Digitálny servis v priemysle

Digitálna transformácia v servise

V dôsledku digitálne transformácie čelia spoločnosti veľkým výzvam. Ako partner pre priemysel vám môžeme pomôcť digitalizovať váš hodnotový reťazec vo váš prospech. Ponúkame individuálne digitálne riešenia a poradenstvo, prispôsobené vašim potrebám. Pripravíme pre vás cestu k úspešnej digitálnej budúcnosti a otvoríme nové perspektívy na zvýšenie vašej konkurencieschopnosti. Zistite všetko o digitálnej transformácii v servise. 

Learn all about the digital transformation in service

Contact your digital consulting expert

          

Zabezpečiť transparentnosť výkonnosti celého zariadenia

Nová úroveň bezpečnosti plánovania a rozhodovania

Naša ponuka vám umožňuje kedykoľvek identifikovať stav vašich strojov a zariadení. Táto transparentnosť vám umožňuje rozpoznať zmeny v prevádzke zariadenia a bezprostredne na ne reagovať.

Spoľahlivé monitorovanie strojov a zariadení

Možnosť koncentrácie na vlastné kľúčové kompetencie

Portfólio nášho servisu vám pomáha optimalizovať prevádzku vašich strojov a zariadení bez potreby prídavných zdrojov alebo znalostí. Ide o správy, odborné odporúčania a podporu pri rozhodovaní ako aj podporu relevantných produktov Siemens a vybraných komponentov tretích strán. 

Zmluvné zabezpečenie výkonnostných cieľov

Dlhodobé zmluvné zabezpečenie výkonnostných cieľov

Zmluvné zabezpečenie kľúčových indikátorov výkonnosti (KPI) ako kvalita, výstup, využitie zdrojov alebo flexibilita. Služby v rámci zmluvy o servise možno podľa požiadaviek  hocikedy flexibilne kombinovať a modifikovať a použiť navzájom nezávisle. V prípade potreby možno okrem toho definovať flexibilné prídavné voľby (napr. rozšírené obdobia servisu, definované doby reakcie, špeciálne intervaly údržby alebo diaľková údržba). 

Profitovanie z digitálnych technológií

Profitovanie z digitálnych technológií

Využitie potenciálu digitalizácie, informačných technológií a infraštruktúr ako základ na využitie dát orientovanej ponuky servisu pre priemysel.

Učte sa flexibilne a globálne

Diaľkový prístup k odbornej príprave

Vek digitalizácie mení aj učebné metódy. Týmto spôsobom môžete školiť svojich zamestnancov na priemyselných výrobkoch a systémoch – kedykoľvek, flexibilne a priamo cez diaľkový prístup.

Viacúrovňová ochrana zariadení

Chráňte svoju produktivitu

So zvyšujúcim sa komunikačným sieťovým prepojení výrobných zariadení sa čoraz dôležitejšou stáva informačná bezpečnosť. Náš koncept hĺbkovej obrany chráni vaše podnikanie na viacerých úrovniach pred útokmi z akéhokoľvek smeru. 

Rýchlejšie k úspešnej digitálnej transformácii

S našou ponukou „Poradenstvo a implementácia pre digitálny podnik“ analyzujeme pripravenosť vašich zariadení na komplexnú transformáciu a navrhujeme vám špecifický individuálne prispôsobený plán postupu transformácie na „digitálny podnik“. Na základe našej ponuky „ poradenstva, ktoré ponúka spoluvytváranie hodnoty pre zákazníka vám prostredníctvom analýzy v uzatvorenom obvode ukážeme, ako môžete identifikovať oblasti činnosti na zlepšenie procesov a výrobky aj pri doteraz neriešiteľnom probléme.

Pridaná hodnota vďaka inteligentnému využívaniu dát

Spoznajte celý rozsah digitálnych možností v celom vašom hodnotovom reťazci.

Uvoľníme neobjavené potenciály a radi vám poradíme. 

 

Viac o  Services for the Digital Enterprise!

References

Successful Industry Service

Downloads

Additional information about our Digital Industry Services

Learn all about the many different options available to you through our Digital Industry Services. And discover how we can help you tap hidden potential and boost the performance of your machines and plants.
Contact

Contact our digital consulting experts

Learn about the digital possibilities throughout your entire value chain. On this page you can directly contact our digital consulting team!