Ochrana pre digitálne rozvodne 

Vysokovýkonná ochranaumožňuje vášmu zdroju použiteľnosť v budúcnosti

Ochrana je nevyhnutná pre prevádzkovateľov sietí, dodávateľov elektrickej energie a priemyselných podnikov v každom sektore. Siemens už viac ako 100 rokov ponúka úspešné a vždy inovatívne technológie ochrán. To znamená dlhodobú spokojnosť používateľov s produktmi a riešeniami, službami a partnerstvom so skutočným globálnym hráčom. Siemens je ideálnym partnerom pre prekonanie vízií v digitálnej budúcnosti.

Highlights, technical applications and product updates for substation automation and protection engineers.

Subscribe to our newsletter

Produkty ochrán - Bezpečné a efektívne fungovanie siete

SIPROTEC 5

SIPROTEC 5

 

Vďaka modulárne navrhnutému hardvéru a softvéru a vysoko výkonnému inžinierskemu nástroju DIGSI 5 je produktová rada SIPROTEC 5 vhodná pre ochranu, kontrolu, monitorovanie a meranie aplikácií v elektrických systémoch. SIPROTEC 5 ponúka široký sortiment výrobkov s modulárnymi prvkami pre každú aplikáciu a požiadavky.

 

REYROLLE

REYROLLE

 

Zaviazali sme sa k rozvoju a výrobe špičkových technológií s plným využitím najnovšieho softvéru vo všetkých fázach vývoja, výroby a testovania produktov. Toto možno vidieť v najnovších digitálnych produktoch, ktoré REYROLLE ponúka a pokračuje v nových inováciách v rámci skupiny Siemens.

 

Protective Relays and Control - SIPROTEC Compact Products and Downloads

SIPROTEC Compact

SIPROTEC Compact

SIPROTEC Compact – zariadenie, ktoré poskytuje komplexný rozsah funkcií v prekvapivo kompaktnom a priestorovo úspornom kryte. Ideálne riešenie pre ochranu v distribučných systémoch a priemysle s minimálnymi nárokmi na priestor. Bez ohľadu na to, či je ako hlavná alebo ako záložná ochrana, jediné zariadenie SIPROTEC Compact poskytuje funkčnosť ochrany pre každú možnú poruchu. A dokáže ešte viac - podporuje funkcie kontroly, automatizácie a monitorovania v rozvodni.

SIPROTEC 4

SIPROTEC 4

 

SIPROTEC 4 vedie cestu k integrácii funkcií ochrany, riadenia, merania a automatizácie do jedného zariadenia. Platforma pre homogénne systémy, jedinečný inžiniersky program DIGSI 4 a rozsiahle skúsenosti s viac ako miliónom úspešne fungujúcich zariadení v oblasti po celom svete - vďaka týmto unikátnym výhodám má SIPROTEC 4 najvyššie uznanie medzi používateľmi na celom svete.

 

Softvér

Softvér

 

Zariadenia SIPROTEC a REYROLLE môžu byť jednoducho, spoľahlivo a bezpečne navrhnuté, nastavené, riadené, automatizované a vyhodnocované najnovším softvérom.

 

Príslušenstvo

Príslušenstvo

 

Spoločnosť Siemens ponúka komplexný výber príslušenstva pre svoje produkty určené na chránenie. To umožňuje ďalšie rozšírenie možností aplikácie a prevedenia.

 

Servis zariadení pre automatizáciu v energetike

Servis zariadení pre automatizáciu v energetike

Množstvo a rozsah dodávaných zariadení odboru Automatizácia v energetike ( Energy Automation ) je veľmi široký a vynucuje si zabezpečenie komplexného záručného a pozáručného servisu týchto zariadení aj pri špičkovej technickej úrovni našich zariadení.


V prípade akejkoľvek poruchy alebo nekorektného správania sa našich zariadení nás kontaktujte na uvedených kontakoch, kde vám budú poskytnuté informácie o možných postupoch, spôsoboch opráv a dĺžkach trvania servisných zásahov a opráv. Rovnako ponúkame spoluprácu pri pravidelnej údržbe vašich zariadení, či možnosť vypracovania komplexných plánov údržby nami dodávaných zariadení.


V rámci komplexnej starostlivosti o zákazníka poskytujeme poradenskú činnosť týkajúcu sa doporučených technických riešení, informácií o technických novinkách a možnostiach upgrade našich zariadení, komponentov a softvéru (napr. DIGSI).


