Korporátne informácie

Vedenie spoločnosti

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04
Bratislava
Telefón: +421 (02) 5968 1114
kontakt.sk@siemens.com

 

Pobočka Košice

Siemens s.r.o.
Tr. SNP č. 37
SK 040 11 Košice 11
Tel.: (+421 55) 79 54 811
Fax: (+421 55) 79 54 833

 

Pobočka Žilina

Siemens s.r.o.
Framborská 58
010 01 Žilina

 

Personálny útvar

Lamačská cesta 3/A , P.O.Box 60
841 04 Bratislava
cv-siemens.sk@siemens.com

 

Kontakt na Public and Media Relations

Monika Orbanová
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04
Bratislava
Telefón: +421 (02) 5968 2161

monika.orbanova@siemens.com