Korporacijske informacije

Siemens Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,

Letališka cesta 29C, Ljubljana

 

T: + 386 1 4746 100
F: + 386 1 4746 135

 

info.si@siemens.com

www.siemens.si

 

Siemens,
Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno številko 11907700 z osnovnim kapitalom 1.961.277,00 EUR;
ID št. za DDV: SI73388297; matična številka 5622395000.
Transakcijski račun pri UniCredit Banka Slovenija d.d.: SI56 2900 0000 3056 133;
BIC:BACXSI22
Siemens d.o.o. je zavezanec za DDV.