Distribučné transformátory

Distribučné transformátory s kvapalinovou náplňou a suché distribučné transformátory GEAFOL s liatou epoxydovou izoláciou

Distribučné transformátory majú ako prvý a posledný člen prenosu elektrickej energie dôležitú úlohu v distribučných sieťach. V tradičných sieťach sa používajú predovšetkým na transformáciu prenášaného vysokého napätia na nízke napätie, ktoré možno využiť v priemysle, infraštruktúre a domácnostiach. Zvyšovaním podielu decentralizovane vyrábanej elektrickej energie v energetickom mixe sa tieto transformátory teraz používajú aj na dodávku energie do rozvodných sietí.

The Power Engineering Guide is the comprehensive manual for transmission and distribution of electrical energy.

Download now