Kontakty - Energetika, Slovenská republika

V prípade ak máte záujem o viac informácii neváhajte nás kontaktovať.


Ing. Miroslav  Cisár  
Tel.: +421 902 906 858

miroslav.cisar@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Ing. Ľubomír Czaja
Tel.: +421 905 718 298
lubomir.czaja@siemens.com

Lamacská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Ing. Miroslav  Cisár  
Tel.: +421 902 906 858

miroslav.cisar@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Radoslav Baňacký

Tel.:+421 903 562 674

radoslav.banacky@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

 

Jaroslav Krekáň

Tel.:+421 903 532 670

jaroslav.krekan@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Kontaktné informácie pre rozvádzače VN

Kontaktujte nás na adrese  rozvadzace.sk@siemens.com

Kontaktné informácie pre servis

Kontaktujte nás na adrese servisvn.sk@siemens.com

Matúš Jenčík

Tel.: +421 917 103 323

matus.jencik@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

 

Radoslav Baňacký

Tel.:+421 903 562 674

radoslav.banacky@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Kontaktujte nás na adrese  emobilita.sk@siemens.com

Radoslav Baňacký

Tel.:+421 903 562 674

radoslav.banacky@siemens.com

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava