Korporátne informácie

Vedenie a sídlo spoločnosti:

 

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Telefón: +421 (02) 5968 1114
kontakt.sk@siemens.com

 

dátum založenia: 6. apríl 1993

 

spoločník:

Siemens Aktiengesellschaft Österreich 

Siemensstraße 90

1210 Viedeň

Rakúska republika

 

konatelia:

Ing. Vladimír Slezák

Ing. Pavel Lakatoš

 

registrácia:

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4964/B

výpis z obchodného registra SR

 

IČO: 31 349 307

 

IČ DPH (VAT No.): SK2020295244

 

bankové spojenie:

 

UniCredit Bank

číslo účtu: 1423039032/1111 

IBAN: SK36 1111 0000 0014 2303 9032 SWIFT: UNCR SK BX

 

Pobočky:

 

Pobočka Košice

Siemens s.r.o.
Tr. SNP č. 37
SK 040 11 Košice 11
Tel.: (+421 55) 79 54 811
Fax: (+421 55) 79 54 833

 

Pobočka Žilina

Siemens s.r.o.
Framborská 58
010 01 Žilina

 

Personálny útvar:
Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A , P.O.Box 60
841 04 Bratislava
cv-siemens.sk@siemens.com

 

Kontakt na Public and Media Relations:

Monika Orbanová
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04
Bratislava
Telefón: +421 (02) 5968 2161

monika.orbanova@siemens.com