Pogoji uporabe

Vizitka

Siemens
Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Letališka cesta 29C, Ljubljana
T: + 386 1 4746 100
F: + 386 1 4746 135

info.si@siemens.com

www.siemens.si

Siemens,
Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno številko 11907700 z osnovnim kapitalom 1.961.277,00 EUR;
ID št. za DDV: SI73388297; matična številka 5622395000.
Transakcijski račun pri UniCredit Banka Slovenija d.d.: SI56 2900 0000 3056 133;
BIC:BACXSI22
Siemens d.o.o. je zavezanec za DDV.

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

Varovanje in zaščita osebnih podatkov sta za Siemens zelo pomembna. Zato Siemens (dodatni podatki o družbi se nahajajo v poglavju "Podatki o družbi" spodaj) osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo na področju zaščite in varstva osebnih podatkov.
 

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namen obdelave ter pravna podlaga

Ko obiščete Siemensove spletne strani, uporabite aplikacije ali pa spletna orodja (vsako posebej imenovano "Siemensova spletna mesta"), lahko Siemens obdeluje naslednje vaše osebne podatke:  

 • osebne podatke, ki jih aktivno in prostovoljno posredujete preko Siemensovih spletnih mest (npr. ko se registrirate, se na nas obrnete z vašimi vprašanji ali sodelujete v anketah, ipd.), vključno z vašim imenom in priimkom, elektronskim naslovom, telefonsko številko, informacijami, ki ste jih posredovali v okviru zahtevka za podporo, komentarji ali objavami na forumih, itd.; ter  
 • informacije, ki nam jih samodejno pošlje vaš spletni brskalnik ali naprava, kot so vaš IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika, preusmeritvena stran, strani, do katerih ste dostopali med vašim obiskom, datum in čas vsakega zahtevka obiskovalca. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • za nudenje storitev in funkcij Siemensovih spletnih mest ter za administracijo vaše uporabe Siemensovih spletnih mest; 
 • za preverjanje vaše istovetnosti (če ste se registrirali na  Siemensovo spletno mesto); 
 • za odgovarjanje na in izpolnjevanje vaših specifičnih zahtevkov; ter 
 • da se v razumni meri izvajajo veljavni splošni pogoji uporabe, vzpostavi ali ohrani pravni zahtevek ali obramba, prepreči goljufija ali druge nezakonite dejavnosti, vključno z napadi na Siemensove sisteme informacijske tehnologije.  

Obdelovanje osebnih podatkov je potrebno zaradi izpolnjevanja zgoraj navedenih namenov. Če ni v času zbiranja navedeno drugače, je naša pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov naslednja: 

 • da ste podali izrecno soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov (člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov);
 • da je obdelovanje potrebno za izvajanje pogodbenega razmerja z vami (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov); ali
 • da je obdelovanje kako drugače potrebno za učinkovito izvajanje ali upravljanje vaše uporabe Siemensovih spletnih mest (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Piškotki

V okviru Siemensovih spletnih mest lahko uporabljamo tudi piškotke. Informacije o tem, kako Siemens uporablja piškotke, lahko najdete v naši Politiki uporabe piškotkov. Politika uporabe piškotkov vsebuje tudi navodila, kako blokirati piškotke ter ugovarjati uporabi piškotkov in obdelavi podatkov, ki se zberejo s pomočjo piškotkov. 

Povezave do drugih spletnih strani 

Ta Politika zasebnosti se nanaša samo na Siemensova spletna mesta in ne na druge spletne strani ali aplikacije, ki jih upravljajo tretje osebe. Na naših straneh lahko nudimo povezave do drugih spletnih strani ali aplikacij, za katere mislimo, da bi vas lahko zanimale. Siemens ne odgovorja za politiko zasebnosti takih drugih spletnih strani ali aplikacij. 

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namen obdelave ter pravna podlaga

V okviru poslovnega razmerja s Siemensom lahko Siemens obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov sedanjih in bodočih kontaktnih oseb pri naših strankah, dobaviteljih, prodajalcih in partnerjih (vsak imenovan "poslovni partner"): 

 • kontaktne informacije kot so ime in priimek, službeni naslov, službena telefonska številka, številka službenega mobilnega telefona, številka službenega telefaksa ter službeni elektronski naslov; 
 • podatki o plačilih kot so podatki, potrebni za obdelavo plačil in preprečevanje goljufij, vključno s številkami kreditnih/debetnih kartic, varnostnimi kodami ter drugimi plačilnimi informacijami; 
 • druge informacije, ki se nujno obdelujejo v okviru projektnega ali pogodbenega razmerja s Siemensom ali pa jih je prostovoljno posredoval poslovni partner, kot na primer osebni podatki v povezavi z danim naročilom, izvedenimi plačili, zahtevki ali posameznimi fazami projekta; 
 • osebni podatki, zbrani na podlagi javno dostopnih virov, baz bonitetnih podatkov ali kreditnih agencij; ter 
 • podatki, ki so zakonsko potrebni za preverjanje poslovnega partnerja v zvezi s skladnostjo poslovanja: datum rojstva, identifikacijske številke, osebne izkaznice ter informacije o ustreznih in pomembnih sodnih ali drugih pravnih postopkih zoper poslovnega partnerja. 

Siemens te osebne podatke lahko obdeluje za naslednje namene: 

 • komunikacija s poslovnimi partnerji o izdelkih, storitvah in projektih Siemensa ali poslovnih partnerjev, npr. za odgovore na povpraševanja ali zahtevke ali nudenje tehničnih informacij o kupljenih izdelkih: 
 • načrtovanje, izvajanje in upravljanje (pogodbenega) razmerja s poslovnim partnerjem, npr. za izvajanje transakcij in naročil produktov in storitev, obdelavo plačil, izvajanje računovodskih in revizorskih aktivnosti ter aktivnosti na področju obračunavanja in zbiranja podatkov, organiziranje pošiljk in dostav, omogočanje popravil in nudenje podpornih storitev;   
 • administracija in izvajanje anket med kupci, marketinške akcije, tržne analize, nagradne igre, žrebanja ali druge promocijske aktivnosti ali dogodki; 
 • zagotavljanje varnosti naših izdelkov, storitev in spletnih strani, preprečevanje in zaznavanje varnostnih groženj, goljufij ali drugih kriminalnih ali zlonamernih dejavnosti;  
 • zagotavljanje skladnosti z zakonskimi obveznosti (kot na primer obveznost vzdrževanja evidenc), izvozna kontrola in carina, zagotavljanje preverjanja poslovnih parnterjev na področju skladnosti poslovanja (za preprečevanje gospodarskega kriminala ali pranja denarja) ter zagotavljanje Siemensovih politik ali industrijskih standardov; ter 
 • reševanje sporov, izvajanje naših pogodbenih obveznosti ter vzpostavitev, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Obdelovanje osebnih podatkov je potrebno zaradi izpolnjevanja zgoraj navedenih namenov. Če ni v času zbiranja navedeno drugače, je naša pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov naslednja:

 • da ste podali izrecno soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov (člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov);
 • da je obdelovanje potrebno za izvajanje pogodbenega razmerja z vami (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov); ali
 • da je obdelovanje kako drugače potrebno za učinkovito izvajanje ali upravljanje našega poslovnega razmerja z vami (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Siemens lahko osebne podatke prenaša drugim Siemensovim družbam ali tretjim osebam, vendar le in v obsegu, če je tak prenos potreben za namene, ki so navedeni zgoraj

Če je zakonsko dovoljeno, lahko Siemens osebne podatke prenaša sodiščem, organom kazenskega pregona, regulatorjem ali odvetnikom, če je to potrebno za skladnost z zakonom ali pa za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

Siemens najema ponudnike storitev (tako imenovane obdelovalce podatkov), kot so ponudniki storitev gostovanja in vzdrževalce IT opreme, ki delujejo samo po navodilih Siemensa in so pogodbeno zavezani k delovanju v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov.

Prejemniki osebnih podatkov se lahko nahajajo v državah izven Evropskega gospodarskega prostora ("tretje države"), v katerih veljavna zakonadaja ne nudi enako raven varstva podatkov kot zakonodaja domače države vsakega posameznika. 

V takih primerih Siemens izvede ukrepe za vzpostavitev ustreznih in primernih varoval za zaščito osebnih podatkov z drugimi sredstvi.

 • S Siemensovimi družbami v tretjih državah si vaše osebne podatke izmenjamo samo, če so vzpostavile Siemensova zavezujoča poslovna pravila (Siemens Binding Corporate Rules - „SBCR“) za zaščito osebnih podatkov. Dodatne informacije o SBCR so na voljo tukaj.
 • Zunanjim prejemnikom v tretjih državah pa vaše osebne podatke prenašamo samo v primeru, če je prejemnik (i) s Siemensom sklenil standardne pogodbene klavzule EU, (ii) v svoji organizaciji vzpostavil zavezujoča poslovna pravila ali (iii) – v primeru prejemnika iz ZDA – ima certifikat v skladu z zasebnostnim ščitom. Posamezniki, na katere se to nanaša, lahko dodatne informacije in kopije varoval pridobijo pri Siemensu. 

Osebni podatki, ki ste jih objavili na Siemensovih spletnih mestih (kot so na primer klepetalnice ali forumi) so lahko globalno dosegljivi tudi drugim registriranim uporabnikom ali posameznemu Siemensovem spletnem mestu. 

Če ni izrecno določeno drugače v času zbiranja osebnih podatkov (npr. v okviru soglasja, ki ste ga sprejeli), bomo osebne podatke zbrisali, če hramba osebnih podatkov ni več potrebna v povezavi z namenom, za katerega so bili zbrani ali kako drugače obdelani in če v skladu z veljavno zakonodajo ni drugih določil glede obvezne hrambe podatkov (npr. davčna ali gospodarska zakonodaja), zaradi katerih bi morali še naprej hraniti osebne podatke.

Če ste podali soglasje k obdelavi nekaterih osebnih podatkov s strani Siemensa, imate pravico, da to soglasje kadar koli umaknete z veljavnostjo za naprej, kar pomeni, da umik vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelovanja, ki je temeljilo na soglasju pred njegovim umikom. Če soglasje umaknete, lahko Siemens še naprej obdeluje samo tiste vaše osebne podatke, za katere obstaja druga pravna podlaga za obdelovanje podatkov.

