Korporacijske informacije

Siemens Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,

Letališka cesta 29C, Ljubljana

 

T: + 386 1 4746 100
F: + 386 1 4746 135

 

info.si@siemens.com

www.siemens.si

 

Siemens, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,

vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

pod vložno številko 11907700 z osnovnim kapitalom 1.961.277,00 EUR;

ID št. za DDV: SI73388297; matična številka 5622395000.

Transakcijski račun pri UniCredit Banka Slovenija d.d.: SI56 2900 0000 3056 133;

BIC:BACXSI22

Siemens d.o.o. je zavezanec za DDV.

 

Sedež koncerna

Siemens Aktiengesellschaft

Werner-von-Siemens-Straße 1

80333 Munich

Germany

 

contact@siemens.com

Tel. +49 89 636-00

Fax +49 69 6682-6664

 

Predsednik nadzornega sveta

Jim Hagemann Snabe

 

Upravni odbor

Roland Busch (President and CEO)

Judith Wiese

Matthias Rebelius

Cedrik Neike

Ralf P. Thomas

 

Sedež

Berlin and Munich, Germany

 

Poslovni register

Berlin-Charlottenburg, HRB 12300

Munich, HRB 6684

 

Identifikacijska številka za DDV

DE129274202

 

Odgovorne osebe na podlagi 2. oddelka 55. člena nemškega Meddeželnega dogovora o predvajanju

(Rundfunkstaatsvertrag)

Judith Wiese

Siemens Aktiengesellschaft

Communications

Werner-von-Siemens-Straße 1

80333 Munich

Germany