Je čas na simuláciu!

Simulácia pre automatizáciu
Naučte sa vytvárať pomocou simulácie skutočnú pridanú hodnotu

Vyžiadajte si whitepaper

Optimálne využiť simuláciu

Plné využitie potenciálu digitálneho dvojčaťa pomocou simulácie

Kombinujte simuláciu a samotné digitálne dvojča celého hodnotového reťazca na testovanie a optimalizáciu strojov, výrobných buniek a výrobných liniek vo virtuálnom prostredí predtým, ako ich postavíte a použijete v reálnom svete.

Kontakt Siemens Slovensko:

Marián Filka

marian.filka@siemens.com

Simulácia, ktorá je bezproblémovo integrovaná do automatizácie

Simulácia pre automatizáciu od spoločnosti Siemens je ideálnou vstupnou bránou do digitálnej transformácie. Vďaka tomuto modulárnemu portfóliu môžu spoločnosti pristupovať k simulácii postupne, zamerať sa na oblasti, ktoré sú pre nich najdôležitejšie, a profitovať hneď od začiatku. Simulácia poskytuje optimálny základ pre medziodborovú spoluprácu medzi strojárstvom, elektrotechnikou a automatizáciou. Bezproblémová integrácia ponuky hardvéru a softvéru z portfólia Digital Enterprise, otvorenosť a neustále dopĺňanie nových funkcií zaručujú investíciu, ktorá bude životaschopná aj v budúcnosti. Vďaka nášmu komplexnému prístupu k digitalizácii a koncepcii služieb vás podporujeme počas celého procesu transformácie

Konkrétne príležitosti

Konkrétne výhody na všetkých úrovniach

Či už je to na úrovni stroja, bunky, linky alebo továrne, simulácia pre automatizáciu vám umožní využiť výhody simulácie. Zistite, ako vám portfólio digitálneho podniku môže pomôcť splniť typické výzvy na základe vybraných aplikácií.
HM und SPS en Shoutbox
Hybrid Event, apr 17 - apr 21

Hannover Messe 2023

No time to wait, time to change.
Experience how industrial Digital Enterprises can be part of the solution for a smarter, more sustainable world. 

 

Get your free ticket now to be part of the Siemens experience at Hannover Messe, April 17th to 21st.
Onsite (Hall 9, stand D53) and online.

Testovanie zadarmo

Špecifické balíky riešení

Inžiniersky a simulačný softvér v cloude umožňuje pokračovať v práci na strojoch a podporovať vývoj z akéhokoľvek miesta vrátane domácej kancelárie. Využite naše testovacie prostredie v cloude a objavte výhody našich odborných znalostí v oblasti simulácie pri vývoji nových strojov.

Testovanie strojov pomocou simulácie a digitálneho dvojčaťa 

Využívajte výhody simulácie a digitálneho dvojčaťa stroja, napríklad na uvedenie do prevádzky vo virtuálnom prostredí, simuláciu funkčnosti stroja a overovanie programov PLC a mechanických návrhov.

 

Otestujte TIA Portal, SIMATIC S7-PLCSIM Advanced, SIMIT Simulation a NX Mechatronics Concept Designer a získajte bezplatnú skúšobnú verziu!

Simulácia multifyzikálnych systémov a automatického riadenia

Modelujte, simulujte a optimalizujte multifyzikálne systémy a overujte svoj program automatického riadenia pomocou portfólia softvéru SIMATIC a Simcenter Amesim.

Otestujte TIA Portal, SIMATIC S7-PLCSIM Advanced a Simcenter Amesim pomocou bezplatnej skúšobnej verzie!

Overenie výrobných liniek a buniek 

Simulujte interakciu medzi automatizáciou a robotikou vo výrobných bunkách a overte rozloženie buniek v 3D prostredí.

 

Testujte TIA Portal, SIMATIC S7-PLCSIM Advanced a Tecnomatix Process Simulate. Získajte teraz bezplatnú skúšobnú verziu!

Zabezpečenie efektívnych výrobných procesov

Modelujte, simulujte a optimalizujte výrobné linky pomocou softvérového portfólia SIMATIC a Tecnomatix Plant Simulation s cieľom zabezpečiť efektívne výrobné procesy.

 

Otestujte TIA Portal, SIMATIC S7-PLCSIM Advanced a Tecnomatix Plant Simulation. Získajte teraz bezplatnú skúšobnú verziu!

Vyskúšajte efektívne inžinierstvo s TIA Portal v cloude

Vyskúšajte portál TIA a SIMATIC S7-PLCSIM Advanced. Získajte bezplatnú skúšobnú verziu ešte dnes!

Referencie

Simulácia v reálnych aplikáciách

Zistite, ako spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví úspešne používajú simulačné nástroje Siemens.
Stručný prehľad portfólia

Integrované nástroje na simuláciu

Portfólio Digital Enterprise od spoločnosti Siemens zahŕňa popri modulárnych nástrojoch na simuláciu jedinečný koncept automatizácie Totally Integrated Automation (TIA) a centralizované vývojové prostredie TIA Portal.
Kontaktujte nás

Je čas simulovať!

Naši odborníci na simuláciu vás radi podporia pri zvládaní vašich individuálnych výziev pomocou simulácie a digitálneho dvojčaťa. Kontaktuj nás!

Marián Filka

marian.filka@siemens.com