Korporátne informácie

Názov spoločnosti
Siemens Mobility, s.r.o.

 

Sídlo
Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

 

Štatutárny orgán
Ing. Branislav Voška, konateľ

Ing. Stanislav Vanek, konateľ

 

Email
mobility.sk@siemens.com

 

Phone
+421 (02) 5968 2751

 

Registrácia
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 126648/B

výpis z obchodného registra SR

 

IČ DPH
SK2120723715