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate lahko – pod pogojem, da so izpolnjene ustrezne pravne zahteve – pravico:

 • da pri Siemensu pridobite informacije, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo ali ne, in če se obdelujejo, tudi dostop do vaših osebnih podatkov;
 • da pri Siemensu pridobite popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas;
 • da pri Siemensu pridobite izbris vaših osebnih podatkov; 
 • da pri Siemensu pridobite omejitev obdelovanja v zvezi z vašimi osebnimi podatki; 
 • do prenosljivosti podatkov v zvezi z osebnimi podatki, ki ste jih aktivno prispevali, in
 • da zaradi razlogov, ki se nanašajo na vaše posebne razmere, ugovarjate obdelovanju vaših osebnih podatkov.

Siemensova služba za varstvo osebnih podatkov nudi podporo pri vseh vprašanjih v povezavi z zasebnostjo podatkov, pripombami, pomisleki ali pritožbami ali pa če želite uveljavljati katero od pravic v zvezi z varstvom podatkov. Kontaktni naslov Siemensove službe za zasebnost podatkov je: dataprotection@siemens.com

Siemensova služba za varstvo osebnih podatkov si bo vedno po najboljših močeh prizadevala obravnavati in rešiti vse zahteve in pritožbe, s katerimi se boste obrnili nanjo. Poleg Siemensove službe za varstvo osebnih podatkov pa imate tudi pravico, da se z vašim zahtevkom ali pritožbo kadar koli obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

Obvestilo o uporabi piškotkov

To obvestilo o uporabi piškotkov velja za to spletno stran, s katero upravlja podjetje Siemens, navedeno v »Korporativnih informacijah.«

Stanje: avgust 2016

Ko obiščete spletno stran Siemens, se na vašo napravo shranijo podatki v obliki »piškotka«. Piškotki so majhne datoteke, ki so shranjene na vaši napravi in ki hranijo določene nastavitve ter podatke, za izmenjavo z našimi spletnimi stranmi prek vašega spletnega brskalnika.

 

Piškotki nam na primer omogočajo, da prilagodimo spletno stran, ki bolje ustreza vašim interesom, ali shranimo vaše geslo, da vam ga ni treba vnašati vsakič znova. Praviloma s piškotki nikoli ne zbiramo osebnih podatkov, razen če ste nam za to podali izrecno soglasje.

 

Če ne želite, da spletna stran prepozna vašo napravo, nastavite svoj spletni brskalnik tako, da iz svoje naprave izbrišete vse piškotke, jih blokirate ali da prejmete opozorilo pred prenosom piškotka. Spodaj najdete kratka navodila, kako to narediti.


Brez piškotkov nekatere funkcije naše spletne strani morda ne bodo delovale pravilno ali sploh ne bodo delovale.

 

Vrste piškotkov
Piškotke delimo na štiri kategorije glede na njihovo funkcijo in namen: nujno potrebni piškotki, izvedbeni piškotki, funkcionalni piškotki in oglaševalski piškotki.

Nujno potrebni piškotki

so potrebni za brskanje po spletni strani podjetja Siemens in za zagotavljanje osnovnih funkcij spletne strani, kot je dodeljevanje anonimnih ID-jev sej, za zbiranje in posredovanje povezanih poizvedb na strežnik.


Izvedbeni piškotki
zbirajo podatke o uporabi naših spletnih strani, vključno z npr. uporabljenim internetnim brskalnikom in operacijskim sistemom, imenom domene spletnega mesta, ki ste ga obiskali predtem, številom obiskov, povprečnim trajanjem obiska in obiskanimi stranmi.

Ti piškotki ne shranjujejo nobenih podatkov, s pomočjo katerih bi bilo mogoče identificirati posameznika. Podatki, zbrani s pomočjo teh piškotkov, so združeni in zato anonimni. Izvedbeni piškotki so namenjeni izboljšanju spletne strani, da je ta uporabniku čim bolj prijazna in da je uporabniška izkušnja vedno boljša. Uporabo te vrste piškotkov lahko blokirate, tako da ustvarite izključitveni piškotek (glejte odstavek »Upravljanje s piškotki« spodaj).

Funkcionalni piškotki
spletni strani omogočajo, da shrani podatke, ki jih je uporabnik že vnesel (kot so uporabniški ID, izbira jezika ali lokacija uporabnika), zato da so uporabniku omogočene izboljšane in prilagojene funkcije spletne strani. Funkcionalni piškotki prav tako omogočajo izvajanje zahtevanih funkcij, kot je predvajanje videov in urejanje nastavitev glede blokiranja ali onemogočanja določenih funkcij (npr. spletna analiza) – »piškotki za onemogočanje sledenja«.

Oglaševalski piškotki
nam omogočajo, da uporabnikom nudimo bolj relevantne vsebine, ki temeljijo na njihovih specifičnih interesih. Prav tako jih uporabljamo, da omejimo pogostost prikazovanja oglasov ter da merimo in nadziramo učinkovitost oglaševalskih kampanj. Piškotki beležijo, če so uporabniki obiskali spletno stran ali ne in katere vsebine so uporabili. Te podatke lahko potencialno delimo s tretjimi strankami, kot so oglaševalci. Takšni piškotki so pogosto povezani s funkcijami spletnih strani tretjih strank. Uporabo te vrste piškotkov lahko blokirate, tako da ustvarite izključitveni piškotek (glejte odstavek »Upravljanje s piškotki« spodaj).

Upravljanje piškotkov:
Ne pozabite: vsi spodaj omenjeni piškotki ne bodo nujno uporabljeni, kadar brskate po naši spletni strani s svojo mobilno napravo.

Izvedbeni piškotki: Adobe Analytics

Na spletni strani uporabljamo orodje Adobe Analytics, da nenehno izboljšujemo svojo spletno stran in/ali zaznavamo napake. V ta namen orodje Adobe Analytics anonimno shranjuje in analizira različne vrste podatkov, vključno z obiskanimi stranmi, metapodatki teh spletnih strani, spletnimi stranmi, ki uporabnika preusmerijo na spletno stran Siemens, časom obiska in uporabljenim spletnim brskalnikom.

 

Pritisnite sem, da preprečite orodju Adobe Analytics združevanje in analizo podatkov, zbranih med vašim obiskom spletne strani. S tem boste v svojem spletnem brskalniku ustvarili izključitveni piškotek. Ta ne vsebuje nobenih osebnih podatkov, ampak orodju Adobe Analytics na tehnični ravni omogoča, da vedno prepozna vaše nastavitve.

 

Če izbrišete ta izključitveni piškotek oz. zamenjate svoj računalnik ali spletni brskalnik, morate ponovno ustvariti izključitveni piškotek.

 

Oglaševalski piškotki


Adobe Target
Za zagotavljanje vsebin, ki so specifično prilagojene posameznim uporabnikom, uporabljamo orodje Adobe Target. Orodje Adobe Target v ta namen analizira anonimizirane informacije o vaših prejšnjih obiskih naše spletne strani.


Pritisnite sem, da preprečite orodju Adobe Analytics združevanje in analizo podatkov, zbranih med vašim obiskom spletne strani. S tem boste v svojem spletnem brskalniku ustvarili izključitveni piškotek. Ta ne vsebuje nobenih osebnih podatkov, ampak podjetjema Adobe/Siemens na tehnični ravni omogoča, da vedno prepoznata vaše nastavitve.


Adobe Media Optimizer
Občasno izvajamo spletne oglaševalske kampanje, v sklopu katerih prikazujemo oglase na podlagi vaših verjetnih interesov. Verjetne interese določimo glede na vašo uporabo naših spletnih strani in aplikacij ali s pomočjo podatkov drugih podjetij in spletnih strani, s katerimi sodelujemo, da bi bolje razumeli vaše verjetne interese. Takšni oglasi so pogosto poimenovani »spletno vedenjsko oglaševanje«. Za prikazovanje naših oglasov na različnih spletnih straneh uporabljamo orodje Adobe Media Optimizer (»AMO«). V ta namen se bo v vaš spletni brskalnik shranilo več piškotkov, ki bodo omogočali tako orodju AMO kot t. i. oglasnim tržnicam, da prepoznajo vašo napravo na podlagi anonimnih identifikatorjev in prikažejo oglase, ki so prilagojeni vašim verjetnim interesom. Pritisnite sem, da preprečite orodju AMO združevanje in analiziranje podatkov, zbranih med vašim obiskom te spletne strani (podatki o uporabi spleta), in prikazovanje oglasov na drugih spletnih straneh na podlagi vaših dejavnosti na naših spletnih straneh in storitvah. Če te piškotke onemogočite, boste morda še vedno videli naše oglase na spletnih straneh drugih podjetij, a ti ne bodo prilagojeni vam osebno, na podlagi vaših dejavnosti na naših spletnih straneh in storitvah. Prav tako lahko onemogočite zbiranje teh podatkov s strani nekaterih ali vseh podjetij, ki sodelujejo v Zvezi za digitalno oglaševanje, na spletni strani Zveze za digitalno oglaševanje za potrošnike.

Xaxis
Podjetju Xaxis (diviziji skupine GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf) dovoljujemo, da na naših spletnih straneh namešča piškotke, ki zbirajo podatke za spletno oglaševanje na podlagi uporabe; temu rečemo tudi »ciljno oglaševanje«.


Podjetje Xaxis v ta namen na naši spletni strani zbira in hrani anonimizirane podatke. Piškotek, ki je shranjen na vašem računalniku, zbira informacije o dejavnostih na spletnih straneh, ki ste jih obiskali (npr. brskanje po spletu, obiskane podstrani, klikanje na oglasne pasice). Podjetje Xaxis na podlagi teh podatkov ustvari profile, ki ne morejo biti uporabljeni za osebno identifikacijo, kar pomeni, da uporabnik ne more biti osebno identificiran; IP-naslov, ki ga uporabljate, ni shranjen.


Vaš računalnik je nato identificiran za namene prikazovanja oglasov in je dodeljen v ciljno skupino. Ti podatki omogočajo, da so vam na spletnih straneh drugih podjetij prikazani oglasi, ki so za vas bolj relevantni.


Dodatne informacije o tehnologiji, uporabljeni na naši spletni strani, in o varstvu zasebnosti osebnih podatkov najdete na naslednji povezavi: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy.


Nadaljnjo zbiranje in shranjevanje lahko vedno blokirate tako, da ustvarite izključitveni piškotek.

Kako onemogočim piškotke?
Spodaj so navedene povezave do podrobnih navodil za onemogočanje piškotkov v običajno rabljenih spletnih brskalnikih.

    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
    Google Chrome
    Safari

Če imate nadaljnja vprašanja glede našega Obvestila o uporabi piškotkov, pritisnite na »Stopite v stik z nami«ali nam pišite na info.si@siemens.com  in nam pošljite svoja vprašanja in predloge.


Obvestilo o uporabi piškotkov je občasno posodobljeno. Datum najnovejše posodobitve lahko najdete na vrhu te strani.

1.1 Za uporabo tega spletnega mesta družbe Siemens Aktiengesellschaft in/ali njegovih povezanih družb ("Siemens"), "spletno mesto družbe Siemens", veljajo naslednji pogoji uporabe. Ti pogoji uporabe se lahko spremenijo, dopolnijo ali nadomestijo z drugimi pogoji, npr. pogoji za nakup produktov in storitev. S prijavo ali, kjer prijava ni potrebna, z dostopom ali uporabo spletnega mesta družbe Siemens sprejemate trenutno veljavne pogoje uporabe.

1.2 Če uporabnik uporablja spletno mesto družbe Siemens kot poslovni uporabnik, tj. ne deluje za namene, ki ne spadajo v njegovo področje delovanja, poslovanja ali poklica ali kot administrativni uporabnik, člen 312e odstavek 1, stavek 1, točka 1-3 nemškega civilnega zakonika ne velja.

2.1 Spletno mesto družbe Siemens vsebuje posebne informacije in programsko opremo, v posameznih primerih pa tudi povezano dokumentacijo, ki jo je mogoče pregledati ali prenesti na računalnik.

2.2 Družba Siemens lahko kadarkoli delno ali v celoti prekine delovanje spletnega mesta družbe Siemens. Zaradi narave interneta in računalniških sistemov družba Siemens ne more prevzeti nobene odgovornosti za zagotavljanje stalne dostopnosti spletnega mesta družbe Siemens.

3.1 Nekatere strani spletnega mesta družbe Siemens so lahko zaščitene z geslom. Zaradi varnosti in zaščite poslovnih transakcij imajo do omenjenih strani dostop le registrirani uporabniki. Družba Siemens si pridržuje pravico, da zavrne registracijo katerega koli uporabnika. Družba Siemens si predvsem pridržuje pravico, da za nekatere strani, ki so bile prej prosto dostopne, uvede obveznost registracije. Družba Siemens je upravičena, da uporabniku kadar koli in brez pojasnjevanja odreče pravico do dostopa do področja, ki je zaščiteno z geslom, in sicer tako, da blokira njegove uporabniške podatke (kot je opredeljeno spodaj), zlasti če uporabnik pri registraciji uporablja lažne podatke, krši te pogoje uporabe ali malomarno ravna s svojimi uporabniškimi podatki; pri dostopu ali uporabi spletnega mesta družbe Siemens krši katero koli veljavno zakonodajo; ali če spletnega mesta družbe Siemens dlje časa ne uporablja.

3.2 Pri registraciji uporabnik navede točne podatke in jih nemudoma posodobi (v kolikor je mogoče: prek spleta), če se spremenijo. Uporabnik zagotovi, da sta naslov elektronske pošte, ki ga je posredoval družbi Siemens, in kontaktni naslov vedno veljavna.

3.3 Po registraciji uporabnik prejme šifro za dostop, ki je sestavljena iz ID uporabnika in gesla ("uporabniški podatki"). Uporabnik mora ob prvi prijavi geslo, ki ga je prejel od družbe Siemens spremeniti v geslo, ki ga bo poznal samo on. Uporabniški podatki uporabniku omogočajo, da pregleda ali spremeni svoje podatke, ali umakne soglasje glede obdelave podatkov, kjer to velja.

3.4 Uporabnik zagotovi, da uporabniški podatki niso dostopni tretjim osebam ter da je odgovoren za vse transakcije in druge aktivnosti, izvedene z njegovimi uporabniškimi podatki. Po koncu vsake uporabe spletne strani se uporabnik odjavi iz spletnih strani, ki so zaščitene z geslom. Če uporabnik ugotovi, da tretje osebe zlorabljajo njegove uporabniške podatke, o tem nemudoma pisno ali po elektronski pošti obvesti družbo Siemens.

3.5 Ko družba Siemens prejme obvestilo iz točke 3.4, bo zavrnila dostop do območja, ki je zaščiteno z geslom in vsebue te uporabniške podatke. Uporabnik bo do tega območja lahko ponovno dostopal le po ponovni prijavi pri družbi Siemens ali po novi registraciji.

3.6 Uporabnik lahko v pisni obliki kadar koli zahteva prekinitev registracije, če izbris ne krši pravilnega izvajanja pogodbenih odnosov. V takem primeru bo družba Siemens odstranila vse uporabniške podatke in druge shranjene osebne podatke uporabnika, ko jih ne bo več potrebovala.

4.1 Za vse informacije, programsko opremo in dokumentacijo, dostopno preko spletnega mesta družbe Siemens, veljajo ti pogoji uporabe, v primeru posodobitve informacij, programske opreme ali dokumentacije pa z družbo Siemens predhodno dogovorjeni veljavni pogoji licence. Posebej dogovorjeni licenčni pogoji prevladajo nad temi pogoji uporabe.

4.2 Družba Siemens uporabnikom daje neizključno in neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče odstopiti, za uporabo informacij, programske opreme in dokumentacije, ki je uporabniku v dogovorjenem obsegu na voljo prek spletnega mesta družbe Siemens ali na njem, oziroma če takšnega dogovora ni, v obsegu, v katerem družba Siemens zagotavlja dostop.

4.3 Programska oprema je na razpolago brezplačno v obliki objektne kode. Uporabnik nima nobene pravice do izvorne kode. To ne velja za izvorno kodo odprtokodne programske opreme, katere licenčni pogoji prevladujejo nad temi pogoji uporabe v primeru prenosa odprtokodne programske opreme in pri kateri pogoji zahtevajo dostopnost do izvorne kode. V tem primeru družba Siemens zagotovi izvorno kodo, pri tem pa zaračuna vse nastale stroške.

4.4 Uporabnik informacij, programske opreme in dokumentacije ne sme nikoli posredovati naprej nobeni tretji osebi, prav tako pa jih ne sme dajati v najem ali kakor koli drugače zagotavljati dostopa do njih. Uporabnik ne sme spreminjati programske opreme ali dokumentacije, prav tako pa ne sme razstavljati, izvajati obratnega inženiringa ali razgraditi programske opreme ali posameznih njenih delov. Uporabnik lahko naredi varnostno kopijo programske opreme, če je to potrebno za zagotovitev nadaljnje uporabe, v skladu s temi pogoji uporabe.

4.5 Informacije, programska oprema in dokumentacija so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah, mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter z drugimi zakoni in konvencijami, povezanimi z intelektualno lastnino. Uporabnik upošteva takšne zakone in ne spreminja, prikriva ali odstranjuje nobene alfanumerične kode, oznak in obvestil o avtorskih pravicah, prav tako pa jih ne odstranjuje iz informacij, programske opreme ali dokumentacije ali njihove dokumentacije.

4.6 To ne vpliva na 69. člen in naslednje nemškega zakona o avtorskih pravicah.

5.1 Ne glede na posebne določbe 4. člena teh pogojev uporabe informacij, blagovnih znamk in drugih vsebin spletne strani družbe Siemens ni dovoljeno spreminjati, kopirati, reproducirati, prodajati, izposojati, uporabljati, dopolnjevati ali kakor koli drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Siemens.

5.2 Uporabnik razen pravic do uporabe in nekaterih pravic, ki izrecno izhajajo iz tega dokumenta, nima nobenih drugih pravic, prav tako pa ne veljajo nobene druge obveznosti glede zagotavljanja dodatnih pravic. Vse licence in patentne pravice so izrecno izključene.

6.1 Uporabnik pri dostopanju do spletnega mesta družbe Siemens in njegovi uporabi ne sme škodovati drugim osebam, predvsem mladoletnim, ali kršiti njihovih osebnih pravic; z načinom uporabe ne sme kršiti javne morale; ne sme kršiti nobenih pravic intelektualne lastnine ali druge lastniške pravice; ne sme nalagati nobene vsebine, ki vsebuje virus, tako imenovanega trojanskega konja ali kakršnega koli drugega programa, ki bi lahko poškodoval podatke; ne sme prenašati, shranjevati ali nalagati hiperpovezav ali vsebin, do katerih uporabnik ni upravičen, zlasti v primerih, ko takšne hiperpovezave ali vsebine kršijo obveznosti o zaupnosti ali pa so nezakonite; prav tako ne sme razpošiljati oglaševalskih ali neželenih elektronskih sporočil (tako imenovane "nadležne pošte") ali netočnih opozoril o virusih, napakah ali podobnega gradiva kakor tudi ne spodbujati ali zahtevati sodelovanja pri nobeni loteriji, verižnih sistemih in pismih, piramidnih igrah ali podobnih dejavnostih.

6.2 Družba Siemens lahko uporabniku kadar koli zavrne dostop do spletnega mesta družbe Siemens, zlasti če uporabnik krši obveznosti iz pogojev uporabe.

Spletno mesto družbe Siemens lahko vsebuje hiperpovezave na spletne strani tretjih oseb. Družba Siemens ni odgovorna za vsebino teh spletnih strani in ne sprejema ali zastopa takšnih spletnih strani in njihove vsebine kot lastne, saj ne nadzira informacij na teh spletnih straneh in ni odgovorna za navedeno vsebino in informacije. Uporabnik takšne spletne strani uporablja na lastno odgovornost.

8.1 Če so informacije, programska oprema ali dokumentacija na voljo brezplačno, so izključene vse odgovornosti za napake naslovov ali kakovosti informacij, programske opreme in dokumentacije, predvsem v zvezi s pravilnostjo ali odsotnostjo napak, zahtevkov ali pravic tretjih oseb ali v zvezi s popolnostjo in/ali ustreznostjo glede na namen, razen v primerih, ki vključujejo zavestne kršitve ali goljufije.

8.2 Informacije na spletnem mestu družbe Siemens lahko vsebujejo specifikacije ali splošne opise o tehničnih možnostih posameznih izdelkov, ki v nekaterih primerih niso na voljo (npr. zaradi sprememb izdelkov). O zahtevanih lastnostih se je treba v vsakem posameznem primeru vzajemno dogovoriti ob nakupu.

9.1 Odgovornost družbe Siemens za napake glede kakovosti in naslovov se ugotavlja v skladu z določbami 8. člena teh pogojev uporabe. Vse dodatne odgovornosti družbe Siemens so izključene, če jih ne zahteva zakonodaja npr. v skladu z zakonom o odgovornosti za produkte ali v primerih namernih kršitev, hude malomarnosti, telesnih poškodb ali smrti, nezagotavljanja zajamčenih lastnosti, goljufivega prikrivanja napak ali v primeru kršitev temeljnih pogodbenih obveznosti. Če ne pride do zavestne kršitve ali hude malomarnosti, je škoda v primeru kršitve temeljnih pogodbenih obveznosti omejena na predvidljivo škodo, ki je običajna za takšne pogodbe.

9.2 Čeprav si družba Siemens prizadeva, da spletno mesto družbe Siemens ne bi vsebovalo virusov, ne more jamčiti, da ne vsebuje nobenega virusa. Uporabnik izvede vse potrebne ukrepe za svojo zaščito in tako zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe, hkrati pa pred prenosom vseh informacij, programske opreme ali dokumentacije uporabiti protivirusno programsko opremo.

9.3 Točki 9.1 in 9.2 ne predvidevata in vsebujeta nobenih sprememb glede dokaznega bremena v škodo uporabnika

10.1 Za izvoz nekaterih informacij, programske opreme in dokumentacije je lahko npr. zaradi njihove narave, predvidene uporabe ali končne destinacije potrebna odobritev. Uporabnik dosledno upošteva predpise o izvozu informacij, programske opreme in dokumentacije, predvsem tiste, ki veljajo za EU, pa tudi v posameznih državah članicah EU in v ZDA. Družba Siemens označi informacije, programsko opremo in dokumentacijo v skladu z nemškimi in evropskimi izvoznimi seznami ter ameriškim kontrolnim seznamom za trgovino.

10.2 Uporabnik predvsem preveri in potrdi, da se informacije, programska oprema in dokumentacija ne bodo uporabljale za noben namen, povezan z oboroževanjem, jedrsko tehnologijo ali orožjem; da nobeno podjetje ali oseba, vključena na ameriški seznam prepovedanih oseb, ne bo prejela blaga, programske opreme ali tehnologije ameriškega izvora; da nobeno podjetje ali oseba z ameriških seznamov, kot so opozorilni seznam (Warning List) seznam podjetij (Entity List) ali poseben nacionalni seznam (Specially Designated National List), ne bo prejela blaga z izvorom v ZDA brez licence; in da nobena oseba ali organizacija s seznamov posebnih teroristov (Specially Designated Terrorists List), tujih teroristočnih organizacij (Foreign Terrorist Organizations List), posebnih globalnih teroristov (Specially Designated Global Terrorists List) ali seznama teroristov EU ne bo prejela blaga; da niso dobavljene nikakršne vojaške pošiljke; da so upoštevana navodila sistema za zgodnje opozarjanje ustreznih organov. Dostop do programske opreme, dokumentacije in informacij s spletnega mesta družbe Siemens se sme izpeljati le, če je zadoščeno zgornjim pogojem. Če uporabnik zgoraj naštetega ne upošteva, družba Siemens ni dolžna zagotoviti želenega.

10.3 Na uporabnikovo zahtevo bo družba Siemens uporabniku poslala kontaktne informacije za pridobivanje dodatnih pojasnil.

Pri zbiranju, uporabi in obdelavi osebnih podatkov uporabnika prek spletnega mesta družbe Siemens mora družba Siemens ravnati skladno z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov in politiko o zasebnosti spletnega mesta družbe Siemens, ki je dostopna prek hiperpovezave na spletnem mestu družbe Siemens in/ali na www.siemens.com.

12.1 Vsak dodaten dogovor je veljaven le v pisni obliki.

12.2 Če je uporabnik trgovec v smislu nemškega gospodarskega prava (Handelsgesetzbuch), je pristojno sodišče v Münchnu.

12.3 Posamezne strani spletnega mesta družbe Siemens vzdržuje in ureja družba Siemens Aktiengesellschaft in/ali povezane družbe. Strani so skladne z zakonodajo države, v kateri ima posamezna odgovorna organizacija svoj sedež. Družba Siemens uporabnikom iz držav zunaj države organizacije, ki skrbi za posamezno spletno stran, ne zagotavlja dostopnosti do informacij, programske opreme ali dokumentacije z dane spletne strani. Če uporabnik dostopa do spletnega mesta družbe Siemens iz tretje države, je sam v celoti odgovoren za skladnost tega početja z lokalno zakonodajo. Dostop do informacij, programske opreme in/ali dokumentacije spletnega mesta družbe Siemens iz držav, v katerih so te vsebine nezakonite, je prepovedan. V takih primerih prosimo uporabnika, ki bi želel poslovno sodelovati z družbo Siemens, da se za pomoč obrne na zastopnika našega podjetja v dani državi.

12.4 Ti pogoji uporabe se ravnajo po nemški zakonodaji. Vsi spori, povezani s temi pogoji uporabe, se rešujejo skladno z nemškimi zakoni. Uporaba konvencije ZN o pogodbah za mednarodno trgovanje (CISG) z dne 11. 4. 1980 je izključena.