Ďalej vám ponúkame sprostredkovanie referenčných návštev u zákazníkov, ktorí využívajú naše technológie. Zákazníkovi tým ponúkame možnosť overiť si funkčný rozsah a spoľahlivosť našich zariadení priamo v praxi, eventuálne prekonzultovať technické detaily priamo s inými užívateľmi. Samozrejmosťou je poskytovanie potrebnej technickej dokumentácie našich zariadení a komponentov a komplexného inžinieringu.


Zabezpečujeme komplexný rozsah školení
 na území Slovenskej republiky a školení v špecializovanom školiacom centre v materskej firme v Nemecku pod vedením špičkových odborníkov v danej oblasti našich produktov. Školenia sú určené pre inžinierov, operátorov, servisných technikov, programátorov, technických expertov, personál údržby a široký okruh záujemcov. Školiace programy sú modulárnej koncepcie a pokrývajú celú škálu nášho portfólia. Každý školiaci program je možné flexibilne prispôsobiť vašim požiadavkám.


Neposlednou alternatívou riešenia prípadných otázok a problémov súvisiacich s energetickými zariadeniami spoločnosti Siemens je možnosť priamo využiť náš Hot line - servis zabezpečovaný prostredníctvom našich nemeckých kolegov z centra pre technický rozvoj v Norimbergu. S pracovníkmi Hot line - servisu v Norimbergu je možné komunikovať v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Kontakty Slovenská republika

Ing. Miroslav  Cisár  

Tel.: 0902 906 858

miroslav.cisar@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

 

Ing. Marek Šindler 

Tel.: 0903 582 662

marek.sindler@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Highest availability even in harsh environment

SIPROTEC 5 and SIPROTEC Compact – Conformal Coating as standard

The new coating feature provides an additional level of protection for SIPROTEC devices used in extremely harsh environmental conditions.

SIPROTEC 5

Modular, flexible, intelligent

With SIPROTEC 5, Siemens is offering the most comprehensive protection portfolio in the industry.

SIPROTEC 5 sets the benchmark for protecting, automating, and monitoring your network. As an incomparably modular, flexible generation of intelligent digital field devices, SIPROTEC 5 offers a comprehensive product family with modular elements for every application and requirement that can be precisely configured to your application.

SIPROTEC 5 delivers maximum protection and flexibility throughout the entire lifecycle. Take advantage of the leading provider in the field of protection, a global partner that supports you every step of the way.

Learn more about SIPROTEC 5

Online configurator

Design your perfect solution with SIPROTEC 5 using our online configurator. You’ll have your solution of choice, in just a few mouse clicks.

Online configurator

Reyrolle Protection Relays

Protection Relay and Control technology

Reyrolle continues its tradition of quality protection relays and control devices.

Uncompromising to achieve maximum performance: We are committed to high technology development and manufacture with full use of the latest software at all stages of product development, manufacture, and testing. This can be seen in the latest digital products that Reyrolle offers and is continuing with new innovations as part of Siemens.

Learn more about Reyrolle protective relays

Innovation highlights

Performance that moves you forward

A new flexible generation of innovative and intelligent field devices. Learn more about how SIPROTEC 5 can support you in your work.
Other highlights

Protection devices for your success

For over a century, innovative protection relay and control technology from Siemens has ensured a reliable power supply as well as secure and efficient grid operations. The comprehensive range of products and solutions meets all conceivable requirements. Here are some examples.

Process bus with SIPROTEC

Protection functions require the measurement of voltages and currents. The analog values are measured via instrument transformer, then provided to the protection device and processed by the protection algorithm.

Conventional solution

The conventional instrument transformers are directly connected to the protection devices with parallel copper lines. This solution is proven, but requires a lot of wiring effort, has physical limits (accuracy, saturation) and bears the risk of open CT circuits.

Process bus solution  

This innovative solution involves positioning a Merging Unit close to the transformer. The Merging Unit records the measured values of the transformers, digitalizes them and sends them to one or more protection devices via a sampled measured values (SMV) data stream over fiber optical Ethernet.

The protection relays no longer work with analog values, but directly use the digital values from the sampled measured values data stream.

The Merging Unit is the interoperable interface between primary and secondary equipment for process bus solutions conforming to IEC 61869 and IEC 61850-9-2. Measured values of conventional and non-conventional transformers are converted into standardized, Ethernet-based telegrams (SMV).

