Visoka umetnost požarne varnosti

Visoka umetnost požarne varnosti

Za podjetja je požarna varnost življenjsko pomembna tema. Siemens ima več kot sto let izkušenj na področju zaznavanja, alarmiranja, reševanja in gašenja, v svojem portfelju pa ponuja inovativne produkte in rešitve s področja preprečevanja požarov.

Iz revije Hi!tech 1/22, marec 2022

V   požaru v dunajskem gledališču Ringhtheater leta 1881 je življenje izgubilo skoraj 1.000 ljudi. Ta dogodek velja za "rojstvo" sodobne požarne varnosti. Poznejše analize dogodka so pokazale celo vrsto vzrokov za tako visoko število žrtev. Vsa vrata so se odpirala samo navznoter in jih zaradi panične množice ljudi, ki so hoteli zapustiti stavbo, ni bilo mogoče odpreti, prav tako pa jih reševalne ekipe niso mogle odpreti od zunaj. Od  takrat je obvezna tudi namestitev zasilne razsvetljave z ločenim energetskim napajanjem, saj ob dogodku maloštevilne oljne svetilke, ki so služile temu namenu, preprosto niso bile napolnjene z gorivom in ljudje so posledično v temnih, z dimom napolnjenih hodnikih izgubili orientacijo. Spoznanje, da delitev stavb na požarne sektorje ublaži posledice požara, je prav tako povezano s tem požarom v stavbi nasproti Dunajske borze – še danes vidni dokaz tega je v vsakem gledališču na svetu tako imenovana "železna zavesa" oziroma varnostna pregrada, ki ločuje gledališki in odrski del in tako prostor deli na dva dela. Z namenom takojšnjega alarmiranja in hitrega posredovanja v nujnih primerih je bila zasnovana veriga poročanja. Čeprav ta danes poteka s čisto tehničnimi rešitvami, pa je požar v Ringtheatru botroval še enemu pravilu, ki danes velja v vseh gledališčih, in sicer mora vsaki predstavi prisostvovati gasilec, ki v primeru požara sproži ustrezne ukrepe in posreduje navodila.

 

Za podjetja je požarna varnost še danes življenjsko pomembna tema, saj mora 70 % podjetij, ki utrpijo velik požar, v roku treh let zapreti svoja vrata. Barometer tveganj zavarovalne družbe Allianz za leto 2019 navaja povprečni znesek škode v primeru požara v višini 5,8 milijonov evrov, pri čemer je ogenj z naskokom najdražje naravno tveganje za podjetja. Vendar pa tudi varovanje pred požarom ni poceni, saj požarna varnost ni nekaj, kar lahko kupiš v trgovini. Pri njeni zasnovi je namreč potrebno upoštevati danosti in dejavnike tveganja vsakega posameznega primera. Zavedati se je tudi potrebno, da v primeru požara nimamo druge priložnosti za zavarovanje tega, kar smo izgubili. Zato so pri vprašanju požarne varnosti izkušnje še toliko bolj pomembne kot drugod. 

Obsežna ponudba: sistemi požarne zaščite, javljanje požara, alarmiranje, evakuacija, gašenje in obvladovanje nevarnosti .

Tehnologija gašenja za prihodnost

Zaščita kritične infrastrukture in zmanjšanje posledične škode v primeru požara: Sinorix NXN je rešitev za integrirano požarno zaščito naslednje generacije, ki stavi na zanesljivo in previdno gašenje požarov.

 

ADVtechnology (Advanced Double Actuation Valve Technology): Napredna tehnologija ventilov z dvojnim proženjem. Dva priključka za pnevmatično in elektromagnetno proženje zagotavljata natančno proženje, poenostavita montažo ter  olajšata rokovanje, saj je za vsa gasilna sredstva potreben samo en tip ventila. 

 

Integrirana požarna zaščita: Interakcija vseh elementov za najvišjo požarno zaščito in najnižje obratovalne stroške s pomočjo brezšivne integracije od senzorjev za zaznavanje požara preko gašenja in javljanja do storitev v oblaku.

 

Naravna gasilna sredstva: Okolju prijazna, trajnostna gasilna sredstva ter mešanice inertnih plinov gasijo požare na zanesljiv in okolju prijazen način z minimalnimi posledicami.

 

Sinorix Smart Discharge Unit: Najnovejša tehnologija v kombinaciji s Siemensovo napravo za gašenje s plinom. Je v celoti integrirana v gasilni sistem in zmanjšuje dvig tlaka, do katerega pri gašenju pride na območju gašenja – zaradi tega lopute za razbremenitev tlaka niso več potrebne. In še druga prednost te tehnologije: s tem odpadejo gradbeni investicijski stroški za izdelavo loput za razbremenitev tlaka ter s tem povezanih požarnovarnostnih zahtev, vključno s kanali za naprave za gašenje s plinom.

V računalniških centrih je primerna uporaba naprav za gašenje s plinom, saj bi voda lahko povzročila nepopravljivo škodo na sistemih shranjevanja, katerih razpoložljivost je zelo pomembna.

Celotna paleta storitev

Siemens ima na tem področju več kot sto let izkušenj. Inovativni produkti in rešitve podjetja pokrivajo celotno paleto storitev: sisteme za požarno varnost, naprave za javljanje požara, alarmiranje in evakuacijo, gašenje ter obvladovanje nevarnosti. Vstopno točko v to tematiko predstavlja požarnovarnostni sistem Sinesto. Sistem v stavbah predstavlja tako rekoč prvo obrambno linijo pred nevarnostjo požara. Prej kot je požar zaznan, hitreje se lahko sprožijo ustrezni ukrepi za evakuacijo ljudi z nevarnega področja ter za omejitev materialne škode. Sinesto deluje na osnovi inovativne multisenzorske tehnologije. Sistem je skalabilen, kar pomeni, da ga je možno razširiti in spremeniti, ko se spremenijo zahteve. V primeru požara sistem z alarmiranjem z akustičnimi in optičnimi signali poskrbi za najboljšo možno evakuacijo. V vsaki situaciji pa ustrezna požarna centrala poskrbi za takojšnje obveščanje prvih posredovalcev. Avtomatski in ročni javljalniki požara so povezani z ustreznimi terminali in požarnimi centralami, ki omogočajo intuitivno zajemanje in obdelavo številnih kompleksnih procesov. Med temi je posebej pomemben proces analiziranja signalov, ki izključi lažne alarme zaradi lažnih spremenljivk, kot so izpušni plini, prah ali vlaga, kajti neposredno po zaznavanju, alarmiranju in reševanju sledi četrti korak požarne varnosti, pri katerem velja, da je treba požar ne samo učinkovito pogasiti, ampak tudi čim bolj omejiti posledično škodo.

 

Siemensov portfelj obsega naprave s številnimi možnostmi gašenja: naprave za gašenje z vodo ali delno tudi s peno ter plinske gasilne naprave z naravnimi in kemičnimi sredstvi za gašenje (po potrebi in glede na uporabo je lahko tudi kombinacija obojega). Na mnogih področjih so se plinske gasilne naprave uveljavile kot prva rešitev, predvsem tam, kjer se uporabljajo električne in elektronske naprave, torej v samem središču pisarn, industrijskih postrojev in stavb. Plin pa se uporablja tudi tam, kjer bi voda povzročila nepopravljivo škodo, na primer v knjižnicah in arhivih. Klasične škropilne naprave se sicer še vedno uporabljajo, vendar jih Siemensovi sistemi s pomočjo senzorjev sprožijo samo tam, kjer je smiselno, da se ogroženo območje škropi z vodo. Nasprotno sistemi za preplavljanje z vodo poskrbijo, da se požari ne morejo razširiti tam, kjer bi ogenj sicer našel dosti hrane za svojo rast, na primer v rafinerijah ali na deponijah odpadkov. Naprave za gašenje z metalci pene ali vode pa so po drugi strani primerne za gašenje izvora požara ter so učinkovite pri njegovem omejevanju, preden se ogenj lahko razširi naprej. Naprave za gašenje s peno pa zaradi vse večje količine plastike pridobivajo na pomenu na primer v obratih za recikliranje. 

Sistemi za preplavljanje z vodo se uporabljajo tam, kjer bi se ogenj lahko hitro razširil, na primer v rafinerijah in na deponijah odpadkov.

Nadrejeno obvladovanje nevarnosti

Prava umetnost pa je združevanje vseh ukrepov za požarno varnost v nadrejeni sistem za obvladovanje nevarnosti. Tu Siemens s ponudbo integriranih in koordiniranih sistemov za upravljanje varnosti in avtomatizacijo stavb resnično pokaže svoje prednosti globalnega koncerna. Požarna zaščita se tako lahko kombinira s sistemi pristopa, video nadzorom, klimatizacijo in higienskimi ukrepi ter tako ustvari inteligenten celostni sistem zaščite.

 

V času od požara v Ringtheatru so se viri nevarnosti spremenili. Če je bil vzrok požara takrat plin, ki je uhajal iz pokvarjene plinske razsvetljave, so danes še posebej ogroženi sistemi za shranjevanje električne energije s svojo visoko energetsko gostoto ter kombinacijo kemičnih elementov. Za požarno zavarovanje stacionarnih litij-ionskih baterij, ki so pomemben element energetskega preobrata, je Siemens prvi ponudil rešitev, ki je pridobila akreditacijo inštituta za varnost podjetij VdS Schadenverhütung. Inovacije pomenijo varnost, še posebej na področju požarne varnosti.

70%  podjetij, v katerih pride do požara, v roku treh let zapre vrata.

Ni možnosti za požar na obdelovalnem stroju

Požar na obdelovalnem stroju lahko povzroči resno gospodarsko škodo ter resne finančne in usodne osebne posledice. Polavtomatska naprava za gašenje objektov Sinorix al-deco STD pokriva celo paleto storitev, od zaznavanja požara, alarmiranja ter nadzora, pa vse do gašenja, njena namestitev pa znaša samo približno 1,5 - 2,5 % investicijske vrednosti celotnega stroja. Zaznavanje in gašenje potekata popolnoma pnevmatično oziroma neodvisno od nihanj v dobavi električne energije. Patentirani senzor Lifdes je odporen na umazanijo, vodo, olje, vibracije ter tehnične motnje. Najvišjo stopnjo varnosti za človeka, stroj in okolje pa zagotavlja naprava za gašenje objektov Sinorix al-deco Plus za pohodne obdelovalne stroje, kar se doseže s celovito integracijo vmesnikov v obdelovalni stroj. 

 

Več na: siemens.com/al-deco