Presné a výkonné – modulárne produkty na optimálnu flexibilitu

Prevodovkové motory SIMOGEAR 

Náš komplexný program prevodovkových motorov zabezpečuje, že nájdete optimálny produkt vaše potreby. Výhodou nového typového radu SIMOGEAR je najmä maximálna miera flexibility vďaka nášmu širokému spektru prevodoviek s ich neobmedzenými možnosťami prispôsobenia a kompaktná konštrukcia. Dodávame aj prevodovkové servomotory pre aplikácie s riadením pohybu Motion Control.

Stačí nakonfigurovať svoj prevodovkový motor

Konfigurovať priamo tu

Kontakty pre Slovenskú republiku

Stručný prehľad predností

SIMOGEAR – nový rad prevodovkových motorov Siemens

Portfólio motorov SIMOGEAR je rozšírené o dve novinky – reluktančný prevodovkový motor SIMOGEAR a adaptér SIMOGEAR KS. Tieto inovácie prinášajú úplne nové pohonné systémy.

Reluktančný prevodovkový motor SIMOGEAR 

Nový synchrónny reluktančný pohonný systém SIMOGEAR pozostáva zo štandardných prevodoviek SIMOGEAR a meničov frekvencie SINAMICS. S týmto riešením rozširuje Siemens svoje portfólio prevodovkových motorov SIMOGEAR o novú kombináciu prevodovky s reluktančným motorom SIMOTICS, ako úplne novú ponuku pre zákazníkov. Kombinácia vyššie uvedených produktov prináša zákazníkovi najmä výhodu triedy efektívnosti porovnateľnej s IE4, ktorá sa v porovnaní s asynchrónnymi motormi vyznačuje väčšou účinnosťou a menšími stratami a to najmä pri čiastočnom zaťažení.

Motor s vysokou energetickou efektívnosťou sa menej ohrieva a v dôsledku svojich vynikajúcich tepelnotechnických vlastností má veľkú prevádzkovú spoľahlivosť. Preto sa dosahujú vysoké hodnoty koeficientov prevádzkovej periodickej preťažiteľnosti.  Vďaka menšiemu momentu zotrvačnosti a optimalizovanému riadeniu sa toto riešenie ďalej vyznačuje vysokou dynamikou. Uvedenie do prevádzky je rýchle a jednoduché a to zadaním kódu motora do meniča. Konštantné charakteristiky krútiaci moment – otáčky a po menovité otáčky eliminujú potrebu externého ventilátora. Všetky komponenty pohonného systému sú navzájom perfektne prispôsobené. 

Adaptér SIMOGEAR KS 

Siemens rozširuje portfólio prevodovkových servosystémov o nový spojovací adaptér, navrhnutý špeciálne pre servomotory SIMOTICS. Adaptér SIMOGEAR KS je flexibilné riešenie, ktoré umožňuje spojenie rôznych typov prevodoviek SIMOGEAR s definovanými servomotormi SIMOTICS. Toto riešenie je tak prispôsobiteľné ako aj kompaktné. Namiesto potreby použiť pre každý motor samostatný špeciálny adaptér  umožňuje toto nové riešenie spojiť rôzne typy prevodoviek s rôznymi servomotormi SIMOTICS, čo radikálne zjednodušuje manipuláciu. K prednostiam nového riešenia adaptéra patria vďaka jednoduchej montáži a demontáži kratšie doby odstávky a nižšie náklady, optimalizované vedenie zásob a konštrukcia bez vôle, umožňujúci spojenie bez lícovaného pera ako štandardu pre aplikácie s vysokou presnosťou. Toto riešenie je mimoriadne vhodné pre aplikácie s prísnymi požiadavkami z hľadiska presnosti, polohovania, dynamiky, kompaktnosti a hmotnosti. Všetky tieto prednosti umožnili spoločnosti Siemens rozšíriť svoju ponuku na trhu servosystémov.

Adaptér KS prevodovkových motorov SIMOGEAR – zjednodušená manipulácia pre aplikácie s vysokou presnosťou

Stiahnuť brožúru

Prevodovkové motory SIMOGEAR

Prevodovkové motory pre všetky výrobné oblasti

SIEMENS ponúka kompaktné a univerzálne riešenia prevodovkových motorov, ktoré možno optimálne integrovať do pohonného reťazca. Vždy presné a výkonné. Viac flexibility, viac výkonu a viac štandardizácie – to sú očakávania sektoru aplikácií, najmä dopravníkovej techniky. 

 

Prevodovkový motor SIMOGEAR má výkon od 0.09 kW do 55 kW. Na prevodovke môže pomocou čelného, kužeľovo-čelného, paralelného, závitovkového  a čelného závitovkového prevodu dosiahnuť krútiace momenty do 19 500 Nm. K tomu prichádzajú ďalšie konštrukčné typy a dimenzie. Vďaka bežným pripojovacím rozmerom je SIMOGEAR plne kompatibilný s produktami mnohých ďalších výrobcov prevodovkových motorov. Nový konštrukčný rad prevodovkových motorov SIMOGEAR je prispôsobený všeobecnému štandardu na trhu a preto sa môže jednoducho integrovať do existujúcich nových strojov a systémov. 

Motory s čelnou prevodovkou dosahujú vďaka zásuvnému pastorku veľké prevodové pomery. Sú tak hospodárne ako aj veľmi energeticky efektívne (účinnosť 98% na stupeň). Možnosť dodania aj pre rozsah veľkých výkonov. V ponuke sú s 1, 2 alebo 3 stupňami vo verzii s montážnou pätkou a prírubou s plným hriadeľom. Motory SIMOGEAR s čelnou prevodovkou sa používajú okrem iného na pohon dopravníkových pásov, pri preprave balených tovarov a vo vertikálnych dopravníkoch. 

Motory s kužeľovo- čelnou prevodovkou môžu taktiež dosiahnuť veľké prevodové pomery a sú veľmi energeticky efektívne (účinnosť 98% na stupeň). Popri veľkom rozsahu prevodového pomeru majú veľkú hustotu energie. Vďaka svojej úzkej konštrukcii ich možno použiť v stiesnených priestorových podmienkach. Ponúkajú sa ako 2- a 3- stupňové vo verzii s montážnou pätkou alebo prírubou s plným alebo dutým hriadeľom. Aplikačné oblasti motorov SIMOGEAR s kužeľovo- čelnou prevodovkou sú dopravníky na manipuláciu s batožinou a materiálom, lanové výťahy v skladovej logistike a pohony mačiek žeriavov

Motory s paralelnou prevodovkou sú taktiež vhodné na použitie v stiesnených priestorových podmienkach. Majú veľkú energetickú efektívnosť (účinnosť 98% na stupeň). Motory SIMOGEAR s paralelnou prevodovkou dosahujú vďaka zásuvnému pastorku veľké prevodové pomery. Je možné na obidvoch stranách zabudovať dutý hriadeľ. Majú 2 alebo 3 prevodové stupne a sú vo verzii s montážnou pätkou alebo prírubou, so zabudovanou prírubou alebo v násuvnom vyhotovení s torzným ramenom. Možnosť dodania s plným hriadeľom, s dutým hriadeľom, s drážkovaným dutým hriadeľom alebo s dutým hriadeľom
so zmršťovacím kotúčom. Typické aplikácie sú pohony miešadiel, žeriavových mačiek, regálových zakladačov a vertikálnych dopravníkov.

Motory so závitovkovou prevodovkou sú veľmi tiché a predstavujú ekonomické riešenie, najmä pre malé rozsahy výkonu. Majú vysoké prevodové pomery a možno ich tiež použiť v stiesnených priestorových podmienkach. Možno ich dodať ako 1- alebo 2- stupňové, s montážnou pätkou alebo prírubou. Motory SIMOGEAR so závitovkovou prevodovkou majú montážny systém SIMOLOC s kužeľovým puzdrom s upevnením na dutý hriadeľ bez lícovaného pera. Ponúkajú sa s plným alebo dutým hriadeľom. Tieto typy motorov sa obvykle používajú pre menšie dopravníkové pásy a iné dopravníkové systémy, napr. lanové výťahy. 

