Korporacijske informacije

Siemens Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,

Letališka cesta 29C, Ljubljana

 

T: + 386 1 4746 100
F: + 386 1 4746 135

 

info.si@siemens.com

www.siemens.si

 

Siemens,
Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno številko 11907700 z osnovnim kapitalom 1.961.277,00 EUR;
ID št. za DDV: SI73388297; matična številka 5622395000.
Transakcijski račun pri UniCredit Banka Slovenija d.d.: SI56 2900 0000 3056 133;
BIC:BACXSI22
Siemens d.o.o. je zavezanec za DDV.

SIEMENS Healthcare, d. o. o.

SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1961344 z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR; ID št. za DDV: SI24739707; matična številka 6829759000.

SIEMENS Healthcare, d. o. o. je zavezanec za DDV.

Corporate Headquarters

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 Munich
Germany

contact@siemens.com
Tel. +49 89 636-00
Fax +49 69 6682-6664

Chairman of the Supervisory Board
Jim Hagemann Snabe

Managing Board
Joe Kaeser (President and CEO)
Roland Busch
Lisa Davis
Klaus Helmrich
Janina Kugel
Cedrik Neike
Michael Sen
Ralf P. Thomas

Registered offices
Berlin and Munich, Germany

Commercial registries
Berlin-Charlottenburg, HRB 12300
Munich, HRB 6684

VAT registration number
DE129274202

Responsible according to Paragraph 55, 
Section 2 of the German Interstate Broadcasting Agreement (Rundfunkstaatsvertrag)

Clarissa Haller
Siemens Aktiengesellschaft
Communications
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 Munich
Germany