Delilniki toplote so ZAKON!

Delilniki toplote so ZAKON!

V Sloveniji so obvezni od oktobra 2011, novi Zakon o učinkoviti rabi energije pa določa, da mora vsak nov delilnik toplote, ki bo nameščen po 25. oktobru 2020, od leta 2027 dalje pa prav vsak, omogočati daljinsko odčitavanje.

Uporabnikom in okolju prijazne spremembe v načinu merjenja

Delilniki toplote omogočajo obračun glede na realno potrošnjo. Ko porabite manj, je vaš račun za ogrevanje nižji. Ne plačujete več potrošnje soseda, z varčnim ravnanjem pa ne nižate le svojega računa, temveč izstavljate tudi nižji račun okolju. Gospodinjstva so namreč odgovorna za kar 26 % celotne potrošnje končne energije v EU - 64 % tega za ogrevanje (Vir: Eurostat; podatki za leto 2018). Njihova uporaba je v Sloveniji obvezna od oktobra 2011.

 

V prizadevanjih za preglednejše in enostavnejše račune, ki bodo prispevali k večjemu zadovoljstvu stanovalcev, pa so bili sprejeti tudi novi predpisi. Novi Zakon o učinkoviti rabi energije, ki ga je Državni zbor RS sprejel 21. oktobra 2020 in v slovensko zakonodajo prenaša določila nove evropske direktive o učinkoviti rabi energije, tako v povzetku glede delilnikov toplote določa naslednje:   

  • Merilniki toplote, tople vode in delilniki toplote, ki bodo nameščeni po 25. oktobru 2020, morajo omogočati daljinsko odčitavanje. Stanovalci morajo podatke o porabi prejemati vsak kvartal.
  • Od 1. januarja 2022 bodo morali stanovalci z delilniki toplote, ki omogočajo daljinsko odčitavanje, prejemati podatke o porabi vsak mesec.
  • Od leta 2027 mora biti mogoče vse delilnike toplote, ne le nove, odčitavati na daljavo.

Če razmišljate o menjavi delilnika toplote, naj zato ta vsekakor omogoča daljinsko odčitavanje.