Aby sa elektrická energia dostala všade

Komplexný, bezpečný a inteligentný rozvod elektrickej energie na úrovni nízkeho napätia (nn- ) a elektroinštalačná technika

Či sa jedná o priemysel, infraštruktúru alebo budovy: každé prostredie závisí od spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou. Preto sa požadujú produkty a systémy, ktoré ponúkajú maximálnu možnú bezpečnosť a optimálnu efektívnosť. Naše komplexné portfólio produktov rozvod elektrickej energie na úrovni nízkeho napätia a elektroinštalačnej techniky spĺňa každú požiadavku – od rozvodne až po elektrickú zásuvku. 

Power Engineering Guide je komplexná príručka o prenose a rozvode elektrickej energie.

Stiahni tu

Downloads and support

Additional information

News and events

News, media, and events

Here you’ll find news, existing media, and upcoming events we’ll be participating in.

Kontakt

Kontakty Slovenská republika

Potrebujete pomoc pri konkrétnom projekte? Potrebujete cenovú ponuku na niektorý z našich produktov alebo riešení? Potrebujete podporu pre vaše nainštalované zariadenie? Máte technickú otázku? Potrebujete niečo úplne iné?