Systém riadenia dopravy v meste

Efektívne riadenie dopravy v meste vyžaduje maximálnu flexibilitu a rýchlu reakciu na zmeny. Siemens dodáva všetky k tomu potrebné prvky -celosvetovo a komplexne.

Dynamické riadenie dopravy od firmy Siemens zohľadňuje aktuálny stav dopravy a ovplyvňuje ju podľa vopred definovaných stratégií - systémom zelenej vlny a preferenciou vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Tým je zabezpečená optimálna plynulosť dopravy

Smart parking riešenia pre mestá

Siemens vyvinul nový systém svetelných križovatiek, pri ktorom sa zamerali najmä na spotrebu energie, ktorá je v rozmedzí 1 – 2 W. Nasadenie takýchto križovatiek je základným kameňom efektívneho riadenia križovatiek v Smart mestách budúcnosti. Okrem extrémne nízkej spotreby je tento systém vybavený aj funkciou predpovede možnej poruchy pomocou integrovaného fotodetektora umiestneného priamo v návestidle, ktorý meria množstvo vyžarovaného svetla a tieto informácie prenáša na ovládač LED.

Siemens dodáva širokú škálu dopravných návestidiel: od klasických, osadených signálnou žiarovkou až po najmodernejšie dodávané s LED technikou.

Pri použití LED techniky od firmy Siemens profitujú naši zákazníci viacnásobne. Výhody LED techniky:

  • Zníženie nákladov na energiu a údržbu Text

  • Zlepšenie dostupnosti zariadenia cestnej svetelnej signalizácie

  • Príspevok k ochrane životného prostrediaText

K našim dopravným návestidlám s LED technikou ponúkame atraktívne modely financovania, ktoré umožňujú prepočet investície pomocou úspor súčasných nákladov.  Vysoká kvalita produktov firmy Siemens zohľadňujúca techniku, materiál a konštrukciu je rozhodujúca pre maximálnu spoľahlivosť a dlhú životnosť.

Radiče cestnej svetelnej signalizácie sú rozhodujúcimi prvkami mestského uzla riadenia dopravy, pretože zabezpečujú a koordinujú spoluprácu dopravnej centrály, detektorov a dopravných návestidiel. 

Rozdielne požiadavky

Radiče cestnej svetelnej signalizácie musia celosvetovo spĺňať rozdielne požiadavky. Radiče firmy Siemens sú koncipované pre použitie vo všetkých krajinách sveta. Vyznačujú sa svojou presnosťou a spoľahlivosťou aj pri prevádzke v najnáročnejších podmienkach.

 

Rôznorodé miesta použitia

Či pre malé križovatky, alebo zložité riadenie dopravy – radiče firmy Siemens sú ideálnym prvkom riadenia dopravného uzla. Popritom ponúkajú možnosť záznamu dopravy, sú kompatibilné s existujúcimi systémami a modulárne rozšíriteľné - napríklad o preferenciu mestskej hromadnej dopravy. Pomocou užívateľsky orientovaného softvéru zrealizuje prevádzkovateľ údržbu a programovanie radičov s nízkymi nákladmi a rýchlo, pričom diagnostika chýb prebehne samostatne.

Moderné zariadenia cestnej svetelnej signalizácie sa prispôsobujú aktuálnemu dopravnému zaťaženiu. Príklad: optimalizácia riadenia časového intervalu zelenej. Siemens ponúka rôzne miestne riadenia v závislosti od dopravy.Text

 

Individuálne a rastúce:

Funkčné a užívateľské knižnice PDM e (rozšírené pre C940/C900)

Fázovo orientované riadenie dopravy PDMe je vlajkovou loďou riadenia dopravy firmy Siemens. Možnosť individuálneho programovania je spojená s množstvom funkčných a užívateľských knižníc.

Tieto knižnice šetria cenný čas - s predprogramovanými, otestovanými funkciami a riešeniami pre mnohé použitia. Riešenie je možné realizovať aj celkom individuálne:

Osobne definované základné prvky môžu byť uložené, individuálne pomenované a kombinované so základnými prvkami PDM. Základné prvky sa jednoducho spájajú pomocou jazyka Sitraffic Office. Do „individuálneho kódu“ užívateľa sa zapracujú všetky preddefinované funkcie – knižnice PDM ako aj užívateľsky definované knižnice. 

Výsledok: po každom ukončenom projekte rastie knižnica základných prvkov. V nasledujúcich projektoch sa tak šetrí čas a tým aj náklady. 

