Priemyselný softvér

industry soft

Digitalizácia a integrácia celého hodnotového reťazca v priemyselnom podniku

Priemyselný softvér Siemens podporuje výrobcov pri transformácii na digitálny podnik tým, že im umožňuje digitalizovať a integrovať celý ich reťazec hodnôt prostredníctvom riešení pre manažment životného cyklu produktov (PLM: Product Life Cycle Management), riešení pre manažment výrobného procesu (MOM: Manufacturing Operations Management) a TIA- Equipment – všetko podporované špičkovou kooperačnou platformou Teamcenter firmy Siemens a centrálnou údajovou sieťou. Komplexný súbor priemyselného softvéru Siemens Industry Software umožňuje integráciu PLM, MOM a automatického riadenia.

Priemyselný softvér na celý hodnotový reťazec

Manažment životného cyklu produktu (PLM: Product Lifecycle Management)

Softvér PLM firmy Siemens sa ťahá ako digitálna červená niť všetkými fázami vývoja a výroby, od koncepcie až po koniec života produktu a umožňuje úzke prepojenie návrhu, inžinierskej činnosti a výroby. Naše riešenia pomáhajú podnikom vybudovať jediný centrálny zdroj informácií pre všetky údaje a 3D- zobrazenia, ktorý možno použiť na definovanie najkomplexnejších platforiem súčasnosti a synchronizovať globálnu virtuálnu sieť projektantov, vývojárov, inžinierov vo výrobe, špecialistov na výrobu a servisných / podporných tímov. Softvér PLM firmy Siemens umožňuje podnikom efektívny a hospodárny manažment týchto informácií počas celého životného cyklu produktu, od prvého návrhu cez konštrukciu a výrobu až po údržbu a nakoniec na likvidáciu. 

Manažment výrobného procesu (MOM: Manufacturing Operations Management)

MOM je jadrom, ktoré spája PLM s automatickým riadením a poskytuje výrobným podnikom softvérovú úroveň reálneho času pre priemyselné aplikácie. Riešenia MES, QMS, APA a HMI firmy Siemens sú časťami systému MOM, ktoré reprezentuje komplexný prístup ku zvýšeniu výkonu vo výrobe a konsolidovaný manažment realizácie výroby, sekvencovania, manažmentu chýb a zabezpečenia špičkovej kvality v rámci jediného systému. Riešenia MOM od firmy Siemens štandardizujú a optimalizujú nespojité výrobné procesy na minimalizáciu dôb realizácie, optimalizáciu využitia zariadení, skrátenie doby uvedenia na trh ako aj na zvýšenie transparentnosti a schopnosti reakcie výrobného procesu.

Hot topics

Digitálny podnik v praxi

Iba integrácia dát do výrobných procesov zaistí podnikom plné využitie všetkých výhod, ktoré digitalizácia prináša. Ako to dosiahnuť? Zavedením priemyselného softvéru pokrývajúceho celý priemyselný hodnotový reťazec, integráciou priemyselnej komunikačnej siete, bezpečnostnej automatizácie a využitím priemyselných služieb. Spoločnosť Siemens ako jediná na trhu ponúka komplexné riešenie, ktoré podnikom umožnia tohoto dosiahnuť.