Riešenia na úrovni vysokého napätia

Na bezpečný a spoľahlivý rozvod elektrickej energie – od úplného začiatku

Celosvetovo sa zvyšuje naša potreba elektrickej energie. Súčasne rastie aj naše ekologické povedomie a definujeme si ambiciózne ciele redukcie emisií CO2 . V dôsledku toho rastú požiadavky na obnoviteľné zdroje energie, avšak bez obmedzení z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti distribúcie energie. Siemens ponúka konzistentné komplexné portfólio inovatívnych riešení rozvodu elektrickej energie: od prvotného projektovania až po uvedenie do prevádzky a kompetentný servis. A to všetko od jedného dodávateľa.

E-House: Riešenie rozvodu energie typu „plug & play“

Predmontovaná dodávka, rýchla inštalácia

Časovo úsporne a hospodárne: E-House sú zákaznícky špecifické, kompletné vybavené a predbežne testované riešenia rozvodu elektrickej energie na rýchly a spoľahlivý rozvod energie.

SIESTORAGE: Systém akumulácie elektrickej energie

Modulárny systém akumulácie elektrickej energie

Ako kombinácia meničov, Li-Ion akumulátorov, riadiaceho systému a všetkých nevyhnutných elektronických komponentov umožňuje systém SIESTORAGE stabilitu rozvodnej siete pri súčasnej optimalizácii zvyšujúcej sa integrácii obnoviteľných zdrojov energie. 

EBoP: Riešenie elektrickej stability rozvodných sietí s integrovanými fotovoltaickými zdrojmi

Inteligentná integrácia fotovoltaických (FV) zdrojov do rozvodnej siete

Riešenie eBoP (electrical Balance of Plant: ...) pre fotovoltaické elektrárne umožňuje spoľahlivú integráciu FV- energie do elektrickej rozvodnej siete. 

SIHARBOR: Systém pripojenia lodí na prístavný rozvod elektrickej energie

Udržateľný rozvod elektrickej energie pre prístavy s ekologickým povedomím 

Lode potrebujú elektrickú energiu aj keď kotvia v prístave. SIHARBOR zabezpečuje rýchle, jednoduché a flexibilné prepojenie medzi pevninou a loďou – pre všetky napätia a frekvencie.

MVDC PLUS: Riešenie prenosu jednosmerného prúdu

Overená technológie pre elektrickú sieť budúcnosti

Trhy budúcnosti budú charakterizované zvyšujúcim sa počtom priestorovo decentralizovaných obnoviteľných zdrojov energie. Výzvou sa stáva riadenie stability a spoľahlivosti takýchto budúcich sietí. V rozsahu až do 150MW je systém MVDC PLUS cenovo výhodné a flexibilné riešenie prenosu jednosmerného prúdu na úrovni vysokého napätia, založené na osvedčenej prenosovej technike HVDC (high voltage direct current).

Pre prevádzkovateľov distribučných sietí (DSO), decentralizovaných malých výrobcov a zákazníkov z priemyslu ponúka MVDC PLUS možnosť prispôsobiť v období kolísania napájania svoju rozšírenú úlohu optimalizácii riadenia zaťaženia.

eMobility: Ekologický systém nabíjania 

eMobility:  Ekologický systém nabíjania

Dodajte si energiu na vašu cestu do novej éry.

Meniaci sa svet vyžaduje zásadnú zmenu myslenia a realizáciu relevantných opatrení. Najlepším príkladom je prechod na elektromobilitu, pri ktorom sme pripravení podporovať vás komplexnými riešeniami.

SIPLINK

SIPLINK

SIPLINK je schopný prepojiť dve alebo viac striedavých vysokonapäťových sietí s rôznymi napätiami, frekvenciami, fázovými uhlami alebo nulovým bodom. SIPLINK riadi zaťaženie medzi prepojenými sieťami a jalový výkon vo všetkých pripojených sieťach. 

Solutions and concepts

Well-thought-out solutions for all tasks

Special requirements and unusual demands call for special ideas. Whether easy or highly complex: We offer the right solution for all requirements related to modern energy distribution. Our portfolio extends from simple packages made up of high-tech products and systems to complete turnkey solutions, and from analysis to financing to comprehensive service – all from a single source.

Our holistic approach: experience and expertise from a single source

You can count on Siemens as a reliable and experienced partner. Benefit from our comprehensive product range and fully integrated solutions – in accordance with your requirements and tasks. We’re able to develop individual solutions according to the different requirements of customers, countries or projects. We support you in terms of financing and through tailored services. Siemens accompanies its customers every step of the way, through all phases of the project. Siemens experts provide their project management expertise with regard to safety, excellence and quality.

And in the end you benefit from the advantages of a one-stop solution.

Totally Integrated Power

The importance of electrical power as an energy source for industries, buildings, and infrastructures is increasing steadily. Each business has specific needs and challenges and requires a versatile, adaptable, and tailored power supply in order to optimize availability and profitability. Totally Integrated Power (TIP) from Siemens is a completely customizable and integrated power supply solution comprising software and hardware products, systems, and solutions across all voltage levels. TIP perfectly integrates into industrial and building automation systems and enables companies to focus on their core business while supporting their value chains with a reliable, safe, and efficient power supply.

Because power matters.

Would you like to learn more about Totally Integrated Power (TIP)?

Download brochure

Solutions for your energy distribution – and your industry

Every industry faces special challenges – just as your energy distribution places very special requirements on our solutions and systems. Discover solutions tailor-made for your industry.

Learn more

Your optimal energy distribution solution

From simple to highly complex, from the initial analysis to financing and commissioning, from a modular design to a complete turnkey solution: We offer the right solution for your requirements.

Get in contact with our experts

Contact the customer service