pri izboljšanju učinkovitosti in trajnosti, saj omogočajo integracijo obnovljivih energij, stabilizirajo omrežja ter optimirajo energetsko učinkovitost stavb, infrastrukture in celotnih industrijskih kompleksov. Potencialni prihranki so ogromni, tako v smislu ogljičnega odtisa kot tudi stroškov. 

Nova raziskava: Pot v energetsko prihodnost 

Tehnologije na robu omrežja igrajo ključno vlogo pri preobrazbi globalnih energetskih sistemov, saj omogočajo lažjo vključitev obnovljivih energij, odjemalce spreminjajo v prosumerje in pomagajo pri obvladovanju podnebnih sprememb. Toda katere rešitve so za posamezne regije najbolj ustrezne? In kako velik je njihov potencial, če se jih uporabi v širokem obsegu? Raziskava prikazuje potrebe držav in regij po tehnologijah na robu omrežja ter predstavi, kako dobro so pripravljene na njihovo uporabo. Raziskava odločevalcem iz politike in gospodarstva ponuja dragoceno osnovo za opredelitev ovir in priložnosti na poti v energetsko prihodnost.

 

https://new.siemens.com/global/en/company/topic-areas/smart-infrastructure/grid-edge-whitepaper2.html (v angleščini)

Povečanje prodaje v naslednjih desetih letih 

Glede na nedavno študijo Svetovnega gospodarskega foruma bodo tehnologije na robu omrežja energetskemu gospodarstvu v naslednjih desetih letih prinesle dvig prodaje v višini 2,4 bilijonov USD. Od te preobrazbe energetskega gospodarstva pa bodo poleg industrije imeli prednost tudi odjemalci in okolje.

 

Vendar pa so za dosego tega cilja potrebne občutne investicije v infrastrukturo. Nujno potrebna je tudi sprememba načina razmišljanja, da bo preobrazba prinesla koristi ne samo za naš planet, ampak tudi za uveljavljene in nove akterje, ki poganjajo v prihodnost usmerjen razvoj. 

 

V nasprotju z običajnimi investicijami v infrastrukturo ustvarjajo rešitve na robu omrežja svojo dodano vrednost s storitvami, ki jih omogočajo. Optimizacija denarnega toka poteka tako, da se materialne naložbe v bilanci s postavke kapitalski izdatki (CAPEX) pomaknejo na postavko odhodkov iz poslovanja (OPEX). Za podjetja to pomeni, da pridobijo dostop do inovacij, ne da bi pri tem morala prevzeti tudi stroške za fiksno opremo.   

 

Eno izmed nujnih področij investiranja je polnilna infrastruktura za električna vozila. Parkirišča za vozila in garaže za električne avtobuse ali tovornjake je potrebno opremiti z ustreznimi sistemi in rešitvami, ko so polnilne naprave in postaje, rešitve za povezavo z omrežjem, zaledne in obratovalne rešitve. 

Podpora podjetjem

Siemens Financial Services (SFS) je v idealnem položaju, da podjetjem nudi podporo pri njihovih aktivnostih na robu omrežja. Storitev 'Polnjenje kot storitev' (Charging as a Service) združuje podatkovno analizo in financiranje in tako upravljalcem voznih parkov omogoča prehod na električna vozila, ne da bi to vplivalo na njihovo bilanco. Ker jim za to ni potrebno najemati kredita, lahko podjetja s prehodom na rešitve na robu omrežja postanejo okolju prijazna, hkrati pa lahko bolj zanesljivo in varno načrtujejo svojo prihodnost.

 

V gospodarskem in industrijskem sektorju pa model 'Energija kot storitev' (Energy as a Service – EaaS) podjetjem omogoča, da tehnologije na robu omrežja financirajo z energetskimi prihranki, ki jih ustvarijo z izboljšanjem svoje energetske učinkovitosti.

Novejša primera takega financiranja na področju EaaS sta Calibrant Energy iz ZDA, skupno podjetje Siemens Smart Infrastructure, SFS in Macquarie’s Green Investment Group, ter Berkeley Energy Commercial & Industrial Solutions (BECIS), ki v partnerstvu s Siemensovimi družbami v azijsko-pacifiškem prostoru omogoča dostop do decentraliziranih energetskih rešitev. Model EaaS podjetjem omogoča, da plačujejo za po meri ustvarjene energetske storitve, ne da bi za to morali investirati kapital. Na ta način lahko obvladujejo izzive glede stroškov energije in trajnosti.   

 

EaaS je samo eden od primerov, kako inteligentne rešitve financiranja z natančnim preračunavanjem potreb omogočajo več fleksibilnosti, kot jo zahteva tehnološka preobrazba, hkrati pa tudi finančne koristi. Sredi podnebne krize namreč doživljamo pandemijo in na obeh področjih je "znižanje krivulje" enako nujno. Zato verjamemo, da pospešitev inovacij na robu omrežja lahko predstavlja odskočno desko v bolj trajnostno prihodnost.

Kako delujejo inteligentne rešitve financiranja?

  • Modeli 'X kot storitev', na primer 'Pametna stavba kot storitev', omogočajo prihranke, s katerimi se lahko pokrijejo stroški investiranja. Pri tem modelu lastnik stavbe za boljšo tehnično zmogljivost plača v okviru fleksibilnega plačilnega načrta. Servisne pogodbe s tem modelom lahko obsegajo modernizacijo in vzdrževanje tehnične opreme, povečanje energetske učinkovitosti, polnilno infrastrukturo za elektromobilnost ali shranjevanje ekološke elektrike.
  • Rešitve 'Plačaj po učinku' (Pay-for-Performance), na primer na osnovi MindSphere-a, Siemensovega odprtega operacijskega sistema interneta stvari v oblaku, same digitalizirajo proces financiranja. Obroki se ujemajo z dejansko uporabo zmogljivosti financiranega stroja, kar zagotavlja neprimerljivo fleksibilnost. Ta rešitev ponuja veliko mero preglednosti ter omogoča predvidljive variabilne stroške. Poleg tega uporabnik u omogoča analizo podatkov, ki jih generirajo različne aplikacije okolja MindSphere.
  • Pri platformnih rešitvah za obsežne infrastrukturne projekte obstajajo tudi možnosti za projektno financiranje in strukturirano financiranje oziroma aktivno udeležbo s kapitalskimi vložki, kot se na primer uporabljajo pri letališčih.