Digital ID

Siemens poskytuje digitálne certifikáty zamestnancom, obchodným partnerom a webovým stránkam Siemens (tzv. Digitálna ID)  v súlade s "Siemens Issuing CA".

 

 • Certifikačná autorita ("CA") kontaktné informácie
  Siemens AG
  CT CYS, Attn. Siemens Issuing CA(s)
  81739 Munich
  Federal Republic of Germany

  E-mail: contact.pki[AT]siemens[DOT]com;
  Hlásenia o problémoch s certifikátom: certificate-problem-report[AT]siemens[DOT]com

(Len pre externé použitie - zamestnanci spoločnosti Siemens môžu získať podporu na stránke https://intranet.siemens.com/pkihelpdesk)

Website: https://www.siemens.com/pki/

Certifikačná politika / Vyhlásenie o certifikačnej praxi (“CP/CPS”)

CA a úložisko, licencie, diskrétnosť (dôvernosť) a audit
Siemens PKI je klasifikovaný ako kritická IT infraštruktúra spoločnosti a bol auditovaný a certifikovaný v súlade s normou ETSI EN 319 411-1 v1.2.0

Obmedzená záruka a zrieknutie sa zodpovednosti / Obmedzenie zodpovednost
Zahrnutý do Certifikačnej politiky ("CP") spoločnosti Siemens

Certifikáty CA
Siemens umožnil stiahnutie Siemens CA(s) certifikátov. Prehľad štruktúry a ostatných CA certifikátov môžete nájsť v  Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).

Zoznam zrušených certifikátov
Spoločnosť Siemens umožnil stiahnutie Zoznamu zrušených certifikátov (CRL(s)) nižšie pre Certifikáty vydané Siemens Issuing CA(s)


Access       Domain Name       IP-Address            Port    Search Base
Siemens    cl.siemens.com    194.138.20.37    389    o=trustcenter

Autentifikácia s PKI Siemens

Certifikáty PGP v zozname certifikátov:

Zoznam certifikátov obsahuje aj certifikáty Siemens PGP. Možno ho používať so všetkými PGP programy, ktoré podporujú LDAP.

European Bridge CA

Siemens je členom European Bridge CA.

European Bridge CA prevádzkuje virtuálnu adresárovú službu. Pomocou tejto služby možno získať certifikáty účastníkov z rôznych firiem. Za týmto účelom sú LDAP dotazy z Bridge CA presmerované na adresárové služby zapojených organizácií. Verejný zoznam certifikátov Siemens PKI možno takto pýtať.

European Bridge CA poskytuje Online vyhľadávač certifikátov. Tu nájdete tiež všetky certifikáty Siemens, ak zadáte kompletné a kvalifikovanú emailovú adresu. Aby bolo možné použiť zoznam Bridge CA, musí byť tento konfigurovaný ako zoznam LDAP v použitom programe pre šifrovanie emailov.


Access    Domain Name        IP-Address         Port    Search Base
EBCA        dir.ebca.de            81.16.50.37     389     o=ebcaRelated Links