Servis pre priemysel 

Buďte najlepší

Mnohé spoločnosti sa snažia byť vždy tí najlepší. Produktivita je kľúčovým faktorom úspechu na globálnom trhu. Vaše stroje a zariadenia musia pracovať spoľahlivo počas celej doby ich životného cyklu, aby ste vždy mohli rýchlo, flexibilne, efektívne a s najvyššou kvalitou spĺňať požiadavky svojich zákazníkov. Výzvy, ktorým čelia výrobné spoločnosti sú také rozmanité ako výrobky, ktoré vyrábajú. Pomáhame vám s našou jedinečnou ponukou servisu a podpory, ktorá sa vzťahuje aj na digitálnu transformáciu. Naše portfólio digitálneho servisu umožňuje hĺbkovú analýzu všetkých relevantných prevádzkových a procesných údajov, čo vám umožní optimalizovať celkovú efektívnosť vašich zariadení a súčasne zlepšiť vašu konkurencieschopnosť a dosiahnuť maximálnu výkonnosť a efektívnosť vašich strojov a zariadení. 

Kontaktujte našich expertov

Kontaktujte nás

Siemens - Servis pre priemysel, Slovenská republika

V prípade potreby servisného zásahu alebo technickej podpory na produktové spektrum v oblasti automatizačnej techniky a pohonov nás môžete kontaktovať 24/7 na nasledovnej adrese:

Siemens Servisné zásahy, technická podpora:
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
HOTLINE: +421 2 59 68 22 50

service-is.sk@siemens.com


Servis manager:

Ondrej Supek
ondrej.supek@siemens.com

Service highlights

Make the most of your company

Do your machines and plants a favor: Our services cover the entire lifecycle, ranging from classic maintenance to innovative digital solutions.

Fully coordinated service concept

Our Industry Services focus on four areas that take into account all the requirements of a wide range of industries.

From classic to digital

Our Corrective Services ensure that your machines and plants are restored to operation as quickly as possible. Thanks to our Preventive Services, you avoid unscheduled downtime. With Predictive Services, you know your plant’s condition ahead of time. Digital Industry Services enable you to develop new, data-based business models while protecting your plant against external attacks with our security concepts.

Where your digital transformation starts

Services for the Digital Enterprise

With our extensive digitalization expertise combined with comprehensive industry knowledge, our experts support you on your journey to become a digital enterprise. Enabling future proofed product and production development – quick, efficient and holistic.

Benefit from the knowledge built up by our experts and start the digitalization of your company, step by step.

Learn more

Additional offerings

Service and Support tailored to your needs

In addition to our classic and digital Services, we also offer you customized Service Agreements and Support.
Downloads

Additional information about our Industry Services

Learn all about the many different options available to you through our Industry Services. And discover how we can help you tap hidden potential and boost the performance of your machines and plants. 
References

Service as a success factor – references

Our Industry Services increase the productivity, efficiency and future viability of machines and plants in all industries.

Contact

Our expertise for your application

Whether you need singular service or a comprehensive service package, our experts are happy to advise you at any time.