Benefits:

 • Cost saving - Copper cable reduction, faster installation and commissioning
 • Independency - Interoperable design enables multi-vendor solutions based on IEC 61850 standard
 • Flexibility and scalability - Easier adaptation to future requirements and integration of wider range of data sources (independent signal routing)

The use of non-conventional transformers (LPIT) makes the process bus solution even more efficient.

 • Cost saving - Reduced space and 90 % reduced weight of transducers
 • Cost saving - One LPIT type for protection and measurement in all feeders because of the wide dynamic range
 • Operational safety - Danger of open CT circuits obsolete or reduce 

Transient Ground Fault Function

Low-impedance ground faults are generally managed reliably with protection devices like the SIPROTEC 7SN60. The high sampling rate of SIPROTEC 5 devices allows for the integration of new, sensitive digital procedures for the reliable detection of high-impedance ground faults. The parts of the signal which are caused by the discharging and charging of the ground capacitances of the grid are of particular interest here. The active power in the zero-sequence system is a good criterion to detect the direction of the ground fault. As the charging takes place over a longer period of time with high-impedance ground faults, this part of the active power is available during this time period and can be integrated right from the ignition of the fault. This results in the active energy in the zero-sequence system. 

Radial systems do not pose a problem for determining the direction. In meshed systems, operational zero-sequence currents can falsify the resulting direction. These operational zero-sequence currents are eliminated by the new algorithm in order to determine the correct direction.

Benefits:

 • Enhances availability, conserves equipment
 • Cost savings thanks to integration in SIPROTEC 5
 • Very high sensitivity - detection of high impedance faults with fault resistances of up to 5 kOhms
 • Detection of very short ground faults of few milliseconds
 • Ideally suited for closed loops or meshed systems, as not impacted by operational zero-sequence currents
 • Easy setup of the function

Arc Protection

Arc fault protection is a relatively new technique employed for the fast clearance of arcing faults on busbars and within metal clad switchgear & associated cable boxes. The arc is detected using an optical sensor & the signal input to a protection device which also monitors the load current on the system. Conventional current based protection techniques are at times challenged by the nature of arcing faults, and can result in slow protection clearance times. Slow protection clearance times increase the risk to nearby personnel and increase the degree of damage to plant and equipment. By employing an optical detection technique, Arc Fault Protection results in fast clearance of arcing faults.

PMU

Phasor Measurement Units (PMUs) and its measured synchrophasors make a valuable contribution to the dynamic monitoring of transient processes in energy supply systems. Phasor Measurement Units (PMUs) measure current and voltage by amplitude and phase at selected stations of the transmission system. The high-precision time synchronization (via GPS) allows comparing measured values (synchrophasors) from different substations far apart and drawing conclusions as to the system state and dynamic events such as power swing conditions. 

All SIPROTEC 5 devices can be used as a Phasor Measurement Unit. When selecting the option “Phasor Measurement Unit”, the devices determine current and voltage phasors, provide them with highly accurate time stamps and transmit them for analysis together with other measured values (frequency, speed of frequency change) using the IEEE C37.118 communication protocol, which are typically sent to the control center.

SIGUARD PDP (Phasor Data Processor) is a system for Wide Area Monitoring and Grid Monitoring that, as its measured variables, uses synchrophasors from phasor measurement units serving as sensors. It helps with quick recognition of the current network situation and indicates both power swings and transient phenomena, transparently as well as instantly. Replication of the respective network topology is not required. The tool supports control center personnel in assessing critical grid situations and contributes to the taking of suitable action. As all measured results are stored, power system disturbances can be promptly analyzed.

Capacitor Bank Protection

Reliably detect errors in capacitor banks while protecting the filter circuit. Protect your capacitor banks and thereby maintain grid stability.

Engineering Software DIGSI 5

DIGSI 5 is the versatile engineering tool for parameterization, commissioning and operating all SIPROTEC 5 devices. Its innovative user interface includes context-sensitive user instructions. Simple connection to the device via USB enables you to work with a device easily and efficiently. The full capabilities of DIGSI 5 are revealed when you connect it to a network of protection devices: Then you can work with all of the devices in a substation in one project.

DIGSI 5 offers superior usability and is optimized for your work processes. Only the information you actually need to carry out your tasks is shown. These can be reduced further using expanded filter mechanisms. The consistent use of sophisticated, uniform mechanisms in the user interfaces requires less training.

References

Protection technology – proven worldwide