Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

September 2019

 

Varovanje in zaščita osebnih podatkov sta za Siemens zelo pomembna. Zato Siemens (dodatni podatki o družbi se nahajajo v poglavju "Podatki o družbi" spodaj) osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo na področju zaščite in varstva osebnih podatkov.

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namen obdelave ter pravna podlaga

 

Ko obiščete Siemensove spletne strani, uporabite aplikacije ali pa spletna orodja (vsako posebej imenovano "Siemensova spletna mesta"), lahko Siemens obdeluje naslednje vaše osebne podatke:

 • osebne podatke, ki jih aktivno in prostovoljno posredujete preko Siemensovih spletnih mest (npr. ko se registrirate, se na nas obrnete z vašimi vprašanji ali sodelujete v anketah, ipd.), vključno z vašim imenom in priimkom, elektronskim naslovom, telefonsko številko, informacijami, ki ste jih posredovali v okviru zahtevka za podporo, komentarji ali objavami na forumih, itd.; ter  
 • informacije, ki nam jih samodejno pošlje vaš spletni brskalnik ali naprava, kot so vaš IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika, preusmeritvena stran, strani, do katerih ste dostopali med vašim obiskom, datum in čas vsakega zahtevka obiskovalca.

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: 

 • za nudenje storitev in funkcij Siemensovih spletnih mest ter za administracijo vaše uporabe Siemensovih spletnih mest; 
 • za preverjanje vaše istovetnosti (če ste se registrirali na  Siemensovo spletno mesto);
 • za odgovarjanje na in izpolnjevanje vaših specifičnih zahtevkov; ter  
 • da se v razumni meri izvajajo veljavni splošni pogoji uporabe, vzpostavi ali ohrani pravni zahtevek ali obramba, prepreči goljufija ali druge nezakonite dejavnosti, vključno z napadi na Siemensove sisteme informacijske tehnologije.

Obdelovanje osebnih podatkov je potrebno zaradi izpolnjevanja zgoraj navedenih namenov. Če ni v času zbiranja navedeno drugače, je naša pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov naslednja: 

 • da ste podali izrecno soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov (člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov); 
 • da je obdelovanje potrebno za izvajanje pogodbenega razmerja z vami (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov); ali
 • da je obdelovanje kako drugače potrebno za učinkovito izvajanje ali upravljanje vaše uporabe Siemensovih spletnih mest (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

In some cases, we may ask if you consent to the relevant use of your personal data. In such cases, the legal basis for Siemens processing that data about you may (in addition or instead) be that you have consented (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).

 

Piškotki

 

V okviru Siemensovih spletnih mest lahko uporabljamo tudi piškotke. Informacije o tem, kako Siemens uporablja piškotke, lahko najdete v naši Politiki uporabe piškotkov. Politika uporabe piškotkov vsebuje tudi navodila, kako blokirati piškotke ter ugovarjati uporabi piškotkov in obdelavi podatkov, ki se zberejo s pomočjo piškotkov.

 

Povezave do drugih spletnih strani 

Ta Politika zasebnosti se nanaša samo na Siemensova spletna mesta in ne na druge spletne strani ali aplikacije, ki jih upravljajo tretje osebe. Na naših straneh lahko nudimo povezave do drugih spletnih strani ali aplikacij, za katere mislimo, da bi vas lahko zanimale. Siemens ne odgovorja za politiko zasebnosti takih drugih spletnih strani ali aplikacij. 

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namen obdelave ter pravna podlaga

 

V okviru poslovnega razmerja s Siemensom lahko Siemens obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov sedanjih in bodočih kontaktnih oseb pri naših strankah, dobaviteljih, prodajalcih in partnerjih (vsak imenovan "poslovni partner"): 

 • kontaktne informacije kot so ime in priimek, službeni naslov, službena telefonska številka, številka službenega mobilnega telefona, številka službenega telefaksa ter službeni elektronski naslov; 
 • podatki o plačilih kot so podatki, potrebni za obdelavo plačil in preprečevanje goljufij, vključno s številkami kreditnih/debetnih kartic, varnostnimi kodami ter drugimi plačilnimi informacijami; 
 • druge informacije, ki se nujno obdelujejo v okviru projektnega ali pogodbenega razmerja s Siemensom ali pa jih je prostovoljno posredoval poslovni partner, kot na primer osebni podatki v povezavi z danim naročilom, izvedenimi plačili, zahtevki ali posameznimi fazami projekta; 
 • osebni podatki, zbrani na podlagi javno dostopnih virov, baz bonitetnih podatkov ali kreditnih agencij; ter 
 • podatki, ki so zakonsko potrebni za preverjanje poslovnega partnerja v zvezi s skladnostjo poslovanja: datum rojstva, identifikacijske številke, osebne izkaznice ter informacije o ustreznih in pomembnih sodnih ali drugih pravnih postopkih zoper poslovnega partnerja.

Siemens te osebne podatke lahko obdeluje za naslednje namene: 

 • komunikacija s poslovnimi partnerji o izdelkih, storitvah in projektih Siemensa ali poslovnih partnerjev, npr. za odgovore na povpraševanja ali zahtevke ali nudenje tehničnih informacij o kupljenih izdelkih:
 • načrtovanje, izvajanje in upravljanje (pogodbenega) razmerja s poslovnim partnerjem, npr. za izvajanje transakcij in naročil produktov in storitev, obdelavo plačil, izvajanje računovodskih in revizorskih aktivnosti ter aktivnosti na področju obračunavanja in zbiranja podatkov, organiziranje pošiljk in dostav, omogočanje popravil in nudenje podpornih storitev; 
 • administracija in izvajanje anket med kupci, marketinške akcije, tržne analize, nagradne igre, žrebanja ali druge promocijske aktivnosti ali dogodki;
 • zagotavljanje varnosti naših izdelkov, storitev in spletnih strani, preprečevanje in zaznavanje varnostnih groženj, goljufij ali drugih kriminalnih ali zlonamernih dejavnosti;  
 • zagotavljanje skladnosti z zakonskimi obveznosti (kot na primer obveznost vzdrževanja evidenc), izvozna kontrola in carina, zagotavljanje preverjanja poslovnih parnterjev na področju skladnosti poslovanja (za preprečevanje gospodarskega kriminala ali pranja denarja) ter zagotavljanje Siemensovih politik ali industrijskih standardov; ter 
 • reševanje sporov, izvajanje naših pogodbenih obveznosti ter vzpostavitev, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Obdelovanje osebnih podatkov je potrebno zaradi izpolnjevanja zgoraj navedenih namenov. Če ni v času zbiranja navedeno drugače, je naša pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov naslednja:

 • da ste podali izrecno soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov (člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov);
 • da je obdelovanje potrebno za izvajanje pogodbenega razmerja z vami (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov); ali
 • da je obdelovanje kako drugače potrebno za učinkovito izvajanje ali upravljanje našega poslovnega razmerja z vami (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov). 

Siemens lahko osebne podatke prenaša drugim Siemensovim družbam ali tretjim osebam, vendar le in v obsegu, če je tak prenos potreben za namene, ki so navedeni zgoraj

 

Če je zakonsko dovoljeno, lahko Siemens osebne podatke prenaša sodiščem, organom kazenskega pregona, regulatorjem ali odvetnikom, če je to potrebno za skladnost z zakonom ali pa za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

Siemens najema ponudnike storitev (tako imenovane obdelovalce podatkov), kot so ponudniki storitev gostovanja in vzdrževalce IT opreme, ki delujejo samo po navodilih Siemensa in so pogodbeno zavezani k delovanju v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov.

 

Prejemniki osebnih podatkov se lahko nahajajo v državah izven Evropskega gospodarskega prostora ("tretje države"), v katerih veljavna zakonadaja ne nudi enako raven varstva podatkov kot zakonodaja domače države vsakega posameznika. 

 

V takih primerih Siemens izvede ukrepe za vzpostavitev ustreznih in primernih varoval za zaščito osebnih podatkov z drugimi sredstvi.

 • S Siemensovimi družbami v tretjih državah si vaše osebne podatke izmenjamo samo, če so vzpostavile Siemensova zavezujoča poslovna pravila (Siemens Binding Corporate Rules - „SBCR“) za zaščito osebnih podatkov. Dodatne informacije o SBCR so na voljo tukaj.
 • Zunanjim prejemnikom v tretjih državah pa vaše osebne podatke prenašamo samo v primeru, če je prejemnik (i) s Siemensom sklenil standardne pogodbene klavzule EU, (ii) v svoji organizaciji vzpostavil zavezujoča poslovna pravila ali (iii) – v primeru prejemnika iz ZDA – ima certifikat v skladu z zasebnostnim ščitom. Posamezniki, na katere se to nanaša, lahko dodatne informacije in kopije varoval pridobijo pri Siemensu. 

Osebni podatki, ki ste jih objavili na Siemensovih spletnih mestih (kot so na primer klepetalnice ali forumi) so lahko globalno dosegljivi tudi drugim registriranim uporabnikom ali posameznemu Siemensovem spletnem mestu. 

 

 

 

Če ni izrecno določeno drugače v času zbiranja osebnih podatkov (npr. v okviru soglasja, ki ste ga sprejeli), bomo osebne podatke zbrisali, če hramba osebnih podatkov ni več potrebna v povezavi z namenom, za katerega so bili zbrani ali kako drugače obdelani in če v skladu z veljavno zakonodajo ni drugih določil glede obvezne hrambe podatkov (npr. davčna ali gospodarska zakonodaja), zaradi katerih bi morali še naprej hraniti osebne podatke.

Če ste podali soglasje k obdelavi nekaterih osebnih podatkov s strani Siemensa, imate pravico, da to soglasje kadar koli umaknete z veljavnostjo za naprej, kar pomeni, da umik vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelovanja, ki je temeljilo na soglasju pred njegovim umikom. Če soglasje umaknete, lahko Siemens še naprej obdeluje samo tiste vaše osebne podatke, za katere obstaja druga pravna podlaga za obdelovanje podatkov.

 

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate lahko – pod pogojem, da so izpolnjene ustrezne pravne zahteve – pravico:

 • da pri Siemensu pridobite informacije, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo ali ne, in če se obdelujejo, tudi dostop do vaših osebnih podatkov;
 • da pri Siemensu pridobite popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas;
 • da pri Siemensu pridobite izbris vaših osebnih podatkov; 
 • da pri Siemensu pridobite omejitev obdelovanja v zvezi z vašimi osebnimi podatki; 
 • do prenosljivosti podatkov v zvezi z osebnimi podatki, ki ste jih aktivno prispevali, in
 • da zaradi razlogov, ki se nanašajo na vaše posebne razmere, ugovarjate obdelovanju vaših osebnih podatkov.

Siemensova služba za varstvo osebnih podatkov nudi podporo pri vseh vprašanjih v povezavi z zasebnostjo podatkov, pripombami, pomisleki ali pritožbami ali pa če želite uveljavljati katero od pravic v zvezi z varstvom podatkov. Kontaktni naslov Siemensove službe za zasebnost podatkov je: dataprotection@siemens.com

 

Siemensova služba za varstvo osebnih podatkov si bo vedno po najboljših močeh prizadevala obravnavati in rešiti vse zahteve in pritožbe, s katerimi se boste obrnili nanjo. Poleg Siemensove službe za varstvo osebnih podatkov pa imate tudi pravico, da se z vašim zahtevkom ali pritožbo kadar koli obrnete na Informacijskega pooblaščenca.