Digitalna ID

Siemens izdaja digitalna potrdila ("potrdila", znana tudi kot "digitalni ID") za svoje zaposlene in zastopnike, za svoje znane poslovne partnerje in za Siemensove spletne strani v skladu s svojo

"Izjavo o razkritju infrastrukture javnih ključev"

Zainteresirane stranke lahko, v kolikor je to potrebno in primerno, pri kontaktni pisarni, ki je navedena v "Izjavi o razkritju infrastrukture javnih ključev", zahtevajo in pridobijo naslednje osnovne dokumente o Siemensovi infrastrukturi javnih ključev ("PKI"):

 • Izjava o praksi izdajanja digitalnih potrdil / Politika digitalnih potrdil za:
  - Overitelja/Izdajatelje digitalnih potrdil Siemens ("Siemens CA")
 • Vzorec Dogovora o uporabi digitalnega potrdila in elektronskih transakcijah z znanimi poslovnimi partnerji za digitalna potrdila, ki jih je izdal izdajatelj digitalni potrdil Siemens (z odgovornostmi za končne uporabnike pri vsaki stranki dogovora), ki imajo Siemensovo potrdilo ("Naročnik(i)") in se hkrati zanašajo na enega od Siemensovih potrdil ("Tretja oseba/osebe")
 • Vzorec Dogovora za tretje osebe (z odgovornostmi za končne uporabnike, ki so samo tretje osebe in ne tudi naročniki)
 • Izjava o razkritju infrastrukture javnih ključev

Omejena garancija in izjava o omejitvi odgovornosti

Siemens CA izrecno zavrača odgovornost za vsa zastopanja, garancije ali odgovornosti -- razen v primeru namerne kršitve in hude malomarnosti -- v zvezi s funkcionalnostjo, izdajanjem, uporabo, veljavnostjo ali točnostjo Siemensovih digitalnih potrdil, vključno z istovetnostjo oseb, ki so na Siemensovem digitalnem potrdilu ali s strani izdajatelja potrdila pooblaščeni za delovanje v imenu Siemensa, razen če je to izrecno navedeno v določilih ustrezno sklenjenega in veljavnega dogovora s pooblaščeno tretjo osebo ali naročnikom.

 

Digitalna potrdila izdajatelja digitalnih potrdil Siemens

Siemens omogoča prenos digitalnih potrdil overitelja Siemens CA preko spletne strani. Poleg lastnega (internega) izdajatelja korenskih potrdil Siemens z namenom vzpostavitve zaupanja z zunanjimi odjemalci upravlja tudi izdajatelja digitalnih potrdil za internet oz. "Siemens Internet CA" z javnim korenskim ključem "Baltimore CyberTrust Root". Pregled strukture overitelja Siemens CA ter različnih digitalnih potrdil se nahaja na naslednji povezavi.

 • Prenesi digitalna potrdila overitelja Siemens CA

Seznam ukinjenih digitalnih potrdil

Siemens omogoča prenos seznama ukinjenih digitalnih potrdil, ki jih je izdal overitelj Siemens CA.

 •  Prenesi sezname ukinjenih potrdil

Javna shramba digitalnih potrdil

Siemens upravlja javno dostopno shrambo digitalnih potrdil, v kateri so shranjena digitalna potrdila Siemensove infrastrukture javnih ključev (Siemens PKI). Shramba digitalnih potrdil je dostopna na internetu z namenom omogočanja izmenjave zaščitenih elektronskih sporočil s Siemensom.

Z uporabo Siemensovih digitalnih potrdil (vključno s prenašanjem podatkov iz shrambe digitalnih potrdil) uporabnik potrjuje strinjanje z "Siemensovo izjavo o razkritju infrastrukture javnih ključev":

Shramba digitalnih potrdil omogoča spletno iskanje Siemensovih digitalnih potrdil. Za izvoz digitalnih potrdil neposredno iz shrambe potrdil mora le-ta v ustreznem programu za šifriranje elektronske pošte biti vzpostavljena in konfigurirana kot LDAP direktorij.

 •  Zahteve za šifriranje elektronske pošte
 •  Šifriranje elektronske pošte s poslovnimi partnerji (Vodič za zaposlene)
 •  Šifriranje elektronske pošte s poslovnimi partnerji (Vodič za poslovne partnerje)

Dostop        Domena                IP naslov                Vrata        Iskalni niz

Siemens      cl.siemens.com   194.138.20.37     389          o=trustcenter

 

Preverjanje istovetnosti s Siemens PKI

 •  Uporaba pametne kartice PKI za poslovne partnerje, značilnosti in zahteve
 •  Večnamenska potrdila za poslovne partnerje, vodič za poslovne partnerje

PGP potrdila v shrambi digitalnih potrdil

Shramba potrdil vsebuje tudi Siemensova PGP digitalna potrdila. Uporabljajo se lahko pri vseh klientih, ki podpirajo LDAP.

European Bridge CA

Siemens je član združena European Bridge CA.

Združenje European Bridge CA upravlja virtualni direktorij digitalnih potrdil, ki omogoča iskanje digitalnih potrdil sodelujočih izdajateljev iz različnih podjetij. V ta namen Bridge CA pošlje LDAP poizvedbe v shrambe organizacij, ki so povezane z Bridge CA. Preko te storitve je mogoče iskati tudi potrdila, ki se nahajajo v shrambi potrdil Siemens PKI.

European Bridge CA omogoča spletno iskanje digitalnih potrdil. Tudi tu je mogoče najti vsa Siemensova digitalna potrdila, če je ob poizvedbi naveden pravilni elektronski naslov. Za uporabo shrambe potrdil pri Bridge CA mora le-ta v ustreznem programu za šifriranje elektronske pošte biti vzpostavljena in konfigurirana kot LDAP direktorij:

 

 

Dostop        Domena                IP naslov                Vrata        Iskalni niz

EBCA           dir.ebca.de           92.51.158.6          389          o=ebcaRelated Links

 • Online Certificate Search