 

Parametrizácia namiesto programovania:

Logika riadenia S-L e (rozšírená pre C940/C900)  

Štandardizovaná a súčasne flexibilná logika – u nás si tieto názvy neodporujú. Našou stratégiou je: zjednodušenie pomocou štandardizácie  - s jazykom Sitraffic Office a S-L. V tomto prípade sú základné prvky už zjednotené. Prispôsobenie na špecifické požiadavky križovatky môže vykonať  užívateľ – jednoducho parametrizovaním. 

Ovládanie je veľmi pohodlné: Znalosti programovania nie sú v celom procese potrebné. Aj v špeciálnych prípadoch alebo pri veľkých odchýlkach od štandardizovaných základných prvkov. Nástroje jazyka Office sa vždy postarajú o elegantné a rýchle riešenie.

 

Radiče cestnej svetelnej signalizácie a dopravná centrála navzájom dokonalo zosúladené:

Podporný  výpočet rámcového plánu pomocou M-Xe (rozšírený pre C940/C900)Text

Adaptívne riadenie dopravnej siete Sitraffic Motion MX získava na význame. Základný prvok riadenia dopravnej siete - lokálny modul M-Xe – môže byť použitý na pravidelné plánovanie pomocou PDM e a S-L,  a môže tým podporiť projektantov automaticky vypočítanými rámcovými plánmi. Týmto spôsobom sú riadenia signálov najlepším spôsobom pripravené na použitie so systémom Sitraffic Motion MX. 

Štandardizovaný systém riadenia VSPe (rozšírený pre C940/C900)

Softvérový balík obsahuje štandardizovaný a pre skupiny signálov parametrizovateľný systém riadenia. Je možné využiť výhody riadenia dopravy závislého od premávky bez nutnosti vyvíjania bežného užívateľského programu.

Uzol riadenia dopravy firmy Siemens Sitraffic VMK chápeme ako rozširujúci stavebný prvok pre radič cestnej svetelnej signalizácie Cxx0. Umožňuje miestnu koordináciu až 15-tich svetelných križovatiek.Text

Použitie aj pre existujúce zariadeniaHeadline

Môže byť použitý ako náhrada pre existujúce Master-Slave riešenia pre inštalované zariadenia. Pomocou modernej komunikačnej technológie sa realizuje sériové skupinové riadenie, v ktorom je napríklad použitá prenosová technika („Partyline“) šetriaca počet žíl v kábli. Zosieťovanie je realizované pomocou prepojení Ethernet (TCP/IP). Text


Reakcia bez zdržania

S pomocou uzla riadenia dopravy VMK môžu byť na základe rozpoznaných porúch a stavov prepínané celé trasy CSS aj bez dopravného počítača. Reakcia sa vykonáva na základe informácií z jednotlivých svetelne riadených križovatiek (napr. údajov z detektorov), alebo dodatočných informácií z paralelných vstupov (napr. vplyvy životného prostredia, podujatí, stavebnej činnosti, dopravného zaťaženia).   

Realizácia projektovo špecifických, špeciálnych  riešení je s modulom VMK možná tiež, príkladom je paralelné riadenie premenlivého dopravného značenia pri poruchách na trase, a to nezávisle od  radiča.

Premenlivé dopravné značky predstavujú aktory v rámci mestského systému riadenia dopravy. Účastníkom dopravy sprostredkujú aktuálne informácie – dopravnú situáciu, alternatívne trasy, porovnania času presunu, alebo odporúčania na presmerovanie trasy. Svojou polohou nad komunikáciou oslovujú premenlivé dopravné značky všetkých vodičov. 

Preferencia vozidiel mestskej hromadnej dopravy je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré môže mesto realizovať na zvýšenie atraktivity prímestskej hromadnej dopravy a ovplyvnenie pozitívneho prerozdelenia dopravy v prospech životného prostredia. Zníženie času jazdy mestskej hromadnej dopravy vedie k zvýšeniu efektivity flotily vozidiel, tým aj k možnému zníženiu počtu vozidiel mestskej hromadnej dopravy pri dodržaní kapacity prepravy. Text

Naša vysoko flexibilná funkcia závislosti od dopravy zabezpečuje prednosť pre mestskú hromadnú dopravu. Súčasne minimalizuje účinok zásahu na individuálnu dopravu. Špeciálne rámcové podmienky môžu byť tiež zohľadnené, ako ovplyvnenie meškania jednotlivých vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

 

Riešenie firmy Siemens

Moderné komunikačné systémy, ktoré pracujú na základe infračerveného alebo rádiového prenosu, evidujú požiadavky autobusov a dráhových vozidiel. K dispozícii sú nástroje na realizáciu, dohľad, analýzu a optimalizáciu preferencie mestskej hromadnej dopravy.

Odporúčané odkazy: