Aby sa elektrická energia dostala všade

Komplexný, bezpečný a inteligentný rozvod elektrickej energie na úrovni nízkeho napätia (nn- ) a elektroinštalačná technika

Či sa jedná o priemysel, infraštruktúru alebo budovy: každé prostredie závisí od spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou. Preto sa požadujú produkty a systémy, ktoré ponúkajú maximálnu možnú bezpečnosť a optimálnu efektívnosť. Naše komplexné portfólio produktov rozvod elektrickej energie na úrovni nízkeho napätia a elektroinštalačnej techniky spĺňa každú požiadavku – od rozvodne až po elektrickú zásuvku. 

Power Engineering Guide je komplexná príručka o prenose a rozvode elektrickej energie.

Stiahni tu

Kontakt

Kontakty Slovenská republika

Potrebujete pomoc pri konkrétnom projekte? Potrebujete cenovú ponuku na niektorý z našich produktov alebo riešení? Potrebujete podporu pre vaše nainštalované zariadenie? Máte technickú otázku? Potrebujete niečo úplne iné?