Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

Julij 2020

 

Prepričani smo (tj. podjetje, ki je na tej strani navedeno kot upravljavec spletnega mesta), da je zagotavljanje varnosti in zasebnosti vaših osebnih podatkov pomembno. V tem Obvestilu o varovanju osebnih podatkov je razloženo, kako zbiramo, hranimo, uporabljamo, razkrivamo in prenašamo (v nadaljevanju »obdelujemo«) vaše osebne podatke. Osebni podatki, ki jih zbiramo o vas, so odvisni od konteksta vaše interakcije z nami, od izdelkov, storitev in funkcij, ki jih uporabljate, od vašega kraja in veljavne zakonodaje. 

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in namen obdelave 

 

Ko obiščete naše spletno mesto ali uporabljate naše aplikacije ali spletne storitve (v nadaljevanju skupno poimenovane »Spletna ponudba«), obdelujemo informacije, ki ste nam jih o sebi aktivno in prostovoljno predložili sami oziroma jih je družba generirala sama v povezavi z vašo uporabo Spletne ponudbe, in zajemajo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • vaše kontaktne podatke, ki obsegajo ime, e-naslov in telefonsko številko;
 • druge osebne podatke, ki jih posredujete z izpolnitvijo obrazcev za našo Spletno ponudbo;
 • informacije, poslane v sklopu prošenj za podporo, raziskav ali komentarjev ali objav na forumu, in
 • informacije o vaši interakciji s Spletno ponudbo, ki obsegajo identifikatorje vaše naprave in uporabnika, informacije o vašem operacijskem sistemu, spletnih straneh in storitvah, do katerih dostopate med obiskom, datum in uro posameznih zahtev obiskovalca.

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • za zagotavljanje storitev in funkcij v Spletni ponudbi, kar obsega odprtje in vodenje vašega spletnega računa, posodabljanje, varovanje in odpravljanje težav, zagotavljanje podpore ter izboljšave in razvoj Spletne ponudbe;
 • za zaračunavanje uporabe Spletne ponudbe;
 • za preverjanje vaše identitete;
 • za odgovor in izpolnitev vaših zahtev ali navodil;
 • za obdelavo vaših naročil ali za zagotavljanje dostopa do posameznih informacij ali ponudb;
 • za pošiljanje trženjskih informacij ali za izvajanje raziskav o zadovoljstvu strank, kot je podrobneje opisano v 3. poglavju, in
 • kolikor je v razumni meri potrebno za uveljavitev pogojev Spletne ponudbe, za vložitev ali zagotavljanje pravne varnosti pravnega zahtevka ali obrambe, za preprečevanje goljufij ali drugih nezakonitih dejavnosti, vključno z napadi na naše sisteme informacijske tehnologije.

 

Spletna ponudba

 

Naša Spletna ponudba vam je lahko zagotovljena za uporabo preko vašega podjetja. V kolikor vam vaše podjetje omogoči dostop do naše Spletne ponudbe, se obdelava vaših osebnih podatkov, pridobljenih ali zbranih od vas ali vašega podjetja v zvezi z vsebino naše Spletne ponudbe, izvaja z odgovornostjo vašega podjetja in je predmet pogodbe o obdelavi podatkov med vašim podjetjem in nami. V takem primeru je vaše podjetje odgovorno za kakršne koli osebne podatke, ki se nahajajo v takih vsebinah, in vsa vprašanja v zvezi z uporabo osebnih podatkov v takih vsebinah bi morali nasloviti na vaše podjetje.

 

Povezave do drugih spletnih strani

 

To Obvestilo o varovanju osebnih podatkov velja samo za Spletno ponudbo, v kateri je navedena povezava do tega Obvestila, in ne za druge spletne strani ali aplikacije naših podružnic, ki imajo svoja Obvestila o varovanju osebnih podatkov ali jih upravljajo tretje osebe. Obvestilo o varovanju osebnih podatkov ne velja niti v primerih, ko podatke obdelujemo zgolj v imenu naših poslovnih partnerjev, npr. ko smo v vlogi spletnega gostitelja ali ponudnika storitev v oblaku.  Lahko ponudimo povezave do drugih spletnih strani in aplikacij, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale. Ne odgovarjamo za prakse varovanja osebnih podatkov v tovrstnih spletnih mestih ali aplikacijah.

Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in namen obdelave 

 

V kontekstu poslovnega razmerja z nami lahko obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov strank in kontaktnih oseb pri (morebitnih) strankah, ponudnikih storitev, prodajalcih in partnerjih (vsi skupaj v nadaljevanju »Poslovni partner«):

 • kontaktne informacije, kot so polno ime, službeni naslov, službena telefonska številka, številka službenega mobilnega telefona, številka službenega faksa in službeni e-naslov;
 • plačilne podatke, kot so podatki, potrebni za izvedbo plačil in preprečevanje goljufij, vključno s številkami kreditnih/debetnih kartic, varnostnih kod in drugih informacij, povezanih z izdajanjem računov;
 • druge informacije, ki jih je treba obdelati v projektu ali pogodbenem razmerju z nami ali ki jih Poslovni partner prostovoljno posreduje, npr. osebni podatki, povezani s prejetimi naročili, izvedenimi plačili, zahtevami in napredovanjem projektov;
 • osebne podatke, zbrane iz javno dostopnih virov, podatkovne baze o integriteti in bonitetnih agencij ter
 • če je zakonsko predpisano za preverjanje skladnosti poslovanja Poslovnih partnerjev: datum rojstva, ID-številke, osebne izkaznice in informacije o relevantnih in pomembnih pravdnih in drugih pravnih postopkih proti Poslovnemu partnerju.

Osebne podatke lahko obdelujemo za naslednje namene:

 • komunikacija s Poslovnimi partnerji o naših izdelkih, storitvah in projektih, npr. pri odgovorih na povpraševanja ali zahteve ali pri posredovanju informacij o kupljenih izdelkih;
 • načrtovanje, izvajanje in vodenje (pogodbenega) odnosa s Poslovnim partnerjem, npr. pri izvajanju poslov in naročil izdelkov ali storitev, izvajanju plačil, računovodstvu, revizijah, izdajanju računov in izterjavi, urejanju pošiljk in dostave, omogočanju popravil in pri zagotavljanju podpornih storitev;
 • upravljanje in izvajanje tržnih analiz, nagradnih iger, natečajev ter drugih dejavnosti ali dogodkov za stranke;
 • izvajanje raziskav o zadovoljstvu strank in direktnega oglaševanja, kot je podrobneje opisano v 3. poglavju;
 • ohranjanje in zaščita varnosti naših izdelkov, storitev in spletnih strani, preprečevanje in odkrivanje varnostnih groženj, goljufij ali drugih kriminalnih ali zlonamernih dejavnosti;
 • zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonsko predpisanimi obveznostmi (kot je dolžnost hrambe evidenc), nadzora izvoza in carinjenja, dolžnega preverjanja skladnosti poslovanja Poslovnih partnerjev (zaradi preprečevanja kriminala belih ovratnikov in pranja denarja) ter naših politik ali industrijskih standardov in
 • reševanje sporov, izvajanja pogodbenih sporazumov in vlaganja, uveljavljanja ali zagovarjanja pravnih zahtevkov.

Kjer in kolikor dopušča veljavna zakonodaja, lahko vaše kontaktne podatke obdelujemo za namen direktnega trženja (npr. povabila na trgovske sejme, glasila z dodatnimi informacijami in ponudbami v zvezi z našimi proizvodi in storitvami) in za izvajanje raziskav o zadovoljstvu strank, v vsakem primeru tudi po elektronski pošti. Obdelavi svojih osebnih podatkov za te namene lahko kadarkoli ugovarjate z dopisom na naslov dataprotection.si@siemens.com ali z uporabo mehanizma zavrnitve, ki je na voljo v posameznih prejetih dopisih.

