Referencie - Verejné osvetlenie

Bolo to práve verejné osvetlenie Bratislavy, ktoré pred sto rokmi priviedlo Siemens na územie Slovenska. Dnes opäť prinášame svetlo a bezpečnosť nielen do nočných ulíc hlavného mesta, ale aj do ostatných miest Slovenska.

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie?

Nahláste nám poruchu verejného osvetlenia TU!

V roku 1996 bol Siemens poverený mestom Bratislava modernizáciou, rekonštrukciou, údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia mesta. Vo funkčnom stave bolo iba ca 40% svetelných bodov, starých približne 30 rokov. V priebehu prvej fázy projektu, za 8 mesiacov, sa podarilo znížiť spotrebu energie z 9,6 MW na 5,0 MW. Náklady na modernizáciu a rekonštrukciu mohli byť preto z veľkej časti kryté z takto získaných úspor za spotrebu elektrickej energie a nákladov na údržbu.

Modernizácia, rekonštrukcia a prevádzka VO

 • Bratislava,

 • Poprad,

 • Trenčín,

 • Trnava,

 • Žilina.

Modernizácia a rekonštrukcia VO

 • Bardejov,

 • Bernolákovo,

 • Dunajská Streda,

 • Ivanka pri Nitre,

 • Nováky,

 • Rimavská Sobota,

 • Trenčianske Teplice,

 • Trstená,

 • Vrútky,

 • + ďalšie.

Celá krajina získa spoluprácou s miestnymi dodávateľmi a pracovnými silami

Pri realizácii všetkých projektov zásadne spolupracujeme s dodávateľmi a využívame pracovné sily v meste realizácie, aby sme zabezpečili tvorbu zdrojov pre štát, resp. pre jednotlivé mestá alebo obce.

 

Montážne práce sú vykonávané miestnymi odborníkmi. Výrobu a dodávku jednotlivých komponentov ako sú rozvádzače alebo stožiare zabezpečujeme u vybraných dodávateľov taktiež v mieste realizácie projektu.

 

Iba komplexná obnova vykonaná v čo najkratšom čase je jediná správna cesta.

Len komplexné riešenie dáva z nášho pohľadu zmysel. Pretože výmena jednotlivých svietidiel a obnova zariadenia v etapách počas viacerých rokov stojí v konečnom dôsledku viac ako krátkodobá generálna obnova s riešením financovania na mieru podľa okamžitej potreby zákazníka.