Digitalne rešitve za farmacevtsko industrijo

Digitalne rešitve za farmacevtsko industrijo

Tehnologije, ki jih ponuja pilotni obrat Industrija 4.0 v laboratoriju LivingLab v Siemensovi centrali na Dunaju.

Iz revije Hi!tech 2/22, september 2022

Farmacevtska industrija se je pri iskanju novih zdravil in cepiva proti covidu-19 soočila z velikimi izzivi. S pomočjo digitalizacije celotne vrednostne verige lahko farmacevtska industrija skrajša čas dobave zdravil od laboratorija do ljudi. Za predstavitev različnih pristopov in različnih možnosti na tem področju Siemens v svoji centrali na Dunaju upravlja laboratorij LivingLab. Tam se vse vrti okoli farmacevtskih izdelkov, proizvodnje hrane in pijač ter kemične industrije. Osrednji del laboratorija je pilotni obrat za industrijo 4.0, ki je edinstven v Evropi in v katerem je mogoče skupaj s strankami realno preizkusiti vizionarske zamisli ter jih razviti za proizvodnjo. V laboratoriju LivingLab iščejo rešitve za tri bistvene izzive farmacevtske industrije: prilagodljivost, hitrejše uvajanje na trg in učinkovitost.

Med fermentacijo senzorji in analizatorji beležijo parametre, kot sta pH ali temperatura, ki vplivajo na kakovost bioprocesa.

Osnovna področja laboratorija  LivingLab

Brezpapirna proizvodnja: zanesljiv sistem za učinkovito upravljanje serij in hitrejše, brezpapirno ravnanje z dokumenti

 

Optimizacija procesov pri ravnanju z dokumenti, kot je Siemensova rešitev za elektronsko evidenco serij, je ključna, saj lahko poenostavi celotno proizvodnjo za regulirane procese.

Digitalni dvojček izdelkov in procesov

Razvoj, preizkušanje in optimizacija kompleksnih izdelkov in procesov v vedno večji meri potekajo v virtualnem svetu. Pri tem se bodoči izdelki ustvarijo in simulirajo kot modeli programske 

opreme.

Procesna instrumentacija: merimo, kar je res pomembno

Siemensova procesna instrumentacija ponuja rešitve iz ene roke. Portfelj SITRANS pomembno prispeva k povečanju učinkovitosti predelovalnih obratov in izboljšanju kakovosti izdelkov.

Integrirani inženiring: integrirano upravljanje naprav v celotnem življenjskem ciklu

Mednarodna konkurenca, velik stroškovni in časovni pritisk, večja produktivnost in kakovost: za učinkovito in stroškovno učinkovito izvedbo projektov se morajo projektanti in upravljalci proizvodnih obratov zanašati na dosledno upravljanje podatkov.

Industrijska varnost

Za celovito zaščito industrijskih naprav pred kibernetskimi napadi od znotraj in zunaj je treba hkrati zavarovati vse ravni - od obratovanja do posameznih naprav, od nadzora dostopa do zaščite avtorskih pravic.

Spremljanje stanja v oblaku: inteligentno spremljanje stanja strojev

Izoginite se izpadom, še preden se pojavijo: Če ves čas poznate stanje strojnih komponent svojega procesnega obrata, imate jasno prednost. To pomeni, da je mogoče zgodaj odkriti morebitne okvare na opremi in hkrati bolje načrtovati vzdrževalna dela. Siemens za preprečevanje izpadov delovanja uporablja robne sisteme in sisteme v oblaku.

Avtomatizacija digitalnega dvojčka - SIMIT

Za hitrejše dajanje izdelkov na trg in njihovo stalno visoko kakovost so bistveni integrirani inženirski delovni postopki ter kratki časi nadgradnje in zagona novih ali spremenjenih linij. Simulacijska platforma SIMIT omogoča celovito testiranje aplikacij za avtomatizacijo, hkrati pa upravljavcem ponuja realistično okolje za usposabljanje pred dejanskim zagonom.

Laboratorijski informacijski sistem: Opcenter RD&L

Tipične operativne dejavnosti, kot so upravljanje projektnih podatkov, razvoj formul, upravljanje testov in poskusov ter razvoj proizvodnih procesov, zahtevajo celo vrsto prvovrstnih integriranih komponent - od elektronskih naprav do upravljanja laboratorija. Tu nastopi Opcenter RD&L, skalabilna in prilagodljiva platforma za optimizacijo in upravljanje vseh podatkov o izdelkih.

Preverjanje kakovosti se lahko izvaja že med samim postopkom.

Spremljanje in analiza procesov

Sistem za nadzor procesov PCS 7 je osnova za optimalno ustvarjanje vrednosti v procesnih obratih. S pomočjo sistemov za avtomatizacijo in perifernih naprav nadzoruje vse proizvodne procese. Visoko zmogljiv nadzorni sistem neposredno prispeva k povečanju učinkovitosti delovanja naprav.

Razvoj procesov: procesna analitična tehnologija s SIMATIC SIPAT

Skrajšanje časa, potrebnega za uvedbo na trg, je za podjetja v farmacevtski industriji ključnega pomena. Procesna analitična tehnologija (PAT) omogoča proizvodnjo po načelu »naredi prav prvič« (tim. first time right), ki zagotavlja pravo kakovost izdelka že ob prvem poskusu. Spremljanje kakovosti izdelkov v realnem času omogoča boljše razumevanje procesa.

Model robota: Individualna proizvodnja   

Prihodnost farmacevtske oskrbe je v personaliziranih zdravilih, ki so prilagojena genomu manjše skupine bolnikov ali celo enega samega bolnika. Vendar pa je razvoj personaliziranih terapij še posebej zahteven - ne le z znanstvenega vidika, temveč tudi z vidika proizvodnih stroškov in časa. S Siemensovimi digitalnimi rešitvami je mogoče učinkovito in ekonomično proizvajati in izdajati tudi majhne serije.

Raziskave in aplikacije potekajo v realnem okolju laboratorija LivingLab.