Komplexné riešenie pre elektromobilitu

Elektromobilita je rýchlo sa rozvíjajúci segment individuálnej dopravy. Tichý chod a nulové lokálne emisie sú však vyvážené potrebou elektrické vozidlo častejšie nabíjať v čase odstávky. Teda doma, na pracovisku, prípadne na verejnom mieste. Nami ponúkané nabíjačky pracujú so striedavým napätím dostupným z verejnej siete a umožňujú voliteľne limitovať príkonový prúd.

Viete, že...

  • približne 15% znečistenia ovzdušia v SR pochádza z dopravy, vo veľkých mestách dokonca z viac ako 50%? V nadväznosti na deklarované ciele Parížskej deklarácie a ďalších strategických materiálov schválených na úrovni EÚ sú výrobcovia automobilov nútení adekvátne zareagovať okrem iného väčším záujmom o modely s elektrickým pohonom.
  • plán čistej mobility Ministerstva životného prostredia počíta do roku 2020 s 5 000 čistými elektromobily, teda s viac ako trojnásobne vyšším počtom elektromobilov, než ich je teraz v Slovenskej republike? Preto je nutné vybudovať aj nabíjaciu infraštruktúru, do ktorej je teraz vložená subvencia vo výške 33 mil. € v rámci Operačného programu Doprava ministerstva dopravy.
  • prognózy hovoria, že v roku 2020 budú mať v Európe elektromobily v predajoch osempercentný podiel a v roku 2025 to už bude 25%?

Aké sú hlavné výhody elektromobility?

Portfólio našich produktov

Efektívna verejná doprava s nulovými lokálnymi emisiami

Tichá a čistá elektrická hromadná doprava je jedným zo synoným inteligentných miest. Aby však vysokým nárokom týchto miest vyhovela bezo zvyšku, musí byť mestská elektrodoprava rovnako veľmi presná, plynulá a tiež flexibilné. Základnou otázkou preto je ako pre elektrovozidlá zabezpečiť prísun a akumuláciu elektrickej energie na takej úrovni, aby sa tento druh dopravy mohol pýšiť všetkými uvedenými atribútmi.

E-Car Operation Center

E-Car Operation Center je komplexná platforma vyvinutá spoločnosťou Siemens zameraná na správu nabíjacej infraštruktúry a poskytovanie predspracovaných dát nadväzujúcim systémom, ktoré s nimi ďalej pracujú (vyúčtovanie, telematika a pod.).

 

Systém môže byť použitý akoukoľvek spoločnosťou či subjektom zapojeným do procesov, ktoré súvisia s elektromobilitou (poskytovatelia nabíjacích služieb, prevádzkovatelia nabíjacích staníc, operátori na voľnom trhu s energiami a distribútori elektrickej energie, samosprávy, dopravné spoločnosti a výrobcovia automobilov) i koncovým užívateľom.

Máte otázku?

Kontaktujte nás:

 

Ing. Rastislav Kanas

Tel.: +421 905 661 201

rastislav.kanas@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

 

Radoslav Banacký

Tel.:+421 903 562 674

radoslav.banacky@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava