Využite možnosti na meniacom sa trhu elektrickej energie

Zvládnuť výzvy súčasnosti a budúcnosti – s automatizáciou energetických systémov a riešeniami inteligentných sietí (smart grid)

Čoraz decentralizovanejšie energetické systémy, integrácia využitia obnoviteľných zdrojov energie a starnúce infraštruktúry sietí sťažujú bezpečné a spoľahlivé zásobovanie elektrickou energiou. Výrobcovia elektrickej energie, prevádzkovatelia sietí, dodávatelia elektrickej energie, priemyselné podniky a mestské podniky môžu napriek zväčšujúcej sa komplexnosti optimálne a hospodárne zvládnuť ich úlohy, keď využijú komplexné portfólio technológií, produktov, služieb a riešení Siemens.

Downloads and support

Additional information

References

This is how customers worldwide are profiting

Selected examples illustrate how companies are already benefiting from Siemens’ vision for smart grids