Prvi generaciji se izteka življenjska doba ...

Prvi generaciji se izteka življenjska doba

Siemensovim delilnikom, ki so bili nameščeni do oktobra 2011, se izteka življenjska doba. V tem času je tehnologija zelo napredovala in omogoča še natančnejše meritve.

Nenehen razvoj in tehnološki napredek

Siemensovim delilnikom, ki so bili nameščeni do oktobra 2011 se z oktobrom 2021 izteka življenjska doba. Življenjska doba Siemensovega delilnika je 10 let plus 1 dodatno leto za zamenjavo delilnika. Po preteku tega časa je potrebna zamenjava naprave.

 

V tem času je tehnologija zelo napredovala in na podlagi tega je tudi Siemens nenehno razvijal in posodabljal svoje naprave, kar je v desetletju sploh izrazito opazno. Če primerjamo delilnik izpred 10 let, lahko opazimo, da imamo sedaj na voljo veliko več informacij, boljšo komunikacijo in natančnejše meritve. V skladu z novo evropsko direktivo o energetski učinkovitosti EED ter novim Zakonom o učinkoviti rabi energije (ZURE) pa naši delilniki omogočajo tudi oddaljeno odčitavanje.

Ali je mogoče zgolj zamenjati baterijo? 

Na Siemensovem delilniku ni mogoče zgolj zamenjati baterijo in takšnih posegov tudi ne priporočamo. Naše mnenje je, da naprava, ki na radiatorju deluje 10 let in med tem časom nenehno spreminja temperaturo, ne more delovati v istem tolerančnem območju, kot na začetku te dobe. Prav tako bi bila po 10-ih letih potrebna ponovna kalibracija (katerega koli, ne le Siemensovega) delilnika, s čimer bi se stroški še povečali. V takšnem primeru je enostavnejša zamenjava delilnikov z novimi.