Oznámenie o súboroch cookies spoločnosti Siemens

Stav: December 2021

 

Toto oznámenie o súboroch cookies sa vzťahujú na webové stránky prístupné na stránke „siemens.com“ a „siemens.sk“ (ďalej len „webová stránka“).

 

Táto webová stránka používa cookies. Cookies sú malé súbory obsahujúce určité informácie uložené vo vašom zariadení. Cookies sú poskytované buď Siemens AG alebo Siemens Industry Software, Inc. (spoločne „Siemens“) - tzv. „Cookies prvej strany“ - alebo tretími stranami poskytujúcimi služby spoločnosti Siemens; takéto cookies sa označujú ako „cookies tretích strán“.

 

Cookies sú potrebné na zabezpečenie určitých funkcií na webe, napr. zachovanie voľby jazyka, ktorú urobí užívateľ. Súbory cookies navyše umožňujú príslušnému emitentovi (spoločnosti Siemens alebo tretej strane) rozpoznať, že webovú stránku už predtým vyvolalo určité koncové zariadenie, čo umožňuje identifikáciu vracajúcich sa návštevníkov (alebo skôr ich koncových zariadení) a zhromažďovanie informácií o ich používaní webovej stránky a ich predpokladané záujmy.

 

Tieto informácie sa používajú na zlepšenie webovej stránky a na doručenie príslušnej reklamy na produkty a služby spoločnosti Siemens na tejto webovej stránke, ako aj na stránkach tretích strán.

 

Súbory cookies môžu byť zaradené do štyroch kategórií v závislosti od ich funkcie a účelu: absolútne nevyhnutné cookies, výkonnostné cookies, funkčné cookies a cookies na marketingové účely.

 

Absolútne nevyhnutné cookies (Strictly Necessary Cookies)

 

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby vám umožnili pohybovať sa po webovej stránke a používať jej funkcie, ako napríklad nastavenie preferencií ochrany vašich osobných údajov, prihlásenie sa alebo vyplnenie formulárov. Bez týchto súborov cookies nie je možné správne poskytovať služby, ktoré vám ponúkame na našich webových stránkach.

 

Absolútne nevyhnutné cookies nevyžadujú súhlas používateľa podľa platných právnych predpisov. Môžete nakonfigurovať váš webový prehľadávač tak, aby blokoval absolútne nevyhnutné cookies, ale pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcie webových stránok.

 

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať jej funkcie, ako je nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Bez týchto súborov cookie nie je možné správne poskytovať služby požadované používaním našej webovej stránky.

 

Absolútne nevyhnutné cookies nevyžadujú súhlas používateľa podľa platných zákonov. Svoj webový prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby blokoval nevyhnutne potrebné súbory cookies, ale potom možno nebudete môcť používať funkcie webovej stránky podľa plánu.

 

V rozsahu, v akom by sa informácie spracúvané v súvislosti s absolútne nevyhnutnými cookies by sa mali v danom prípade považovať za osobné údaje, právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti Siemens prevádzkovať webovú stránku.

 

Výkonnostné cookies (Performance Cookies)

 

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad na ktoré stránky návštevníci najčastejšie chodia a ako sa návštevníci pohybujú po stránke. Pomáhajú nám lepšie pochopiť správanie používateľa na našej webovej stránke. Je to potrebné k zlepšovaniu používateľského prostredia webových stránok a tým k zvýšeniu komfortu pre používateľa.

 

Ďalšie informácie zhromaždené výkonnostnými súbormi cookies môžu zahŕňať napr.: internetový prehliadač a použitý operačný systém, názov domény webovej stránky, ktorú ste predtým navštívili, počet návštev, priemerné trvanie návštevy a vyvolané stránky.

 

Ďalšie informácie zhromaždené výkonovými súbormi cookies môžu zahŕňať napr.: internetový prehliadač a použitý operačný systém, názov domény webovej stránky, ktorú ste predtým navštívili, počet návštev, priemerné trvanie návštevy a vyvolané stránky.

 

Vo všeobecnosti sú informácie zhromaždené týmito súbormi cookies súhrnné a zvyčajne ich nemožno spájať s konkrétnou fyzickou osobou. V určitých prípadoch však môžu byť zhromaždené informácie prepojené priamo s vami (za predpokladu, že ste spoločnosti Siemens prezradili svoju identitu, napr. pri vytváraní účtu alebo pri podávaní žiadosti u nás). 

V rozsahu, v akom môžu byť informácie spracovávané v súvislosti s výkonnostnými súbormi cookies v danom prípade priamo prepojené s vami alebo inak kvalifikované ako osobné údaje, je právnym základom tohto spracovania váš súhlas používateľa.

 

Funkčné súbory cookies (Functionality Cookies)

 

Tieto súbory cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si vami zvolené možnosti alebo vami zadané informácie (napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytnúť tak lepšie a osobnejšie funkcie. Používajú sa tiež na realizáciu požadovaných funkcií, ako je napríklad prehrávanie videa.

 

V rozsahu, v akom by sa informácie spracúvané v súvislosti s funkčnými súbromi cookies by sa mali v danom prípade považovať za osobné údaje, právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti Siemens prevádzkovať webovú stránku.

 

Cookies na marketingové účely (Marketing Cookies)

 

Tieto súbory cookies (tiež označované ako cielené alebo reklamné súbory cookies) sa používajú na poskytovanie reklám na webových stránkach tretích strán, ktoré sú relevantnejšie pre vás a vaše záujmy. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy, ako aj na pomoc pri meraní účinnosti reklamnej kampane.

 

Právnym základom spracovania osobných údajov v súvislosti s marketingovými cookies (ak existujú) je súhlas užívateľa.

 

Zoznam súborov cookies

 

Súbor cookie je malý údaj (textový súbor), o ktorého uloženie do vášho zariadenia  požiada webová stránka váš prehliadač (keď ju navštívi používateľ), aby si pamätala informácie o vás, ako sú vaše jazykové preferencie alebo prihlasovacie informácie. Tieto cookies sú nastavené nami a nazývané cookies prvej strany. Na naše reklamné a marketingové účely používame tiež súbory cookies tretích strán - čo sú súbory cookies z inej domény, ako je doména navštíveného webu. Konkrétnejšie používame cookies a ďalšie sledovacie technológie na nasledujúce účely.

 

Siemens AG a Siemens Industry Software, Inc. sú spoločne zodpovedné za akékoľvek osobné údaje zhromaždené súbormi cookies, ako je popísané v tomto Oznámení o súboroch cookies, a uzavreli dohodu stanovujúcu ich príslušné povinnosti v oblasti ochrany údajov. Zhrnutie obsahu tejto dohody je k dispozícii na požiadanie.

V prípade akejkoľvek požiadavky v súvislosti s týmto oznámením o súboroch cookies sa obráťte na organizáciu na ochranu osobných údajov na adrese dataprotection@siemens.com.

 

 

Podrobné informácie o rôznych súboroch cookies (napr. účel súboru cookie a príjemca informácií zhromaždených súborom cookie) nájdete tu: