Systémy SIMATIC SCADA

Úplne pripojenie. Úplne digitalizovanie

Digitalizácia viditeľne mení náš svet – a svet priemyslu. Objem dát v moderných priemyselných závodoch neustále rastie. To prináša nové výzvy pre riešenia SCADA: je potrebné spravovať a dlhodobo archivovať obrovské množstvá dát. Zároveň je nutné čo najspoľahlivejšie, najefektívnejšie a najproduktívnejšie monitorovať a riadiť výrobné procesy, ktoré treba neustále optimalizovať. SIMATIC SCADA vďaka svojej škálovateľnej, systémovo otvorenej architektúre, ktorá umožňuje vertikálne integrovať dáta, počnúc výrobou, cez úroveň MES/ERP až po cloud, ponúka riešenie, ktoré je pripravené na výzvy dneška a zajtrajška.

Prehľad systému

Urobte ďalší krok so systémami SIMATIC SCADA

Jednou z ústredných hodnôt, ktoré prináša digitalizácia, je inteligentné používanie výrobných dát na zisťovanie skrytého potenciálu, čo sa týka produktivity, a efektívnejšieho využívania zdrojov. V tomto kontexte je jednou z hlavných výziev v priemyselnom prostredí potreba spracúvať obrovské množstvá dát, ktoré produkujú najmodernejšie výrobné linky. A práve na to sú určené naše systémy SIMATIC SCADA. Tieto systémy umožňujú spravovať a dlhodobo archivovať narastajúce množstvá dát a zoskupovať ich do zmysluplných informácií. Vytvorte si dostatočný priestor pre nové technológie a mobilné aplikácie – priestor, vďaka ktorému dokážete spĺňať čoraz náročnejšie požiadavky na energetickú úspornosť a produktivitu. Vykročte do veku digitalizácie so systémami SIMATIC SCADA.

Kľúč k zvyšovaniu produktivity

Digitalizácia prináša nové možnosti – umožňuje vytvárať univerzálnejšie, individuálnejšie a efektívnejšie priemyselné procesy. Hlavnými komponentmi sú integrované koncepcie pre výrobu – od získavania dát, cez ich analýzu až po strategické rozhodovanie.

SIMATIC SCADA vás podporuje rôznymi riešeniami, počnúc zberom a analýzou dát až po obchodné modely a strategické rozhodovanie. Vďaka týmto riešeniam dokážete z dát získať cenné informácie, ktoré využijete nielen tradične v rámci riadiacich velínov, ale tiež v kombinácii s cloudovými riešeniami.

Ten pravý systém pre akýkoľvek účel použitia v každom priemyselnom odvetví

Digitalizácia zmení úlohu systémov SCADA. Informácie a dáta budú úzko prepojené a systémy SCADA budú plniť funkciu chrbtovej kosti, ktorá bude prepájať prevádzkové a informačné technológie a stane sa kľúčovým prvkom digitalizácie. So systémami SIMATIC SCADA už dnes nastavíte kurz smerom k priemyselnému svetu zajtrajška. Rozhodnite sa pre budúcnosť so systémami SIMATIC SCADA: či už v oblasti automatizácie výroby alebo aplikácií pre infraštruktúru – systémy SIMATIC SCADA menia definíciu efektívnosti.

SIMATIC WinCC Professional

SIMATIC WinCC Professional – systém SCADA ako súčasť TIA portálu

WinCC Professional od spoločnosti Siemens je systém patriaci do rodiny SCADA, ktorý je možné dokonale integrovať do TIA portálu. Vďaka tomuto systému sa budete už dnes môcť dôkladne pripraviť na požiadavky vyplývajúce z čoraz rozsiahlejšej digitalizácie výrobných procesov. Systém umožňuje operátorom riadiť a monitorovať výrobné procesy prostredníctvom počítača, zaisťuje vizualizáciu a riadenie procesov, výrobných tokov, zariadení a celých výrobných prevádzok vo všetkých sektoroch – počnúc jednoduchými stanicami určenými pre jedného používateľa, cez distribuované systémy určené pre viacerých používateľov, až po riešenia prepájajúce viaceré lokality prostredníctvom webových klientov.
Funkcie týchto systémov možno ďalej rozšíriť použitím možností pre WinCC RT Professional alebo možností SCADA.
Systémy SIMATIC SCADA a priemyselné počítače SIMATIC spolu tvoria vysokovýkonnú a spoľahlivú platformu na získavanie, vyhodnocovanie a vizualizáciu dát. Dokonale zosúladený a certifikovaný kompletný balík hardvéru a softvéru prináša najvyššiu kvalitu do všetkých priemyselných odvetví.

SIMATIC WinCC V7

SIMATIC WinCC V7 – škálovateľný a otvorený systém SCADA pre maximálnu transparentnosť a produktivitu výrobných prevádzok

Ak sa rozhodnete pre SIMATIC WinCC V7, získate inovatívny, škálovateľný systém zaisťujúci vizualizáciu výrobných procesov, ktorý je vybavený množstvom vysokovýkonných funkcií na monitorovanie automatizovaných procesov. Či už sa rozhodnete pre systém určený pre jedného používateľa alebo distribuovaný systém určený pre viacerých používateľov, budete môcť využívať výhody otvoreného systému, ktorý ponúka komplexné funkcie pre všetky priemyselné odvetvia a umožňuje vykonávať vysoko komplexné úlohy vizualizácie. Tento systém je vhodný pre aplikácie SCADA, napríklad s redundantnými riešeniami a vertikálnou integráciou, vďaka čomu je možné vytvoriť analytické a riadiace inteligentné systémy pre celý výrobný závod.
Funkcie týchto systémov možno ďalej rozšíriť použitím možností a doplnkov pre WinCC V7 alebo možností SCADA pre viaceré platformy.
Systémy SIMATIC SCADA a priemyselné počítače SIMATIC spolu tvoria vysokovýkonnú a spoľahlivú platformu na získavanie, vyhodnocovanie a vizualizáciu dát. Dokonale zosúladený a certifikovaný kompletný balík hardvéru a softvéru prináša najvyššiu kvalitu do všetkých priemyselných odvetví.

References

Systems for success

SIMATIC SCADA systems in specific applications