Prevádzkové analyzátory

Efektívna analýza plynov

Analýza spracovania plynov je veľmi komplexná. Aby sa získali presné výsledky zloženia plynov, musia byť výsledky merania veľmi presné. Či už ide o inovatívnu technológiu analýzy, konštrukciu zariadenia šitú na mieru alebo o hĺbkové znalosti vašej aplikácie - podporujeme vás, pokiaľ ide o efektívnu analýzu procesov v súlade s prísnymi právnymi požiadavkami.

Kontakty Slovenská republika

Kontaktujte nás

Portfólio

Od analytických zariadení až po systémové riešenia

Vyberte si z našej komplexnej ponuky produktov a systémov pre optimalizáciu procesov a kvality: Od jedného zariadenia po vlastné systémové riešenie získate celú škálu inovatívnych a overených zariadení pre širokú škálu aplikácií.
Aplikácie

Vysoká kvalita je náš štandard

Každá aplikácia predstavuje nové výzvy pre výber zariadení a príslušné systémové riešenia. Vyvinuli sme štandardizované riešenia, ktoré sa dajú dokonale prispôsobiť vašim špecifickým požiadavkám a ktoré sú založené na najvyšších kvalitatívnych požiadavkách.

Monitorovanie emisií

Monitorovanie emisií

Musíte monitorovať emisie a chcete ich čo najviac znížiť? Využite naše široké portfólio štandardizovaných a certifikovaných riešení na všetkých úrovniach, od jednotlivých zariadení až po kompletné systémy CEM vrátane podpory počas celého životného cyklu.

Kontrola kvality a procesov

Kontrola kvality a procesov

Kontrola kvality a procesov je nepretržité monitorovanie, ktoré sprevádza napríklad výrobu rôznych výrobkov v chemickom priemysle. Produkty z technológie analytických procesov poskytujú spoľahlivé a mimoriadne presné informácie. Umožňujú efektívnu prevádzku systémov a tiež poskytujú optimálnu kvalitu výrobkov.

Monitorovanie bezpečnosti

Monitorovanie bezpečnosti

Pri zaobchádzaní so spracovanými plynmi je ochrana ľudí a životného prostredia zásadnou otázkou. Kritickým situáciám sa dá vyhnúť alebo ich rýchlo odvrátiť pomocou spoľahlivých, nepretržitých a rýchlych meraní vďaka naším zariadeniam.

Tu nakonfigurujte svoje zariadenia

Prejdite na Portál životného cyklu PIA

Oblasti použitia

Analytika procesov na optimalizáciu procesov a kvality - vo všetkých odvetviach

V mnohých aplikáciách hrá analytika procesov kľúčovú úlohu pri úspechu vašej spoločnosti. Rozhodujúcim spôsobom prispieva k významnej optimalizácii procesov a kvality a umožňuje výrobu šetrnú k životnému prostrediu, ktorá šetrí zdroje - vo všetkých priemyselných odvetviach.

Systémová integrácia

Podpora projektu hneď od začiatku

Špecifikácia, inštalácia a uvedenie analytických meracích systémov do prevádzky sú náročné. Ako váš partner pre riešenia a produkty analytických procesov vám pomôžeme splniť vyššie nároky s menšími zdrojmi, kratšími termínmi dodania, prísnejšími špecifikáciami a presnejšou dokumentáciou.

Prehľad výhod:

  • Spoľahlivé a overené meracie zariadenia a analytické prístroje zabezpečujú efektívnu prevádzku zariadenia s maximálnou dostupnosťou.
  • Integrované systémy optimálne prispôsobené požiadavkám na meranie zabezpečujú presné namerané hodnoty v každej oblasti procesu - pri súčasnom zachovaní minimálnych celkových prevádzkových nákladov.
  • Využite jedinečnú kombináciu analytických odborných znalostí, odborných znalostí v oblasti procesných technológií a systémovej integrácie.
  • Budete mať úžitok z vedomostí a pracovných síl viac ako tisíc zamestnancov na celom svete, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele integrácie systému.
  • Služby šité na mieru z jedného zdroja počas celého životného cyklu, od plánovania až po dodanie náhradných dielov, vám pomôžu udržať TCO (celkové náklady na vlastníctvo) čo najnižšie.

Prevádzka závodu s bezpečnosťou: Poznáme požiadavky vášho odvetvia a špecifické pokyny na všetkých výrobných miestach po celom svete a pomôžeme vám s ich správnym uplatňovaním a dodržiavaním.

Súbory na stiahnutie, podpora a služby

Stručný prehľad informácií

Či už hľadáte kontakty vo vašej lokalite, máte technické otázky alebo potrebujete náhradné diely, nižšie sme vám jasne zhrnuli základné doplňujúce informácie.
Referencie

Projekty po celom svete

Váš analytický systém zostavíme úplne podľa vašich požiadaviek na použitie, či už ide o plastové, oceľové alebo betónové prístrešky, montážne dosky, analýzu skriniek alebo analýzu umiestnenia, či už ide o monitorovanie emisií alebo riadenie procesov. Naši technici bez ohľadu na veľkosť, stavebný materiál alebo typ inštalácie využívajú svoje rozsiahle skúsenosti v širokej škále procesných aplikácií a systémov kontinuálneho monitorovania emisií (CEM).

Získajte prehľad o našom portfóliu analytických procesov a viac