Partnerstvo so spoločnosťou Siemens

Rozhodnutie rekonštruovať verejné osvetlenie je dôležitým krokom k vyššej efektivite v správe obecného majetku. Po obnove prichádza fáza spustenia osvetlenia do každodenného užívania, čo so sebou prináša ďalšiu neľahkú voľbu: postarať sa o prevádzku vo vlastnej réžii, alebo zveriť túto zodpovednú činnosť do rúk súkromnej spoločnosti?

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie?

Nahláste nám poruchu verejného osvetlenia TU!

Prečo sa rozhodnúť pre partnerstvo so spoločnosťou Siemens?

 

Odpoveď je ľahká, ak hľadáte:

  • spoľahlivého a kompetentného partnera pre úzku a dlhodobú spoluprácu,
  • na mieru vypracované modely financovania,
  • dlhoročné skúsenosti s projektami verejného osvetlenia,
  • komplexné riešenia na svetovej úrovni pre lokálne podmienky,
  • všetko od jednej firmy: projektovanie - časový plán - realizácia,
  • optimálne náklady s využitím miestnych zdrojov,
  • konzultačné služby a poradenstvo,

Spoločnosť Siemens si uvedomuje dôležitosť bezchybného fungovania verejného osvetlenia pre chod mesta či obce, preto ponúka komunálnej sfére dlhodobú spoluprácu aj v oblasti prevádzky infraštruktúry verejného osvetlenia. Spoľahlivosť nášho outsourcingu zaručuje pohotovostná služba servisných technikov. Každá lampa v starostlivosti Siemens je označená nálepkou s telefónnym číslom na nonstop kontaktné centrum pre hlásenie porúch verejného osvetlenia.

Celá krajina získa spoluprácou s miestnymi dodávateľmi a pracovnými silami

Pri realizácii všetkých projektov zásadne spolupracujeme s dodávateľmi a využívame pracovné sily v meste realizácie, aby sme zabezpečili tvorbu zdrojov pre štát, resp. pre jednotlivé mestá alebo obce.

 

Montážne práce sú vykonávané miestnymi odborníkmi. Výrobu a dodávku jednotlivých komponentov ako sú rozvádzače alebo stožiare zabezpečujeme u vybraných dodávateľov taktiež v mieste realizácie projektu.

 

Iba komplexná obnova vykonaná v čo najkratšom čase je jediná správna cesta.

Len komplexné riešenie dáva z nášho pohľadu zmysel. Pretože výmena jednotlivých svietidiel a obnova zariadenia v etapách počas viacerých rokov stojí v konečnom dôsledku viac ako krátkodobá generálna obnova s riešením financovania na mieru podľa okamžitej potreby zákazníka.