Priemyselná identifikácia a lokalizácia

Industrial Identification and Locating

Výkon výroby rastie so znalosťami

Výroba v digitálnom podniku vyžaduje úplnú transparentnosť priemyselných procesov a vysokú úroveň prispôsobenia. Riešenia spoločnosti Siemens prepájajú skutočný a digitálny svet - otvárajú nové príležitosti na získanie vyššej pridanej hodnoty v celom výrobnom aj dodávateľskom reťazci. Siemens ponúka unikátne portfólio pre priemyselnú komunikáciu a lokalizáciu. Vďaka začleneniu do konceptu TIA (Totally Integrated Automation) umožňuje bezproblémovú integráciu do automatizačných riešení. Prepojenie s otvoreným operačným systémom pre priemyselný internet vecí (IoT) MindSphere zaručuje maximálnu flexibilitu a vyššiu konkurencieschopnosť výroby aj do budúcnosti. MindSphere umožňuje efektívnu analýzu a využitie veľkých objemov dát a zvyšuje tak napr. dostupnosť závodu, využitie kapacity či úspory energií.

   

Úvod

Priemyselná identifikácia vo filme

Aplikačné príklady

Naše systémy vytvárajú pridanú hodnotu

Rastúca variabilita produktov komplikuje výrobu aj dodávateľský reťazec. Je preto dôležité zvoliť postupy, ktoré udržia mieru zložitosti aj náklady pod kontrolou. Kľúčom k efektívnemu štruktúrovaniu týchto rôznych úloh sú správne nástroje a procesy. Chcete zvýšiť flexibilitu riadenia výroby, efektívne spravovať svoje aktíva, spoľahlivo sledovať produkty a komponenty a múdro zladiť dodávateľský reťazec? Objavte možnosti našich produktov a riešení SIMATIC Ident.

Optimalizujte riadenie výroby a tok materiálu

Strojovo čitateľné, automatizované a bezkontaktné identifikačné systémy zlepšujú celý výrobný a dodávateľský reťazec. Umožňujú znížiť ručne vykonávané pracovné kroky, identifikovať a odstrániť potenciálne zdroje chýb a zvýšiť dostupnosť zariadení. Výroba môže byť oveľa flexibilnejšie štruktúrovaná a môže tak byť rýchlejšia, a to aj pri vysokej úrovni prispôsobenia. Napríklad správne sekvenčné podávanie obrobkov umožňuje flexibilne plánovať jednotlivé výrobné kroky. Tým sa zabraňuje chybám pri inštalácii a nutnosti ich opráv. Môžete dosiahnuť vyššiu efektivitu a hospodárnosť logistiky, správy materiálu, výroby a servisu.

Zvýšte spokojnosť svojich zákazníkov

RFID systém SIMATIC Ident uchováva digitálny záznam o každom výrobku a dokumentuje každý jeho výrobný krok, od vytvorenia jednotlivých komponentov až po recykláciu. Vďaka tomu je možné sledovať výkyvy v kvalite výrobkov a okamžite identifikovať a naprávať zdroje chýb. V logistike systémy pomáhajú identifikovať, analyzovať a naprávať slabé miesta v procese. V oblasti farmaceutického alebo potravinárskeho priemyslu umožňujú spoľahlivo splniť požiadavky právnych predpisov.

Plánujte dopredu

Aké produkty alebo komponenty sú k dispozícii? Kedy, kde a v akom stave? Rýchlu odpoveď vám poskytne systém SIMATIC Ident. RFID a optické systémy spoločnosti Siemens vám umožnia monitorovať všetky produkty a diely v reálnom čase a vo všetkých fázach procesu prepravy. Vďaka pokračujúcej digitálnej transformácií navyše môžete prepojiť virtuálne dátové toky a skutočné toky produktov a vytvoriť maximálnu transparentnosť ako vo výrobných, tak v logistických procesoch. To umožňuje nielen analyzovať a vizualizovať informácie z celého dodávateľského reťazca, ale tiež zabezpečiť, aby boli analyzované dáta dostupné po celom svete. A výrobky sa tak dostanú rýchlejšie k vašim zákazníkom.

Výkonnosť sa oplatí

Automatický zber dát - systematický a výkonný

Firmy zo všetkých priemyselných odvetví spoliehajú na naše odborné znalosti v oblasti systémov priemyselnej identifikácie a lokalizácie. Pozrite sa na niekoľko príkladov z praxe.
Správy a médiá

RFID Tomorrow 2019

Zažite najväčšiu udalosť pre odborníkov v oblasti RFID a digitálnej transformácie tento rok na jeseň.

Kontakt

Bezpečnostné tipy

 

Pre zabezpečenie závodu, systémov, strojov a komunikačných sietí proti kybernetickým hrozbám je nevyhnutné mať najmodernejšiu komplexnú stratégiu priemyselného zabezpečenia (a udržiavať ju stále aktuálnu). Produkty a riešenia spoločnosti Siemens sú len jednou zo súčastí tejto stratégie.

Ďalšie informácie o priemyselnej bezpečnosti nájdete na:

 

 www.siemens.com/industrialsecurity