Motory s čelnou závitovkovou prevodovkou sa ponúkajú v 2- stupňovom vyhotovení. Montážna ponuka zahŕňa plné a duté hriadele. Sú energeticky hospodárne a obyčajne a volia pri požiadavke na pohon s uhlovým prevodovým motorom. Závitovkový prevodový stupeň umožňuje realizovať veľké prevodové pomery. Motory SIMOGEAR s čelnou závitovkovou prevodovkou predstavujú cenovo efektívne riešenie motorov s uhlovým prevodom v dolnom rozsahu krútiaceho momentu. Pracujú extrémne ticho a používajú sa napríklad v systémoch s odpadovou vodou a tiež ako pohony rôznej javiskovej techniky v divadlách.. 

Reluktančné prevodovkové motory ponúkajú extrémne veľkú energetickú efektívnosť a to špeciálne pri čiastkovom zaťažení. Stupeň energetickej účinnosti je porovnateľný s triedou efektívnosti IE4.  Vďaka synchrónne- reluktančnému riešeniu je údržba motorov veľmi jednoduchá. Umožňujú presné udržiavanie konštantných otáčok aj bez spätnoväzobného snímača. Tieto motory možno prevádzkovať s veľkým trvalým preťažením v rozsahu vysokých otáčok. Riešenie so synchrónnou reluktanciou dovoľuje použitie v mnohých rôznych oblastiach a s veľkými technickými výhodami v porovnaní so štandardným asynchrónnym riešením. Reluktančný prevodovkový motory SIMOGEAR je obzvlášť vhodný pre dopravníkovú techniku a všeobecné strojové systémy s požiadavkou veľkej energetickej efektívnosti. Spolu so správnym meničom je portfólio veľmi rozsiahle. Systém sa typicky používa pre valčekové, reťazové a pásové dopravníky v zariadeniach na prekladanie batožiny a nákladu na letiskách. Je vhodný aj na logistiku skladovania a distribúcie a na použitie v zariadeniach na triedenie pošty a balíkov. Bežne sa používa v zdvíhacích zariadeniach, nožnicových zdvíhacích stoloch a jednokoľajových dopravníkoch ako aj vo valčekových, reťazových, pásových a klzných dopravníkoch v automobilovom priemysle. 

Popri verziách s integrovanými motormi je typový rad SIMOGEAR k dispozícii aj s adaptérmi na použitie rôznych motorov. Vďaka špeciálne navrhnutej pohonnej skupine sa môže namontovať skoro celý sortiment motorov Siemens. To platí tak pre asynchrónne ako aj pre synchrónne motory. So špeciálne vyvinutými krátkymi a spojovacími adaptérmi môžeme ponúknuť správny prevodovkový motor pre každú aplikáciu. Aktuálne sú pre SIMOGEAR k dispozícii nasledujúce adaptéry

 

  • Adaptéry pre motory IEC – existujú dve možnosti montáže štandardných IEC- motorov. Na univerzálne použitie odporúčame krátky adaptér K4 a na náročnejšie použitie spojovací adaptér K2. Adaptéry možno kombinovať so všetkými prevodovkami SIMOGEAR ich rozmery zodpovedajú normovanej prírube IEC (B5).
  • Adaptéry pre motory NEMA - existujú dve možnosti montáže štandardných  motorov NEMA. Na univerzálne použitie odporúčame krátky adaptér K5  a na náročnejšie použitie spojovací adaptér K3. Adaptéry možno kombinovať so všetkými prevodovkami SIMOGEAR.
  • Adaptéry pre servomotory – adaptéry pre servomotory vychádzajú z troch verzií. Prvým vyhotovením je nový adaptér KS pre SIMOTIC S-1FL6, S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7, M-1PH8, čím sa podstatne rozšírilo portfólio pohonných systémov SIEMENS pre servomotory. Ako druhé vyhotovenie je k dispozícii adaptér KQ na zabudovanie synchrónnych servomotorov SIEMENS SIMOTICS S-1FK7 a SIMOTICS S-1FT7. Tretím vyhotovením je adaptér K8 pre asynchrónne servomotory SIEMENS SIMOTICS M-1PH8.

Prevodovkové motory SIMOGEAR s integrovanými meničmi frekvencie SINAMICS G110M predstavujú perfektné riešenie všetkých úloh, súvisiacich s pohonom dopravníkov. Systém sa jednoducho inštaluje, rýchlo uvádza do prevádzky a je extrémne užívateľsky komfortný. Vďaka systému komplexnej bezpečnosti Safety Integrated možno s každým meničom frekvencie SINAMICS G110M bez prídavných komponentov využiť bezpečnostnú funkciu Safe Torque Off (STO). Priestorovo úsporný kompaktný prístroj je k dispozícii vo dvoch dimenziách (FSA, FSB) a možno ho použiť pre flexibilný súbor aplikácií. Okrem toho je integrovaný do systému TIA Portal – jednotné softvérové vývojové prostredie Siemens pre priemyselnú automatizáciu s intuitívnym použitím, čo umožňuje efektívnu integráciu do nadradeného riadiaceho systému SIMATIC.

Pri vývoji prevodovkových servomotorov SIMOTICS S-1FG1 bol kladený mimoriadny dôraz na optimálnu koordináciu s pohonnými systémami SINAMICS S120. Motory, meniče a nástroje na uvádzanie do prevádzky sú navzájom optimálne prispôsobené. Prostredníctvom elektronických typových štítkov komponentov a prepojenia motorov cez systémové rozhranie DRIVE-CLiQ možno systém rýchlo uviesť do prevádzky. Predpripravené signálne a silové káble produktovej MOTION-CONNECT umožňujú jednoduché a perfektné vzájomné prepojenie komponentov. 

Prevodové motory SIMOGEAR pre ľahkú inštaláciu a väčšiu flexibilitu

Stiahnuť portfólio

Naše know-how

SIMOGEAR hrá dôležitú úlohu

SIMOGEAR ponúka komplexne integrované riešenie pohonu od prevodoviek, motorov, meničov frekvencie a riadiacich systémov na báze PLC až po špecializovaný softvér, perfektne skombinované pre určité aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach. S naším fundovaným know-how zabezpečujeme vynikajúcu kvalitu mechanických dielov. Môžeme vychádzať z rozsiahlych aplikačne špecifických skúseností.

SIMOGEAR znamená:

  • Maximálnu výkonnosť: Vysoká hustota energie, veľké prevodové pomery, vysoká efektívnosť a jemné odstupňovanie krútiaceho momentu.
  • Komplexne integrované riešenie: Na základe našich rozsiahlych skúseností vám ponúkame komplexne integrované riešenie na monitorovanie a hodnotenie vašich procesov v  portáli Totally Integrated Automation (TIA)
  • Produktivitu: S riešením Siemens môžete zvýšiť produktivitu vo vašom podniku.
Download & Support

More information about SIMOGEAR

Here you will find the catalog, downloads, support and services on the subject SIMOGEAR.

Kontakty Siemens Slovensko

Bratislava

Tel.: 02 5968 2440 


Košice
Tel.: 055 795 4828

Konfigurátor pre techniku pohonov

Nakonfigurujte si svoj prevodovkový motor SIMOGEAR jednoducho sami

S konfigurátorom DT si môžete objednať mechanické komponenty, meniče frekvencie a motory aj bez detailných znalostí produktu. Informačný materiál a dokumentácia (CAD, údajové listy, ...) sú k dispozícii na stiahnutie.

Nakonfigurujte si jednoducho svoj prevodovkový motor.

Konfigurovať priamo tu