SIMOTION – špičkový riadiaci systém pohybu

Súlad výkonnosti a modulárnosti

Osvedčený špičkový riadiaci systém pohybu SIMOTION sa vyznačuje optimálnou výkonnosťou pre všetky koncepty strojov ako aj maximálnou modulárnosťou. Prostredníctvom systému SCOUT TIA využívate nástroj na inžiniersku činnosť, komplexne integrovaný v portáli TIA (Totally Integrated Automation). Pre Vaše aplikačné orientované koncepty bezpečnosti sú Vám samozrejme k dispozícií aj v pohone integrované bezpečnostné systémy SINAMICS. S novými softvérovými verziami podporuje systém SIMOTION objektovo- orientované programovanie (OOP), komunikačný protokol OPC UA ako aj testy užívateľského programu prostredníctvom nástroja na inžiniersku činnosť bez použitia hardvéru. Tým systém SIMOTION ďalej optimalizuje svoje prednosti z hľadiska modulárnosti, otvorenosti a efektívneho vývoja softvéru.

Hardvérové platformy

SIMOTION hardware platforms

To ensure that you have free rein for your application, you can select from three hardware platforms. You decide which one is the best fit for your machine. 

The individual hardware platforms all have the same system properties; the functionality and engineering are identical in each platform. This is an advantage especially when it comes to modular machines and systems with mixed topologies.

Runtime softvér

Scalable and high-performant runtime software

The scalable runtime system ensures the right functionality for all mechanical engineering tasks.

The combination of PLC functionality, execution system, technology and open architecture packages as well as function libraries provides a unique functionality.

Engineering softvér

The fulfillment of the highest demands on engineering functionality.

The SCOUT / SCOUT TIA engineering system is particularly user friendly. When it comes to configuration, programming, testing, or commissioning, all tasks are largely supported by graphics.  

And the software offers even more: With the modular technology object approach, object-oriented programming (OOP), and the modular programming model with units, SIMOTION offers maximum functionality and a high level of flexibility while minimizing engineering effort.

Špecifické riešenia pre priemyselné odvetvia

Optimally implementing industry applications

The SIMOTION motion control system is used in a wide range of segments. With libraries for industry-specific applications and the SIMOTION easyProject project generator, SIMOTION facilitates the integration of standard modules into an operational project.

With just a few clicks you can easily create, configure, and combine large parts of the machine application – ensuring increased flexibility, optimal quality, and reduced costs. Furthermore we provide you with free preconfigured software modules in an industry-specific toolboxes.

You can additionally benefit from innovative services such as mechatronic- and application support as well as a comprehensive worldwide service network.

Flexibilný prístup k údajom strojov

Integrated web server functions and unlimited communication

With the integrated webserver funktions, you can use the process data of your machine to increase the general availability. The standardized protocol OPC UA also enables unlimited communication between all systems, platforms and manufacturers.

Prídavné komponenty systému  

Connection to automation and drive technology

SIMOTION is a consistent system solution fully integrated in Totally Integrated Automation, the industrial automation solution from Siemens. As a result, you can use the complete automation and drive product range for SIMOTION.

Prednosti

Prednosti riadiaceho systému pohybu SIMOTION

Osvedčený špičkový riadiaci systém pohybu SIMOTION spája výkonný hardvér s efektívnou inžinierskou činnosťou a inovatívnym softvérom. V ďalšom sú uvedené prednosti nášho riešenia modulárneho riadenia pohybu.
Stručný prehľad riadiaceho systému SIMOTION

Keď špičkový, potom SIMOTION

Skrátenie dôb uvedenia na trh, zvýšenie efektívnosti a flexibilty – to sú aktuálne výzvy pre priemysel. Dosiahnuť to pri trvalej alebo väčšej kvalite produktu vyžaduje špeciálne výkonné, flexibilné a presné stroje.

Na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti požaduje priemysel výkonné, flexibilné a presne pracujúce aplikácie s riadením pohonu. Tomu sa musia prispôsobiť výrobcovia strojov a taktiež trvale rozumieť veľmi špecifickým individuálnym požiadavkám svojich zákazníkov z priemyslu. 

 

Osvedčené, modulárne a funkčne rozšíriteľné portfólio produktov SIMOTION so špičkovými funkciami je optimálnym riešením aplikácií s riadením pohybu v strojárenstve, keď sa požaduje modulárnosť, maximálna presnosť a rýchlosť. So systémom SIMOTION možno realizovať najrozmanitejšie úlohy a požiadavky z hľadiska riadenia pohybu a prispôsobiť ho pre akékoľvek priemyselné odvetvie s orientáciou na riadenie pohybu. 

SIMOTION – perfektne integrovaný do celého procesu digitalizácie

Využitie predností digitalizácie

Tak isto možno využiť prednosti rozširujúcej sa digitalizácie. S modulárnym prístupom k technologickému objektu, knižnicami odvetvove špecifických priemyselných aplikácií ako aj s generátorom projektov umožňuje SIMOTION vytvorenie opakovane použiteľných softvérových modulov a podstatné zvýšenie efektívnosti pri vývoji Vašich strojov.

Integráciou do portálu TIA (Totally Integrated Automation) je prostredníctvom SCOUT TIA možná kompletná inžinierska činnosť od riadenia až po HMI. Vďaka objektovo orientovanému programovaniu (OOP), otvorenému komunikačnému rozhraniu OPC UA a simulačnému softvéru SIMOSIM možno dosiahnuť najkratšie doby vývoja a uvedenia do prevádzky.

Špičková výkonnosť súvisí s modulárnosťou

Stručný prehľad špičkového riadiaceho systému pohybu SIMOTION

Stiahnuť brožúru

References

SIMOTION in practice

SIMOTION is successfully used in numerous projects around the world. You can find an interesting selection of such projects here.
Downloads and support

Additional information

Here you can quickly and easily find comprehensive support for SIMOTION as well as mechatronics, tutorial videos, and advice for specific tasks.

Flexibility with SIMOTION

Motion control can be highly diverse

SIMOTION enables you to solve even the most challenging motion control tasks. The modular system with innovative software components can be specifically tailored to your requirements. We are happy to support you – simply contact us if you would like additional information or detailed advice.

Get in touch directly with a contact partner in your region

Your personal contact