Siemens izdaja digitalna potrdila ("potrdila", znana tudi kot "digitalni ID") za svoje zaposlene in zastopnike, za svoje znane poslovne partnerje in za Siemensove spletne strani v skladu s svojo

"Izjavo o razkritju infrastrukture javnih ključev"

Zainteresirane stranke lahko, v kolikor je to potrebno in primerno, pri kontaktni pisarni, ki je navedena v "Izjavi o razkritju infrastrukture javnih ključev", zahtevajo in pridobijo naslednje osnovne dokumente o Siemensovi infrastrukturi javnih ključev ("PKI"):

 • Izjava o praksi izdajanja digitalnih potrdil / Politika digitalnih potrdil za:
  - Overitelja/Izdajatelje digitalnih potrdil Siemens ("Siemens CA")

 • Vzorec Dogovora o uporabi digitalnega potrdila in elektronskih transakcijah z znanimi poslovnimi partnerji za digitalna potrdila, ki jih je izdal izdajatelj digitalni potrdil Siemens (z odgovornostmi za končne uporabnike pri vsaki stranki dogovora), ki imajo Siemensovo potrdilo ("Naročnik(i)") in se hkrati zanašajo na enega od Siemensovih potrdil ("Tretja oseba/osebe")

 • Vzorec Dogovora za tretje osebe (z odgovornostmi za končne uporabnike, ki so samo tretje osebe in ne tudi naročniki)

Omejena garancija in izjava o omejitvi odgovornosti

Siemens CA izrecno zavrača odgovornost za vsa zastopanja, garancije ali odgovornosti -- razen v primeru namerne kršitve in hude malomarnosti -- v zvezi s funkcionalnostjo, izdajanjem, uporabo, veljavnostjo ali točnostjo Siemensovih digitalnih potrdil, vključno z istovetnostjo oseb, ki so na Siemensovem digitalnem potrdilu ali s strani izdajatelja potrdila pooblaščeni za delovanje v imenu Siemensa, razen če je to izrecno navedeno v določilih ustrezno sklenjenega in veljavnega dogovora s pooblaščeno tretjo osebo ali naročnikom.

Digitalna potrdila izdajatelja digitalnih potrdil Siemens

Siemens omogoča prenos digitalnih potrdil overitelja Siemens CA preko spletne strani. Poleg lastnega (internega) izdajatelja korenskih potrdil Siemens z namenom vzpostavitve zaupanja z zunanjimi odjemalci upravlja tudi izdajatelja digitalnih potrdil za internet oz. "Siemens Internet CA" z javnim korenskim ključem "Baltimore CyberTrust Root". Pregled strukture overitelja Siemens CA ter različnih digitalnih potrdil se nahaja na naslednji povezavi.

Seznam ukinjenih digitalnih potrdil

Siemens omogoča prenos seznama ukinjenih digitalnih potrdil, ki jih je izdal overitelj Siemens CA.

Javna shramba digitalnih potrdil

Siemens upravlja javno dostopno shrambo digitalnih potrdil, v kateri so shranjena digitalna potrdila Siemensove infrastrukture javnih ključev (Siemens PKI). Shramba digitalnih potrdil je dostopna na internetu z namenom omogočanja izmenjave zaščitenih elektronskih sporočil s Siemensom.

Z uporabo Siemensovih digitalnih potrdil (vključno s prenašanjem podatkov iz shrambe digitalnih potrdil) uporabnik potrjuje strinjanje z "Siemensovo izjavo o razkritju infrastrukture javnih ključev":

Shramba digitalnih potrdil omogoča spletno iskanje Siemensovih digitalnih potrdil. Za izvoz digitalnih potrdil neposredno iz shrambe potrdil mora le-ta v ustreznem programu za šifriranje elektronske pošte biti vzpostavljena in konfigurirana kot LDAP direktorij.

 

Dostop

Domena

IP naslov

Vrata

Iskalni niz

Siemens

cl.siemens.com

194.138.20.37

 

389

o= trustcenter

Preverjanje istovetnosti s Siemens PKI

PGP potrdila v shrambi digitalnih potrdil

Shramba potrdil vsebuje tudi Siemensova PGP digitalna potrdila. Uporabljajo se lahko pri vseh klientih, ki podpirajo LDAP.

European Bridge CA

Siemens je član združena European Bridge CA.

Združenje European Bridge CA upravlja virtualni direktorij digitalnih potrdil, ki omogoča iskanje digitalnih potrdil sodelujočih izdajateljev iz različnih podjetij. V ta namen Bridge CA pošlje LDAP poizvedbe v shrambe organizacij, ki so povezane z Bridge CA. Preko te storitve je mogoče iskati tudi potrdila, ki se nahajajo v shrambi potrdil Siemens PKI.

European Bridge CA omogoča spletno iskanje digitalnih potrdil. Tudi tu je mogoče najti vsa Siemensova digitalna potrdila, če je ob poizvedbi naveden pravilni elektronski naslov. Za uporabo shrambe potrdil pri Bridge CA mora le-ta v ustreznem programu za šifriranje elektronske pošte biti vzpostavljena in konfigurirana kot LDAP direktorij:

Dostop

Domena

IP naslov

Vrata

Iskalni niz

EBCA

dir.ebca.de

92.51.158.6

 

389

o= ebcaRelated Links