Energetika

Lausward

Úspešne zvládnuť výzvy na zmenu energetických systémov

Energetické systémy sa menia – zásadne a rýchlo. Mení sa dôležitosť jednotlivých zdrojov energie a možností výroby elektrickej energie ako ak spôsoby jej prenosu a rozvedenia. Výroba elektrickej energie sa čoraz viac decentralizuje, čím sa stáva manažment elektrických sietí čoraz komplexnejším. Pritom sa celosvetová spotreba elektrickej energie trvale zväčšuje. Na úspešné zvládnutie týchto požiadaviek sú potrebné najmodernejšie produkty a služby v rámci celého reťazca tvorby hodnôt v energetike: komplexné portfólio tak reálnych produktov a riešení ako aj digitálnej techniky nám umožňuje aktívne sa podieľať na spoluvytváraní budúcnosti v energetike. Portfólio Siemens siaha  od najmodernejších kompresorov, turbín a generátorov cez virtuálne elektrárne až po inteligentný manažment sietí a inovatívne riešenia akumulátorov elektrickej energie. Toto spektrum výkonov je naviac podporované ponukami vynikajúcich služieb – ako aj intenzívnou angažovanosťou pri hľadaní optimálneho riešenia individuálnych potrieb našich zákazníkov.  

Na získanie ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať

Kontakty Slovenská republika

Download technical papers for free

Technical papers

Industry experts share their know-how on current trends, technical developments and projects. Discover our technical papers recently presented at conferences and fairs.