Vaše osebne podatke lahko prenesemo:

 • v druge povezane družbe ali k tretjim osebam – npr. k prodajnim partnerjem ali dobaviteljem – v povezavi z vašo uporabo Spletne ponudbe ali z našim poslovnim razmerjem z vami;
 • k tretjim strankam, ki nudijo IT-storitve in ki takšne podatke obdelujejo le za na namen zagotavljanja takšnih storitev (npr. gostovanje ali vzdrževanje IT in nudenje podpornih storitev), in
 • k tretjim strankam v povezavi z izpolnjevanjem pravnih obveznosti ali za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo pravnih zahtevkov (npr. za sodne in arbitražne postopke, organom kazenskega pregona in regulatorjem, odvetnikom in svetovalcem).

Osebni podatki, ki jih v Spletnih ponudbah sami objavite (npr. v klepetalnicah ali na forumih), so lahko globalno dostopni drugim registriranim uporabnikom v isti Spletni ponudbi. 

Če v času zbiranja vaših osebnih podatkov ni izrecno določeno drugače (npr. v okviru soglasja, ki ste ga podali), bomo vaše osebne podatke izbrisali, če njihova hramba ni več potrebna (i) glede na namen, za katerega so bili zbrani ali kako drugače obdelani, ali (ii) zaradi zagotavljanja skladnosti s pravnimi obveznostmi (npr. obvezna obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo). 

Zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov, ki velja v sodni pristojnosti, v kateri prebivate, vam morda zagotavlja specifične pravice v povezavi z vašimi osebnimi podatki.

 

Zlasti in pod zakonskimi pogoji ste lahko upravičeni:

 • pri nas pridobiti informacije, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo ali ne, in če se obdelujejo, tudi dostop do svojih osebnih podatkov;
 • od nas zahtevati popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas;
 • od nas zahtevati izbris svojih osebnih podatkov;
 • od nas zahtevati omejitev obdelovanja svojih osebnih podatkov;
 • do prenosljivosti osebnih podatkov, ki ste jih aktivno posredovali, in
 • da zaradi razlogov, ki se nanašajo na vaše posebne razmere, ugovarjate nadaljnji obdelavi svojih osebnih podatkov.

Za zaščito vaših osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, uporabo ali spremembo ter pred nepooblaščenim razkritjem ali dostopom uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

Naša služba za varstvo osebnih podatkov nudi podporo pri vseh vprašanjih v povezavi z varovanjem osebnih podatkov, pripombami, pomisleki ali pritožbami, ali če želite uveljavljati katero od pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Na našo službo za varstvo osebnih podatkov se lahko obrnete po e-pošti na naslov: dataprotection.si@siemens.com

 

Služba za varstvo osebnih podatkov si bo vedno po razumnih močeh prizadevala obravnavati in rešiti vse zahteve in pritožbe, s katerimi se boste obrnili nanjo. Poleg službe za varstvo osebnih podatkov se imate tudi pravico z zahtevami in pritožbami obrniti na pristojni organ za varstvo podatkov. 

To poglavje velja in prinaša dodatne informacije, če vaše osebne podatke obdeluje eno od naših podjetij, ki se nahaja v Evropskem gospodarskem prostoru.

 

Upravljalec podatkov

 

Podjetje, ki je na tej strani opredeljeno kot upravljalec tega spletnega mesta, je upravljavec podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov za dejavnosti obdelave, opisane v tem Obvestilu o varovanju podatkov.

 

V času trajanja poslovnega odnosa z vami lahko delimo vaše kontaktne podatke kot poslovnega partnerja z drugimi Siemens povezanimi podjetji. Mi in ta Siemens povezana podjetja smo skupaj odgovorni za ustrezno zaščito vaših osebnih podatkov (člen 26 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Da bi vam omogočili učinkovito uveljavljanje vaših pravic v takem skupnem nadzoru, na katerega se nanašajo osebni podatki, smo s temi povezanimi Siemens podjetji sklenili dogovor, da se zaradi zaščite vaših pravic v skladu s členom 6 tega Obvestila o varovanju osebnih podatkov, lahko obrnete na centralno enoto Siemens Aktiengesellschaft, Nemčija.

 

Za uveljavitev vaših pravic se obrnite na: dataprotection@siemens.com

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

 

Splošna uredba o varstvu podatkov od nas zahteva, da vam zagotovimo informacije na pravni podlagi o obdelavi vaših osebnih podatkov.

 

Naša pravna podlaga za obdelovanje vaših osebnih podatkov je, da je takšna obdelava potrebna za:

 • uveljavljanje naših pravic in izpolnjevanje naših obveznosti po kakršnikoli pogodbi, ki jo sklenemo z vami (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)(»izvajanje pogodbe«);
 • zagotavljanje skladnosti naših pravnih obveznosti (člen 6 (1) (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov) (»Skladnost s pravnimi obveznostmi«) in/ali
 • zakonite interese, za katere si prizadevamo (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)(»Zakoniti interes«). Načeloma je zakoniti interes, za katerega si prizadevamo glede uporabe vaših osebnih podatkov, nudenje učinkovitega izvajanja ali upravljanje (i) vaše uporabe Spletne ponudbe in/ali (ii) našega poslovnega odnosa z vami. Kjer je v spodnji razpredelnici navedeno, da se sklicujemo na svoj zakoniti interes za določen namen, menimo, da nad tovrstnimi zakonitimi interesi ne prevladajo vaši interesi in pravice ali svoboščine glede na: (i) redne preglede in s tem povezano dokumentacijo o tu opisanih dejavnostih obdelave, (ii) zaščito vaših osebnih podatkov, ki jo zagotavljajo naši postopki za varstvo podatkov, med drugim naša Zavezujoča poslovna pravila o varstvu osebnih podatkov, (iii) preglednost, ki jo zagotavljamo o dejavnostih obdelave, in (iv) pravice, ki jih imate glede dejavnosti obdelave. Če želite dodatne informacije o tako uravnoteženem preizkusnem pristopu, se obrnite na našo službo za varstvo osebnih podatkov na naslovu: dataprotection.si@siemens.com.

 

V nekaterih primerih vas bomo prosili za soglasje z relevantno uporabo svojih osebnih podatkov. V takšnih primerih je naša pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov (poleg ali namesto tega) vaše soglasje (člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov)(»Soglasje«).

Obdelava osebnih podatkov, ki se obdelujejo v kontekstu Spletne ponudbe

 

Za zagotavljanje storitev in funkcij v Spletni ponudbi, kar obsega odprtje in vodenje vašega spletnega računa, posodabljanje, varovanje in odpravljanje težav, zagotavljanje podpore ter izboljšave in razvoj Spletne ponudbe

 • Izvajanje pogodbe (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Za zaračunavanje uporabe Spletne ponudbe

 • Izvajanje pogodbe (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Za preverjanje vaše identitete

 • Izvajanje pogodbe (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Za odgovor in izpolnitev vaših zahtev ali navodil

 • Izvajanje pogodbe (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Za obdelavo vaših naročil ali za zagotavljanje dostopa do posameznih informacij ali ponudb

 • Izvajanje pogodbe (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Za pošiljanje trženjskih informacij ali za izvajanje raziskav o zadovoljstvu strank, kot je podrobneje opisano v 3. poglavju

 • Soglasje, če je podano prostovoljno (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Kolikor je v razumni meri potrebno za uveljavitev pogojev Spletne ponudbe, za vložitev ali zagotavljanje pravne varnosti pravnega zahtevka ali obrambe, za preprečevanje goljufij ali drugih nezakonitih dejavnosti, vključno z napadi na naše sisteme informacijske tehnologije

 • Skladnost s pravnimi obveznostmi (člen 6 (1) (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Obdelava osebnih podatkov, povezanih z vašim poslovnim razmerjem do nas

 

Komunikacija s Poslovnimi partnerji o naših izdelkih, storitvah in projektih, npr. pri odgovorih na povpraševanja ali zahteve ali pri posredovanju tehničnih informacij o kupljenih izdelkih

 • Izvajanje pogodbe (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Načrtovanje, izvajanje in vodenje (pogodbenega) odnosa s Poslovnim partnerjem, npr. pri izvajanju poslov in naročil izdelkov ali storitev, izvajanju plačil, računovodstvu, revizijah, izdajanju računov in izterjavi, urejanju pošiljk in dostave, omogočanju popravil in pri zagotavljanju podpornih storitev;

 • Izvajanje pogodbe (člen 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Skladnost s pravnimi obveznostmi (člen 6 (1) (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Upravljanje in izvajanje tržnih analiz, nagradnih iger, natečajev ter drugih dejavnosti ali dogodkov za stranke;

 • Soglasje, če je podano prostovoljno (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Izvajanje raziskav o zadovoljstvu strank in direktnega oglaševanja, kot je podrobneje opisano v 3. poglavju;

 • Soglasje, če je podano prostovoljno (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Ohranjanje in zaščita varnosti naših izdelkov, storitev in spletnih strani, preprečevanje in odkrivanje varnostnih groženj, goljufij ali drugih kriminalnih ali zlonamernih dejavnosti;

 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonsko predpisanimi obveznostmi (kot je dolžnost hrambe evidenc), nadzora izvoza in carinjenja, dolžnega preverjanja skladnosti poslovanja Poslovnih partnerjev (zaradi preprečevanja kriminala belih ovratnikov in pranja denarja) ter naših politik ali industrijskih standardov in

 • Skladnost s pravnimi obveznostmi (člen 6 (1) (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Reševanje sporov, izvajanje pogodbenih sporazumov in vlaganje, uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov.

 • Skladnost s pravnimi obveznostmi (člen 6 (1) (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
 • Zakoniti interes (člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Mednarodni prenos podatkov

 

Če vaše osebne podatke posredujemo izven Evropskega gospodarskega prostora, zagotovimo, da so vaši osebni podatki varovani na način, ki je skladen s Splošno uredbo o varstvu podatkov.  Zato, in če tako zahteva veljavna zakonodaja, sprejmemo naslednje ukrepe:

 • V povezane družbe izven Evropskega gospodarskega prostora vaše osebne podatke posredujemo samo, če so vzpostavile naša Zavezujoča poslovna pravila (Binding Corporate Rules – »BCR«) za varstvo osebnih podatkov. Dodatne informacije o BCR so na voljo tukaj.
 • Osebne podatke prenesemo k zunanjim prejemnikom izven Evropskega gospodarskega prostora samo, če je prejemnik (i) z nami sklenil Standardno pogodbeno klavzulo EU, (ii) uvedel Zavezujoča poslovna pravila v svoji organizaciji. Dodatne informacije o vzpostavljenih varovalih v povezavi s specifičnimi prenosi lahko dobite na kontaktnem naslovu dataprotection.si@siemens.com.

 

Vaš pristojni organ za varstvo podatkov

 

V primeru pomislekov in zahtev glede varstva osebnih podatkov, vas želimo spodbuditi, da se obrnete na našo službo za varstvo osebnih podatkov na naslovu: dataprotection.si@siemens.com.  Poleg službe za varstvo osebnih podatkov se imate tudi pravico z zahtevami in pritožbami obrniti na pristojni organ za varstvo podatkov. 

 

Seznam s kontaktnimi podatki lokalnih organov za varstvo osebnih podatkov je na voljo tukaj.

Če ste rezident ZDA, upoštevajte naslednje:

 

Brez sledenja

 

Trenutno naša Spletna ponudba ne prepozna oziroma se ne odziva na signale »Brez sledenja« iz brskalnikov. Za dodatne informacije o funkciji »Brez sledenja« obiščite spletne strani s podporo za vaš brskalnik.

 

Uporaba s strani otrok

 

Spletna ponudba ni namenjena otrokom, mlajšim od trinajst let. Osebnih podatkov o otrocih, mlajših od trinajst let, ne zbiramo zavestno, ne da bi zahtevali, naj predhodno pridobijo dovoljenje od staršev, če tako zahteva veljavna zakonodaja. Osebne podatke o otrocih uporabljamo ali razkrijemo samo, kolikor to dopušča zakon, za pridobitev soglasja staršev, skladno z lokalno zakonodajo in predpisi, ali za zaščito otrok.

 

Državne pravice

 

Glede na državo ZDA, v kateri prebivate, vam lahko pripadajo posebne pravice glede vaših osebnih podatkov.  Za informacije o teh pravicah kliknite tukaj.